NEWS: "เครื่องตรวจครรภ์เรียลไทม์" นวัตกรรมใหม่เพิ่มความสบายใจให้แม่ตั้งครรภ์

Writer : Lalimay
: 10 สิงหาคม 2561

คุณแม่ตั้งครรภ์มักจะมีความกังวลเกี่ยวกับลูกในท้องเสมอ ไม่ว่าลูกจะดิ้นหรือไม่ดิ้น นอกจากนี้ยังไม่เข้าใจถึงสัญญาณต่างๆ ของร่างกาย ดังนั้นจึงได้คิดนวัตกรรม “เครื่องตรวจครรภ์เรียลไทม์” ที่จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอันตรายต่อของแม่และทารกในครรภ์ จากการพบแพทย์ช้าเกินไป

ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.กล่าวว่า “เครื่องตรวจครรภ์เรียลไทม์” (Smart Real-time Online Sensor for Fetal Monitoring and Uterine Contraction) เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหาที่พบมากในแม่มือใหม่คือ การไม่เข้าใจถึงสัญญาณต่างๆ ของร่างกาย นี่จึงเป็นสื่อกลางที่สะดวกรวดเร็วระหว่างแม่ตั้งครรภ์กับสูตินรีแพทย์

โดยเมื่อแม่ใช้เครื่องมือนี้ก็จะมีการส่งข้อมูลเข้าสู่แอปพลิเคชัน และส่งไปยังคุณหมอเพื่อให้เห็นถึงความเป็นไปของทารกได้อย่างเรียลไทม์ ซึ่งจะตรวจดูข้อมูลที่จำเป็นได้แก่ การหดตัวของมดลูก ความดันโลหิตของมารดาและอัตราการเต้นหัวใจของทารกในครรภ์

เมื่อใช้เครื่องตรวจครรภ์เรียลไทม์แล้วพบสัญญาณการแจ้งเตือนถึงภาวะต่างๆ ที่เป็นอันตราย และต้องพบแพทย์ในทันที เช่น ภาวะการคลอดก่อนกำหนด หรือครรภ์เป็นพิษ แพทย์จะสามารถแจ้งเตือนและเรียกมารดาเข้ามาพบแพทย์ได้ในทันที เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอันตรายของมารดาและทารกในครรภ์จากการพบแพทย์ช้าเกินไป

นอกจากนี้ข้อมูลจากเครื่องตรวจครรภ์ยังสามารถเก็บเป็นข้อมูลทางสถิติประจำตัวมารดา เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการรักษาในครั้งถัดไปได้อีกด้วย

“เครื่องตรวจครรภ์เรียลไทม์” เป็นผลงานการวิจัยร่วมกับ ดร.พัชราภรณ์ วงศ์ชาดากุล คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนายศุภเกียรติ สุภสินธุ์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มธ. และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากเวทีการประกวดนวัตกรรมนานาชาติครั้งที่ 46 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ในตอนนี้ได้มีการยื่นสิทธิบัตร “เครื่องตรวจครรภ์เรียลไทม์” เป็นที่เรียบร้อย และกำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาต่อเพื่อเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการใช้ คาดว่าจะเสร็จภายในปี 2562 ถ้าคุณพ่อคุณแม่ทานไหนสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. โทร. 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151

อ้างอิงจาก

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital


Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้อง