fbpx

8 อันดับโรงเรียนอนุบาลทางเลือกที่ราคามิตรภาพ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล

Writer : Jicko
: 18 กันยายน 2561

สิ่งสำคัญสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มักกังวลใจอย่างหนึ่ง นั้นก็คือการเลือกโรงเรียนให้ลูก  เพราะโรงเรียนที่เลือกต้องเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ  เป็นโรงเรียนที่ลูกเรียนแล้วมีความสุข ประสบความสำเร็จในอนาคตและปัจจุบันก็มีโรงเรียนให้เลือกหลายประเภท ขึ้นอยู่กับความคาดหวังในเรื่องอาชีพ และเป็นไปตามฐานะทางสังคมและการเงินของครอบครัว วันนี้อยากจะแนะนำโรงเรียนประเภทหนนึ่งนั้นก็คือ โรงเรียนทางเลือก ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีราคาเป็นมิตรภาพ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ไปดูกันค่ะ

1.โรงเรียนอนุบาลยุวมิตร

แนวการสอน : แบบมอนเตสซอรี่
ค่าใช้จ่าย : 22,400 บาท/ปี (แบ่งเป็น 2 เทอม)
เปิดสอนตั้งแต่ : ระดับเตรียมอนุบาล – ระดับอนุบาล
ที่อยู่  18/156 หมู่ 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
เบอร์โทร : 02-421-4331 , 02-809-7157

โรงเรียนอนุบาลยุวมิตร เป็นโรงเรียนที่เน้นกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยที่ให้เด็กๆ เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เน้นให้เด็กทุกคนมีความสุข และสนุกกับการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  โรงเรียนจะเน้นให้เด็กได้ลงมือทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เด็กได้เห็นคุณค่าของส่ิงรอบข้างให้มากขึ้น เพราะในวัยเด็ก จะมีการพัฒนาศักยภาพได้มากที่สุด และอยากให้ได้ได้เติบโตไปพร้อมๆกับธรรมชาติ

แนวการสอนแบบมอนเตสซอรี่  เป็นการสอนที่เน้นส่งเสริมให้เด็กสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง เน้นการช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุด โดยสภาพของโรงเรียนจะมีสิ่งแวดล้อมที่เสมือนบ้าน มีห้องต่างๆ ที่บ้านควรมี  เพื่อสนองความต้องการของเด็กๆ มีมุมต่างๆให้กับเด็กๆ เปรียบเสมือนห้องทำงานของเด็ก มุ่งเน้นทางสติปัญญาเด็กมากกว่าการสอน โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง ครูเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวก คอยให้คำแนะนำ ปรึกษา เตรียมการสอนและจัดสิ่งแวดล้อมอย่างมีจุดมุ่งหมาย  และมีการให้เสรีภาพกับเด็กได้เลือกเล่นได้ด้วยตนเอง เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆ และเด็กจะได้พบความสามารถของตนเองให้คนอื่นได้รับรู้ได้ มอนเตสซอรี่เชื่อว่า เด็กจะซึมซับสิ่งต่างๆ จากสิ่งแวดล้อม ได้เหมือนฟองน้ำ (Absorbent mind) ให้เด็กได้เรียนไปพร้อมกับเล่น และเป้าหมายสูงสุดของการสอนคือ  การมุ่งให้เด็กได้เป็นเด็กที่มีคุณค่าทางจิตใจสูง เห็นค่าของความร่วมมือกับส่วนรม รับผิดชอบ และอดทน ส่วนห้องเรียนจะเป็นห้องเรียนแบบเปิด (Open Classroom) เป็นลักษณะการจัดห้องเรียนมากกว่าวิธีสอน เด็กจะเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนมาก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/yuwamit/

 

2.โรงเรียนอมาตยกุล

แนวการสอน : แบบนีโอฮิวแมนิสต์
ค่าใช้จ่าย : 30,000 บาท/ปี (แบ่งเป็น 2 เทอม)
เปิดสอนตั้งแต่ : ระดับอนุบาล – ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่อยู่  100/20-23 ซอย 51 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
เบอร์โทร : 02-972-8890 , 02-972-8894 , 02-552-3291

