fbpx

การจมน้ำ

เลือกหมวดหมู่


ข่าว ข่าว

จากกรณีที่มีนักวิชาการได้มีข้อเสนอว่าเป็นไปได้หรือไม่? ที่จะให้นักเรียนหยุดการเรียนการสอน 1 ปี เพราะการเรียนออนไลน์สำหรับเด็กไม่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพมากพอ ซึ่งถ้าลองหยุดเรียนทั้งระบบการศึกษา โดยเริ่มใหม่ในปีหน้า อาจจะช่วยทำให้การเรียนการสอนกลับมามีคุณภาพเหมือนเดิม ซึ่งประเด็นนี้ได้กลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่ในโลกโซเชียล ณ ขณะนี้ เรื่องจริงมนุษย์ทำงาน กลับมาเห็นชัด เลิกแสบตา เพราะสูตรนี้!TAAP | Lutaคลิกที่นี่ นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ รักษาการประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประธาน กพฐ.) ให้ความเห็นว่า ไม่เห็นด้วยกับหยุดเรียนทั่วประเทศ แต่ต้องเปลี่ยนเป้าหมายหลัก คือ เป็นการเตรียมเด็กให้ปรับตัวพร้อมเข้าสู่ยุคการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด เป้าหมายรอง คือ คุณภาพการศึกษาไม่ใช่เน้นคุณภาพหลักแบบเดิมๆ หรือตัวชี้วัดแบบเดิม นอกจากนี้ คุณครู ผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องเรียนรู้การปรับตัวการทำงานในยุค New normal เพราะถ้าคิดจะหยุดอยู่กับที่แล้วรอเปิดสอนแบบเดิมอาจจะหมดยุคไม่ทันสถานการณ์ ส่วนวิชาที่เป็นทักษะปฏิบัติ อาจต้องเรียนที่เป็นทฤษฎีไปก่อน แล้วเมื่อสามารถเรียน Onsite ได้ ก็ค่อยมาฝึกปฏิบัติอย่างเดียว หรือถ้าจำเป็นก็ให้มาปฏิบัติครั้งละ 5 คน ในกรณีของพื้นที่ไม่มีการระบาดมาก เพื่อแก้ปัญหาทักษะผู้เรียน สำหรับปัญหาการเรียน Online ตนมองว่าควรมีการนำมาวิเคราะห์สาเหตุหลักๆ ว่ามาจากอะไรบ้าง เช่น อาชีพผู้ปกครอง อุปกรณ์และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ เวลาที่เรียน วัยของผู้เรียน ระดับชั้นที่เรียน เนื้อหาที่ให้เรียน วิธีสอนของครู การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบ Online เป็นต้น เพื่อที่จะได้หาสาเหตุที่แท้จริงและนำไปสู่แนวทางแก้ปัญหา ไม่ใช่หนีปัญหาด้วยการหยุดเรียนซึ่งถือเป็นการสร้างปัญหามากกว่า ขอบคุณแหล่งอ้างอิง : www.matichon.co.th

ข่าว ข่าว
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้พวกเราควรเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่อง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข ได้เผยว่ากลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ หรือพบปะกับผู้ติดเชื้อในพื้นที่ปิด พูดคุย หรือจามใส่กันโดยไม่มีการป้องกัน เดินทางไปสถานที่หรือพื้นที่เสี่ยง ไม่ควรคลุกคลีกับสมาชิกในบ้าน เพื่อลดการแพร่กระจายและติดเชื้อโควิด-19 อีกทั้งยังแนะนำให้สังเกตอาการตนเอง หากมีไข้ จาม มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส เหนื่อยหอบ ตาแดง มีผื่นแดงตามตัว น้ำมูก หรือน้ำตาไหล ให้พบแพทย์โดยด่วน ซึ่งนายแพทย์สุวรรณชัยได้แนะนำวิธีการลดการแพร่กระจายเชื้อจากตนเองไปสู่บุคคลอื่น โดยมีข้อปฏิบัติตามดังนี้ค่ะ: หยุดงาน หยุดเรียน ไม่ออกนอกบ้านหรือที่พักอาศัย ไม่เดินทางไปที่ชุมชนหรือที่สาธารณะอย่างน้อย 14 วัน หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้อื่นในห้องปรับอากาศ สวมหน้ากากอนามัยหากจำเป็นต้องอยู่ เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร และใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที ไม่ควรคลุกคลีกับเด็กและผู้สูงอายุโดยเด็ดขาด สังเกตอาการและวัดไข้ตัวเองทุกวัน หากมีไข้สูงกว่า 37.5 เซลเซียสและมีอาการข้างต้น ให้พบแพทย์ทันที รวบรวมขยะหน้ากากอนามัยใส่ถุง ก่อนทิ้งใส่น้ำยาฟอกขาว 2 ฝาแล้วใส่ถุงอีกชั้น มัดปากถุงให้สนิท กินอาหารปรุงสุก สะอาด มีประโยชน์ และพักผ่อนให้เพียงพอ แยกห้องนอน ห้องน้ำให้ชัดเจน หากไม่สามารถแยกได้ ให้ผู้อื่นใช้ห้องน้ำก่อน และผู้แยกกักตัวใช้เป็นคนสุดท้ายพร้อมทำความสะอาดให้เรียบร้อย อ้างอิงจาก https://bit.ly/2QQmDem
23 เมษายน 2564