fbpx

NEWS: ฝุ่น PM 2.5 กลับมาแล้ว เริ่มกระทบสุขภาพเด็ก

Writer : Lalimay
: 13 กุมภาพันธ์ 2562

เมื่อเช้าเห็นว่าอากาศเริ่มขมุกขมัวอีกแล้ว เพราะสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในวันนี้ (13 ก.พ.) เริ่มกลับมาส่งผลกระทบประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอีกครั้ง เนื่องจากเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานทุกพื้นที่ ซึ่งคาดว่าใันวันพรุ่งนี้ (14 ก.พ.) จะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีก

โดยมี 2 พื้นที่ที่ฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) คือ บริเวณเขตหลักสี่ และบางเขน ส่วนอีกหลายพื้นที่ก็มีค่า PM 2.5 สะสมเพิ่มขึ้น เช่น บริเวณเขตวังทองหลาง และลาดพร้าว

อีกทั้งยังพบว่าดัชนีคุณภาพอากาศ หรือ AQI = 122 ถือว่าเกินค่ามาตรฐานอยู่ในโซนสีส้ม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพต่อ เด็ก ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจ และคนชรา

ดังนั้นในช่วงนี้ก็อย่าลืมส่วมหน้ากากอนามัยกันด้วยนะคะ และถ้าลดหรือหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ก็จะดีมากเลยค่ะ

อ้างอิงจาก

mgronline.com/

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

 

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องUpdate
ข่าว ข่าว
โลกร้อนเป็นเรื่องที่เราต้องหันมาให้ความสำคัญกันอย่างจริงๆ จัง ซึ่งที่ประเทศอิตาลี ได้มีการบรรจุวิชาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change เข้าเป็นหลักสูตรบังคับในโรงเรียนรัฐบาล เริ่มหลักสูตรนี้ในเดือนกันยายน 2563 หลักสูตรโลกร้อนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหน้าที่พลเมืองของอิตาลี ครอบคลุมทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมปลาย โดยเน้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประเด็นเรื่องความยั่งยืนเป็นสำคัญ  นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนออกไปเดินขบวนประท้วงเรื่องโลกร้อน Fridays for Future ได้ในทุกวันศุกร์ ตามเกรตา ธันเบิร์ก ผู้เริ่มต้นการเดินขบวนเพื่อให้ผู้นำและรัฐบาลทั่วโลกตระหนักถึงการแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจัง  อ้างอิงจาก https://www.voathai.com/a/italy-to-add-climate-change-lesson-in-school-next-year-11072019/5157602.html
21 พฤศจิกายน 2562