fbpx

ระบบการศึกษาไทยมีอะไรบ้าง

Writer : Mookky TCN
: 27 กรกฏาคม 2561

เพราะการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ของเด็ก ซึ่งการจะเลือกโรงเรียนนอกจากค่าใช้จ่ายแล้ว ยังต้องดูถึงหลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอนด้วย เรามาดูกันว่าในระบบการศึกษาไทยนั้นมีโรงเรียนแบบไหนกันบ้าง

โรงเรียนไทยทั่วไป

โรงเรียนไทยปกติที่เราคุ้นเคย มักแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ โรงเรียนรัฐกับโรงเรียนเอกชน โดยโรงเรียนรัฐมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหน่วยงานอื่นๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คอยบริหารจัดการ ส่วนโรงเรียนเอกชนจมีกลุ่มบุคคล มูลนิธิต่างที่มีใบอนุญาตจัดตั้งคอยบริหารจัดการ โดยบางแห่งแบ่งนักเรียนเป็นโรงเรียนหญิงล้วน ชายล้วน หรือโรงเรียนสห(นักเรียนทั้งชายและหญิง)

แบ่งการศึกษาเป็น 4 ช่วงชั้น

 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
 • ะดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

(บางที่มีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล)

นอกจากการศึกษาในสายสามัญแล้ว ยังมีการศึกษาในสายอาชีพด้วย ซึ่งโดยทั่วสายอาชีพมักวเตรียมพร้อมไปสู่การทำงานจริง แต่นักเรียนที่เลือกสายสามัญตั้งใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ตัวอย่างโรงเรียน:

 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • โรงเรียนราชินี

โรงเรียนนานาชาติ

โรงเรียนที่ใช้หลักสูตรจากต่างประเทศ และมีการเรียนการสอนด้วยภาษาต่างประเทศ มีนักเรียนจากหลากหลายประเทศ และหลากหลายเชื้อชาติ โดยหลักสูตรอยู่ภายการดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งโรงเรียนนานาขาติในไทยก็มีความแตกต่างกันตามระบบของแต่ละประเทศ

โรงเรียนนานาชาติระบบอเมริกัน

โรงเรียนนานาชาติระบบอเมริกันแต่ละโรงอาจจัดหลักสูตรที่หลากหลาย โดยจะเริ่มเข้าชั้นเรียนประมาณอายุ 5-6 ปี ในระยะแรกจะเน้นการเรียนรู้ด้วยการเล่น เช่น เล่นทราย ศิลปะ ปั้นแป้งโดว์ ประดิษฐ์สิ่งของ จากนั้นจึงเรียนเริ่มเรียนแบบวิชาการในระดับชั้นที่สูงขึ้น

ตัวอย่างโรงเรียน:

 • American School of Bangkok
 • International School Bangkok

โรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษ

ในโรงเรียนหลายแห่งยังมีการแต่งเครื่องแบบนักเรียนอยู่ เพราะเชื่อว่าเครื่องแบบทำให้นักเรียนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หลักสูตรเน้นการเรียนวิชาการตั้งแต่ระดับอนุบาล แต่ก็ใช้การเรียนรู้ผ่านการเล่นด้วย และมีการเน้นทักษะการเข้าสังคม การเรียนรู้เรื่องมารยาทมากกว่าหลักสูตรแบบอื่นๆ และเน้นปลูกฝังนิสัยการรักการอ่านให้เด็กตั้งแต่ยังเล็ก

ตัวอย่างโรงเรียน:

 • Shrewsbury International School
 • Harrow International School
 • Bangkok Patana School

โรงเรียนนานาชาติหลักสูตร International Baccalaureate (IB)

เป็นการนำระบบการศึกษาหลากหลายหลักสูตรจากทั่วโลกมาผสม จนกลายเป็นหลักสูตรการศึกษาที่ได้จัดตั้งโดย International Baccalaureate Organization (IBO) ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับในการรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหลายๆ แห่ง

ตัวอย่างโรงเรียน:

 • KIS International School
 • NIST International School

โรงเรียนนานาชาติระบบเยอรมัน

โรงเรียนจะมีภาษาให้เลือกเรียนระหว่างภาษาอังกฤษ และภาษาเยอรมัน หรือภาษาฝรั่งเศสด้วย มีการให้นักเรียนที่อายุต่างกันเข้าเรียนในชั้นเดียวกัน เพื่อให้นักเรียนฝึกปรับตัวเข้าหากัน

ตัวอย่างโรงเรียน:
คริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่

โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรสิงคโปร์

ส่วนใหญ่จะมีการเรียนทั้ง 3 ภาษาใน ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษไทย และภาษาจีน โดยหลักสูตรจะเน้นวิชาการมากกว่าโรงเรียนนานาชาติแบบตะวันตก มีการความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียนในเด็กอายุ 2 ขวบครึ่งจนถึง 6 ขวบ

ตัวอย่างโรงเรียน:

 • Anglo Singapore International School
 • Singapore International School of Bangkok

