fbpx

การนอน

เลือกหมวดหมู่


ชีวิตครอบครัว ชีวิตครอบครัว

การนอนเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะในเด็กวัยแรกเกิด เพราะมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสมองอย่างรวดเร็ว การให้เด็กนอนอย่างเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละช่วงวัยจะส่งผลดีเนื่องจากในขณะที่เด็กหลับจะมีการหลั่งโกรทฮอร์โมน (Growth Hormone) ออกมากระตุ้นให้ร่างกายเจริญเติบโต ใยประสาทจะเชื่อมโยงกับเซลล์ และเกิดการพัฒนาของสมอง เมื่อลูกพักผ่อนอย่างเต็มที่ ก็จะเป็นเด็กที่อารมณ์ดี เรียนรู้ได้มาก ซึ่งการนอนของเด็กในช่วงขวบปีแรก แบ่งได้เป็น 4 ช่วง ดังนี้ค่ะ (more…)

ชีวิตครอบครัว ชีวิตครอบครัว
21 กรกฏาคม 2560