โรงเรียนอมาตยกุล เป็นโรงเรียนตาแนวคิดนีโอแมนนิสต์ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับมนุษย์ว่า  เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพัฒนาการสูงที่สุด มีความต้องการจากภายในที่จะพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด การพัฒนาคนตามแนวนีโอฮิวแมนนิสต์จึงมีหน้าที่จะต้องช่วยพัฒนาศักยภาพแฝงเร้นที่มีอยู่ในตัวคนเราให้แสดงออกมาได้อย่างสูงสุด  การทำให้คนเราโดยเฉพาะในเด็กๆ ให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง

แนวการสอนแบบนีโอฮิวแมนนิสต์ เป็นแนวทางในการทำให้เด็กเก่ง ฉลาด แข็งแรง มีความคิดด้านบวก มีนำ้ใจ และมีความสุขโดยวิธีการแนวคิดที่ว่านี้มีดังต่อไปนี้

  1. การสร้างบรรยากาศในคลื่นสมองต่ำ  โดยที่เด็กจะมีการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้สูงสุดเมื่อจิตใจอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายที่สุด  ปราศจากความตึงเครียด ไร้ความกังวล และมีความสุข มีปัจจัยหลายประการที่มีอิทธิพลต่อคลื่นสมองของคนเรา เช่น เสียงเพลง คนรอบข้าง อาหารที่รับประทาน การออกกำลังกาย คำพูด การฝึกโยคะ และการทำสมาธิ
  2. การพัฒนาเซลล์ประสานประสาท  การพัฒนาเซลล์ประสาทจะเกิดในช่วงเด็กเล็กๆ มีการค้นพบว่า เซลล์ประสานประสาทสามารถพัฒนาให้มีมากขึ้นด้วยการทำให้กล้ามเนื้อมือและกล้ามเนื้อเท้าของเด็กแข็งแรง เนื่องจากฝ่ามือและฝ่าเท้าของเรามีเส้นประสาทรวมกันอยู่มาก ซึ่งเส้นเหล่านี้สามารถเชื่อมไปยังสมองของเด็กๆได้ ทำให้สมองของเด็กๆ ก็จะพัฒนาขึ้นอีกดด้วย การพัฒนาอาจจะเกิดจากกิจกรรมเช่น โยคะ เต้นรำ ยิมนาสติก วิ่งว่ายน้ำ ดนตรี เป็นต้น
  3. การให้ความรัก  วัยรุ่นทุกคนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเค้าจะมีปัญหาเรื่องความรัก หากแต่ว่าถ้าพวกเค้าเติบโตมาท่ามกลางรอยยิ้ม คำชมเชย คำพูดให้กำลังใจ ความเข้าใจ การให้อภัย การกอด การสัมผัส และความเป็นเพื่อนของคนในครอบครัว และจากที่โรงเรียน รอยยิ้ม เสียงหัวเราะต่างๆ  เหล่านี้เปรียบเสมือนน้ำทิพย์ที่คอยชโลมใจให้เด็กๆ มีพลังสู้กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : amatyakulschool

 

3. โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยเพลิน

แนวการสอน : แบบมอนเตสซอรี่
ค่าใช้จ่าย : 38,000 บาท/ปี (แบ่งเป็น 2 เทอม)
เปิดสอนตั้งแต่ : ระดับเตรียมอนุบาล – ระดับอนุบาล
ที่อยู่  136/109 ม.พิพรพงษ์ ซอย วิภาวดี 41 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
เบอร์โทร : 02-533-6363 , 02-998-1414

โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยเพลิน  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มุ่งดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดอบอุ่น ดังคำขวัญที่ว่า “อบอุ่นดั่งบ้าน พัฒนาการก้าวไกล”  โรงเรียนจึงได้พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นพัฒนาการสมองในแต่ละช่วงอายุ  เป็นการวางรากฐานตลอดชีวิต เพื่อสร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล การเรียนรู้จะเติบโตเต็มศักยภาพในช่วง 0 – 6 ปี ซึ่งเป็นเวลาทองแห่งการเรียนรู้ของเด็กๆ