โรงเรียนทางเลือก

โรงเรียนที่เรียกได้ว่ามีการเรียนการสอนที่ปรับให้เหมาะกับผู้เรียน รวมไปถึงหลักสูตรและการวัดผล มีความแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปที่การเน้นการพัฒนาทางทักษะของเด็ก และยึดเด็กเป็นศูนย์กลางทางการเรียนรู้ มีพาเด็กไปเรียนรู้นอกห้องเรียน  เช่น ออกไปสัมผัสธรรมชาติ ด้วยการปลูกข้าว ดำนา เลี้ยงสัคว์ เล่นกันเป็นกลุ่มนอกห้องเรียน

ตัวอย่างโรงเรียน:

 • โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ มอนเตสซอรี่
 • โรงเรียนวรรณสว่างจิต
 • โรงเรียนทอรัก

Home School

โฮมสคูลเป็นการศึกษาทางเลือก เพราะเป็นการสร้างการเรียนรู้จากที่บ้านผ่านพ่อแม่ผู้ปกครอง สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบโฮมสคูล มีข้อดีเพราะทำมห้เด็กได้ทำตามแนวคิดของตนเอง สร้างความมั่นใจ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องถูกวางแผนขึ้นอย่างดีสำหรับเด็ก ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่เกิดขึ้นในบ้าน และมีมีพ่อแม่ผู้ปกครองคอยสอนไปตามสถานการณ์ต่างๆ และเด็กๆ ที่เรียนโฮมสคูลจะมีกลุ่มสังคมแบบเดียวกันกับเด็กปกติ เพราะมีการพาลูกๆ มาเรียนร่วมกันในบางวิชา กิจกรรม และทำให้เด็กได้ฝึกทักษะการเข้าสังคมไปด้วย

สิทธิของเด็ก Home School

หากมีการจดทะเบียนการจัดการศึกษาอย่างถูกต้อง เด็กจะมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่ากับนักเรียนในปกติในโรงเรียนทั่วไป สามารถไปเรียนรด. แข่งกีฬาในนามหน่วยงาน สอบรับทุนได้ หรือสอบวัดผลเข้ามหาวิทยาลัยได้ สามารถสมัครเรียนต่อ สมัครงานโดยอ้างอิงวุฒิการศึกษาตามกฎหมาย  และรับเงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด้วย

ขอบคุณ- wikipedia rakluke โรงเรียนทางเลือก  Homeschoolnetwork

Writer Profile : Mookky TCN

 • Blog :
 • Social Media :

 • Official Sponsors :
 • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้อง10 โรงเรียนน่าสนใจ ประจำปี 2017
เด็กวัยเข้าโรงเรียน
Update
ไลฟ์สไตล์ ไลฟ์สไตล์
เคยกลับบ้านมาแล้วกรี๊ดลั่นบ้านเพราะเจ้าตัวแสบไปวิ่งเล่นเลอะเทอะกันไหมคะ ? หรือแต่งตัวลูกอย่างดีไปทานข้าวนอกบ้าน แต่คุณลูกก็ทำซอสหกใส่ ไอติมหล่นไปเป็นก้อน เละทั้งตัว วันนี้ ParentsOne มีเสื้อเด็กที่เจ๋งมากๆ จาก GQ : the good day lab™ มาลองรีวิวให้ได้ชมกันค่ะ 🛒 ช้อปเลยที่ -> https://gqsize.link/bZT7Sx แกะกล่อง GQ : the good day lab™ เสื้อเด็ก ฟีเจอร์เพียบ คุณภาพ GQ ขึ้นชื่อว่า GQ ก็มั่นใจได้เรื่องคุณภาพค่ะ ผ้านุ่ม เบาบาง เหมาะกับอากาศเมืองไทย ใส่วิ่งสบายๆ ที่แปลกตาคือเป็นเสื้อที่ไม่มีป้ายแท็กค่ะ ทั้งด้านหลังคอเสื้อ หรือข้างใน ไม่ต้องห่วงว่าจะเคืองหรือคันเลย กระดุมแข็งแรงเอามากๆ ใช้แรงผู้ใหญ่ดึงแรงๆ ก็ไม่มีปัญหาเลย ไฮไลท์สำคัญที่คุณแม่แทบกรี๊ด คือเป็นไม่เปื้อนค่าาาา เทน้ำ เทนมใส่เสื้อ ไม่เปียกเลย สะบัดสองที หายปกติ ซึ่งถ้าใครเคยเห็นโฆษณา GQ ที่เสื้อเชิ้ตขาวไปทำงานคุณพ่อ โดนกาแฟหกใส่ แต่ผ้าไม่เปื้อนเลย เทคโนโลยีผ้าสะท้อนน้ำ ตอนนี้มาอยู่ในเสื้อเด็กแล้ววววว ทีมงานทดสอบเทน้ำสีผสมอาหาร นม หรือแม้แต่ซอสมะเขือเทศลงบนเสื้อ ก็ไม่เปื้อนค่ะ ไม่น่าเชื่อมากๆ ข้อดีที่สุดของผ้าแบบนี้ คือทำให้ชีวิตคุณแม่สบายขึ้นมาก พาลูกไปเที่ยว วิ่งเล่นสนามหญ้า พาไปทานก๋วยเตี๋ยว หรือให้ทานอะไร ก็ไม่ต้องกลัวเสื้อสวยๆ เลอะ แถมประหยัดเวลาซักผ้าด้วย ไม่ต้องมาคอยแช่ผ้าให้คราบมันออกแบบสมัยก่อน สำหรับเสื้อเด็ก the good day lab™…
8 ธันวาคม 2566

anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save