fbpx

NEWS: ธนาคารโลกชี้เด็กไทยมีคุณภาพการศึกษาต่ำกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค

Writer : Lalimay
: 19 ตุลาคม 2561

รายงานดัชนีทุนมนุษย์ของธนาคารโลกเผยเมื่อวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมาพบว่าการดูแลสุขภาพและคุณภาพของการศึกษาในเด็กไทยยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในภูมิภาค โดยรายงานนี้เป็นการวัดผลรวมของทุนมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ 18 ปี

ดัชนีนี้สะท้อนให้เห็นว่า ถึงแม้ว่าเด็กไทยจะเข้าเรียนในระบบการศึกษาเป็นเวลารวม 12.4 ปี แต่คุณภาพการศึกษาที่ได้กลับเทียบเท่ากับเด็กที่ได้รับการศึกษาเพียง 8.6 ปีเท่านั้น เนื่องจากคุณภาพการศึกษาที่ไม่ได้มาตรฐาน

นางมารา เค วาร์วิค ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศบรูไนดารูซาราม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย กล่าวว่า รัฐบาลไทยก็ได้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องนี้จึงได้ทำงานร่วมกับธนาคารโลกเพื่อจะลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้น

ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการขยายการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ยังคงต้องให้ความสำคัญมากๆ ในเรื่องของคุณภาพการศึกษาเพื่อที่จะให้เด็กที่เกิดในวันนี้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะทำให้เด็กๆ เป็นพลเมืองที่มีประสิทธิในอนาคต

โดยรวมแล้วประเทศไทยมีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ระดับเดียวกันคือรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง แต่ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก

อ้างอิงจาก

bbc.com/thai/

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

 

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องanal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort