fbpx

COVID

เลือกหมวดหมู่


ข่าว ข่าว

ตอนนี้ทางไปรษณีย์ไทยได้เปิดบริการใหม่ร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขเป็นการขนส่งกระดาษซับเลือดเด็กแรกเกิดให้กับทางศูย์ปฏิบัติการตรวจคัดสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ เพื่อตรวจเช็คว่าทารกแรกเกิดนั้นมีภาวะบกพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน หรือปัญญาอ่อนหรือไม่ เพราะต้องการให้ผลของการตรวจสอบสามารถส่งกลับมาหาผู้ปกครองได้ในช่วงเวลาก่อน 14 วันเพื่อลดภาวะความเสี่ยง, หาทางรักษาโรคดังกล่าวให้ได้เร็วที่สุด ซึ่งการจัดส่งนี้จะใช้ระบบแบบเร่งด่วยอย่าง EMS ซึ่งการันตีส่งถึงภายในระยะเวลา 3 วัน รับประกันว่ารวดเร็วทันใจอย่างแน่นอน ทั้งนี้การจัดตั้งบริการนี้ขึ้นก็เพื่อป้องกันภาวะปัญญาอ่อนในกลุ่มทารกที่อาจมีมากขึ้น และแก้ไขได้ไม่ทันการณ์เมื่อทารกเริ่มเจริญเติบโตไปแล้วพึ่งมาทราบว่าเป็น ดังนั้นยิ่งเร็วเท่าไหร่ในการตรวจสอบก็จะยิ่งช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ และช่วยให้คุณภาพชีวิตของครอบครัวดีขึ้นอีกด้วย ที่มา : https://www.thansettakij.com/content/normal_news/469171

การศึกษา การศึกษา
กทม. สั่งปิดสถานที่รับเลี้ยงเด็ก-ศูนย์เด็กเล็ก เขต บางบอน-ภาษีเจริญ-หนองแขม  ชั่วคราว เริ่มวันที่ 3 กุมภาพันธ์ นี้ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 ประกอบข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.บ.ฉุกเฉิน 2548 (ฉบับที่ 15, 16 และ 18) และความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. จึงสั่งปิดสถานที่เพิ่มเติม 2 แห่ง ดังนี้ 1. สถานรับเลี้ยงเด็กในเขตบางบอน ภาษีเจริญ และหนองแขม (ยกเว้นที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ) 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียนในเขตบางบอน และหนองแขม   อ้างอิงจาก : ประชาชาติธุรกิจ
3 กุมภาพันธ์ 2564

eşya depolama istanbul eşya depolama