หลักสูตรของโรงเรียน  จะเป็นแนวเตรียมความพร้อม  เน้นวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ควบคู่กับการเรียนรู้วิชาการพัฒนาการเด็กแบบองค์รวม  ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ใช้สมอง 2 ซีกอย่างสมดุล โดยวิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิต  การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการสำคัญที่จะให้เกิดการพัฒนาวิธีคิด ทำให้เด็กๆ มีเหตุผลในการคิด วิเคราะห์ และสร้างสรรค์ส่ิงต่างๆ  มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้และสามารถแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : baanployplearn

 

4. โรงเรียนอนุบาลวรพิม

แนวการสอน : แบบมอนเตสซอรี่
ค่าใช้จ่าย : 45,000 บาท/ปี (แบ่งเป็น 2 เทอม)
เปิดสอนตั้งแต่ : ระดับเตรียมอนุบาล – ระดับอนุบาล
ที่อยู่  168/23 ซอย 16 ถนนเพชรเกษม  แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
เบอร์โทร : 02-457-1479 , 081-375-3928

โรงเรียนอนุบาลวรพิม เน้นการเรียนแบบไม่รีบเร่ง  แต่พัฒนาตามศักยภาพของเด็กรายบุคคลเป็นหลัก เพื่อให้นักเรียนมีความสุข ชอบอ่าน ชอบเขียน และพร้อมเข้าใจบทเรียนที่ยากขึ้น  ด้วยความสนใจตามศักยภาพของตัวเอง เพราะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพไม่เท่ากัน และมาในเวลาที่ต่างกัน เน้นการสอนให้ลูกเรียนรู้อย่างเข้าใจ สนุกสนาน และกระบวนการคิดที่เกิดจากจิตใต้สำนึก ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก ทำให้เด็กๆจดจำเข้าไปในส่วนลึกของสมองได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โรงเรียนอนุบาลวรพิม

 

5. โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์

แนวการสอน : แบบโครงงาน (Project Approach)
ค่าใช้จ่าย : 45,400 บาท/ปี (แบ่งเป็น 2 เทอม)
เปิดสอนตั้งแต่ : ระดับเตรียมอนุบาล – ระดับอนุบาล
ที่อยู่  484/1 หมู่บ้านซื่อตรง ถนนพหลโยธิน 52  แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10200
เบอร์โทร : 02-972-0307-8 , 02-552-4816

โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์ เป็นโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการเรียนการสอน  โดยพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  ผสมผสานการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ และทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดี เรียนอย่างมีความสุข และเกิดประโยชน์กับเด็กสูงสุด

จุดเด่นของโรงเรียนแนวนี้ จะเป็นการเรียนรู้แบบสืบค้นข้อมูล เด็กคือผู้ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง  ผ่านหัวข้อการเรียนรู้ที่เด็กๆ ช่วยกันเลือกและให้ความสนใจ เป็นการเรียนรู้ในลักษณะของการบูรณาการที่หลากหลายวิชาเข้าด้วยกัน  จึงทำให้เด็กได้เพิ่มทักษะหลากหลายด้าน ซึ่งเด็กจะได้ลงมือคิด ลงมือทำ และมีการตั้งคำถาม ถามตอบกับคุณครู และยังเป็นการฝึกทักษะการทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ทำให้เกิดการเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆมากมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์

 

6. โรงเรียนอนุบาลวาดฝัน

แนวการสอน : แบบมอนเตสซอรี่
ค่าใช้จ่าย : เทอมละ 38,000 บาท / ค่าพัฒนาการศึกษา 6,000 บาทต่อปี                 
เปิดสอนตั้งแต่ : ระดับเตรียมอนุบาล – ระดับอนุบาล
ที่อยู่  100/204 หมู่บ้านอมรพันธุ์ 9 ซอย เสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม 10230
เบอร์โทร : 02-942-2618

