fbpx

NEWS: งานวิจัยเผยเด็ก-วัยรุ่นเสี่ยงเป็นซึมเศร้าจากมลพิษทางอากาศ

Writer : Lalimay
: 31 มกราคม 2562

มีงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารจิตเวชของอังกฤษ พบว่าเด็กอายุราว 12 ปี ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูงสุด มีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า 3-4 เท่าก่อนอายุ 18 ปี เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลของเด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศน้อยที่สุด

สาเหตุที่เด็กและวัยรุ่นมีความเสี่ยงสูงเพราะสมองยังอยู่ระหว่างพัฒนาการ ฮอร์โมนกำลังมีการเปลี่ยนแปลง และสารพิษในอาการนั้นเล็กมากๆ เล็กจนสามารถข้ามแนวกั้นเลือดและสมอง ซึ่งมีความเชื่อมโยงระหว่างการอักเสบในสมองและพัฒนาอาการของโรคซึมเศร้า

โดยงานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลจากกลุ่มเด็กในกรุงลอนดอนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศ และได้มีการรวบรวมข้อมูลประวัติสุขภาพจิตของครอบครัว ระดับรายได้ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ รวมไปถึงปัจจัยระดับความวิตกกังวลและโรคสมาธิสั้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้เชื่อมโยงกับระดับมลพิษทางอากาศ

อ้างอิงจาก

springnews.co.th/

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

 

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องUpdate
ข่าว ข่าว
โลกร้อนเป็นเรื่องที่เราต้องหันมาให้ความสำคัญกันอย่างจริงๆ จัง ซึ่งที่ประเทศอิตาลี ได้มีการบรรจุวิชาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change เข้าเป็นหลักสูตรบังคับในโรงเรียนรัฐบาล เริ่มหลักสูตรนี้ในเดือนกันยายน 2563 หลักสูตรโลกร้อนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหน้าที่พลเมืองของอิตาลี ครอบคลุมทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมปลาย โดยเน้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประเด็นเรื่องความยั่งยืนเป็นสำคัญ  นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนออกไปเดินขบวนประท้วงเรื่องโลกร้อน Fridays for Future ได้ในทุกวันศุกร์ ตามเกรตา ธันเบิร์ก ผู้เริ่มต้นการเดินขบวนเพื่อให้ผู้นำและรัฐบาลทั่วโลกตระหนักถึงการแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจัง  อ้างอิงจาก https://www.voathai.com/a/italy-to-add-climate-change-lesson-in-school-next-year-11072019/5157602.html
21 พฤศจิกายน 2562