fbpx

NEWS: “ตรีนุช” สั่งโรงเรียนนานาชาติ 2 แห่ง ปรับลดค่าเทอมในสถานการณ์โควิด-19

: 10 กันยายน 2564

วันที่ 9 กันยายน 2564 รายงานข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้ระบุว่าเมื่อวันที่ 7 กันยายน ได้มีคำสั่งเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เพิ่มเติม 2 โรงเรียน คือโรงเรียนร่วมฤดึวิเทศศึกษา และโรงเรียนนานาชาติเซนต์ แอนดรูวส์ กรุงเทพ

ที่ผ่านมาสำนักงานการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีหนังสือขอให้โรงเรียนเอกชนทั่วประเทศทบทวนการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ด้วยผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อลดภาระให้กับผู้ปกครอง โดยทุกแห่งเห็นด้วยกับการปรับลดค่าเทอม ยกเว้นโรงเรียน 2 แห่งที่กล่าวไว้ข้างตน ที่ทบทวนแล้วขอเพิ่มค่าธรรมเนียมแทน

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงใช้อำนาจตามมาตรา 34 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.. 2550 ให้ทั้ง 2 โรงเรียนลดค่าเทอมและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในปีการศึกษา 2564 

อ้างอิงจาก https://www.prachachat.net/education/news-757800

Writer Profile : phanthirapuyou

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องUpdate
ข่าว ข่าว
จากการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้จะมีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ของประเทศ ทำให้อากาศเริ่มเย็นลงและมีความชื้นสูงขึ้น อาจส่งผลให้โรคแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว โดยสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 19 กันยายน 2564 พบผู้ป่วย 8,941 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ เด็กเล็กอายุแรกเกิด - 4 ปี รองลงมา คือ 25-34 ปี และอายุ 15-24 ปี ดังนั้นกรมควบคุมโรคจึงขอแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลสุขอนามัยตนเองและลูกเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์และโรคโควิด-19 ด้วยการสวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่นอกบ้าน ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการเอามือเข้าปาก หรือ ขยี้ตา ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย หากมีอาการป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรม  นอกจากนี้ควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ซึ่งวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จะช่วยป้องกันการเกิดโรคปอดบวม ทั้งยังช่วยลดความรุนแรงของโรค และลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยลงได้  โดยหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป และเด็กอายุ 6 เดือน สามารถรับวัคซีนได้ฟรี! ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้านและที่สถานพยาบาลเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อ้างอิงจาก https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=20807&deptcode=brc&news_views=691  
27 กันยายน 2564

anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort

eşya depolama istanbul eşya depolama