โรงเรียนอนุบาลวาดฝัน เชื่อว่า “ความสุข” จะเป็นพลังอันสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  เด็กๆ จะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน เสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดจากธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัว เรียนรู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างพี่กับน้องในห้องเรียน  และเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมทักษะการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นให้กับเด็กๆ ไปพร้อมๆกันได้เป็นอย่างดี เมื่อได้มาเรียนโรงเรียนแห่งนี้เด็กจะรู้สึกอบออุ่นด้วยบรรยากาศเสมือนบ้านของตน ที่มีสนามหญ้า และธรรมชาติรอบๆตัวเด็ก อีกทั้งยังได้เรียนรู้และรับการส่งเสริมพัฒนาการเพื่อก้าวสู่ระดับประถมศึกษาผ่านแนวการสอนตามแนวคิดของ เฟรอเบล (Froebel) และ มอนเตสซอรี่ (Montessori) ที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง ให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมต่างๆ เด็กๆ จะได้รู้จักเพื่อนร่วมชั้นในบางโอกาส เพื่อให้เด็กได้รู้สึกถึงความเป็นพี่น้อง และความรักใคร่กัน และทางโรงเรียนเชื่อว่า “ความสุขและความอบอุ่น” ที่เด็กได้รับจากเรานั้น จะเป็นพื้นฐานทางจิตใจที่ดีให้กับเด็กได้พัฒนาเป็นมนุษย์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพต่อไปอย่างดีแน่นอน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : baanwadfun

 

7. โรงเรียนอนุบาลแสงโสม

แนวการสอน : แบบโครงงาน (Project Approach)
ค่าใช้จ่าย : เทอมที่ 1  48,900 บาท/ปี
                 เทอมที่ 2 43,900 บาท/ปี              
เปิดสอนตั้งแต่ : ระดับเตรียมอนุบาล – ระดับประถมศึกษา
ที่อยู่  88/162 ซอยสัมมากร 2 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทร : 02-954-4722 , 02-954-4723

โรงเรียนอนุบาลแสงโสม มุ่งเน้นการเสริมสร้างด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการเตรียมความพร้อม ทางด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ ตลอดจนเสริมสร้างด้านศีลธรรม คุณธรรม โรงเรียนจัดประสบการณ์ให้ เด็กให้มีความพร้อมในด้านการอ่าน เขียน คิดคำนวณ รวมทั้งเน้นวิชาความพร้อม ทางเชาวน์และความรู้รอบตัว โดยสอนไปตามขั้นตอน ไม่เร่งเด็ก รวมถึงการสอนศิลปะ ร้องรำทำเพลง พลศึกษา คอมพิวเตอร์ การเข้าศูนย์อุปกรณ์การเล่นต่างๆ รวมถึงพาไปทัศนศึกษา นอกโรงเรียน และจัดงานแสดงปีใหม่ ให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสแสดงออกทุกคน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ และมีการพัฒนาที่ดีต่อไป

หลักสูตรของโรงเรียน  จะเน้นการเรียนรู้อย่างมีความสุข  โดยผ่านการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยใช้ระบบศูนย์การเรียนและใช้การบูรณาการ  มีการเรียนรู้ผ่านการกระทำโดยใช้ Project Approach เน้นให้นักเรียนได้ฝึกการคิด การวางแผน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : kindergartensammakorn

 

8. โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์

แนวการสอน : แบบโครงงาน (Project Approach)
ค่าใช้จ่าย : เตรียมอนุบาล ค่าเทอม 52,000 บาท/ปี
                อนุบาล 1 ค่าเทอม       54,000 บาท/ปี
                อนุบาล 2 ค่าเทอม       56,000 บาท/ปี
                อนุบาล 3 ค่าเทอม       58,000 บาท/ปี
เปิดสอนตั้งแต่ : ระดับเตรียมอนุบาล – ระดับอนุบาล
ที่อยู่  2/550 ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทร : 02-561-2966 , 02-561-1492

โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์  เป็นโรงเรียนที่พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 กรมวิชาการกระทรวง ศึกษาธิการ โดยคัดสรรนวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอน ต่างๆ ที่มีผลการศึกษาวิจัยรับรองในประสิทธิภาพมาปรับใช้ เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์และสภาพแวดล้อม เช่น การสอนภาษาแบบองค์รวม(Whole Languageและ Phonics) ,การใช้สื่อMonstessorri ส่งเสริมทักษะด้าน คณิตศาสตร์ และ ประสาทสัมผัส การใช้กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ และการใช้นวัตกรรมการสอนแบบโครงการ (Project Approach) ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริม ทักษะ กระบวนการคิด นอกจากนั้น ยังเน้นความสามารถเฉพาะของบุคคล ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้เลือก เรียนตามความสนใจและความถนัด จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ในหลักสูตร เพื่อเตรียมนักเรียน ให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับประถมศึกษาอีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : sudaruk

ที่มา : Linetoday , pantip

Writer Profile : Jicko

  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องเทคนิคฝึกลูกรักก่อนไปโรงเรียนวันแรก
เด็กวัยเข้าโรงเรียน
10 โรงเรียนน่าสนใจ ประจำปี 2017
เด็กวัยเข้าโรงเรียน
7 สิ่งที่ต้องคำนึง ในการเลือกโรงเรียนให้ลูก
เด็กวัยเข้าโรงเรียน
Update
ไลฟ์สไตล์ ไลฟ์สไตล์
เคยกลับบ้านมาแล้วกรี๊ดลั่นบ้านเพราะเจ้าตัวแสบไปวิ่งเล่นเลอะเทอะกันไหมคะ ? หรือแต่งตัวลูกอย่างดีไปทานข้าวนอกบ้าน แต่คุณลูกก็ทำซอสหกใส่ ไอติมหล่นไปเป็นก้อน เละทั้งตัว วันนี้ ParentsOne มีเสื้อเด็กที่เจ๋งมากๆ จาก GQ : the good day lab™ มาลองรีวิวให้ได้ชมกันค่ะ 🛒 ช้อปเลยที่ -> https://gqsize.link/bZT7Sx แกะกล่อง GQ : the good day lab™ เสื้อเด็ก ฟีเจอร์เพียบ คุณภาพ GQ ขึ้นชื่อว่า GQ ก็มั่นใจได้เรื่องคุณภาพค่ะ ผ้านุ่ม เบาบาง เหมาะกับอากาศเมืองไทย ใส่วิ่งสบายๆ ที่แปลกตาคือเป็นเสื้อที่ไม่มีป้ายแท็กค่ะ ทั้งด้านหลังคอเสื้อ หรือข้างใน ไม่ต้องห่วงว่าจะเคืองหรือคันเลย กระดุมแข็งแรงเอามากๆ ใช้แรงผู้ใหญ่ดึงแรงๆ ก็ไม่มีปัญหาเลย ไฮไลท์สำคัญที่คุณแม่แทบกรี๊ด คือเป็นไม่เปื้อนค่าาาา เทน้ำ เทนมใส่เสื้อ ไม่เปียกเลย สะบัดสองที หายปกติ ซึ่งถ้าใครเคยเห็นโฆษณา GQ ที่เสื้อเชิ้ตขาวไปทำงานคุณพ่อ โดนกาแฟหกใส่ แต่ผ้าไม่เปื้อนเลย เทคโนโลยีผ้าสะท้อนน้ำ ตอนนี้มาอยู่ในเสื้อเด็กแล้ววววว ทีมงานทดสอบเทน้ำสีผสมอาหาร นม หรือแม้แต่ซอสมะเขือเทศลงบนเสื้อ ก็ไม่เปื้อนค่ะ ไม่น่าเชื่อมากๆ ข้อดีที่สุดของผ้าแบบนี้ คือทำให้ชีวิตคุณแม่สบายขึ้นมาก พาลูกไปเที่ยว วิ่งเล่นสนามหญ้า พาไปทานก๋วยเตี๋ยว หรือให้ทานอะไร ก็ไม่ต้องกลัวเสื้อสวยๆ เลอะ แถมประหยัดเวลาซักผ้าด้วย ไม่ต้องมาคอยแช่ผ้าให้คราบมันออกแบบสมัยก่อน สำหรับเสื้อเด็ก the good day lab™…
8 ธันวาคม 2566

anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save