fbpx

นิทาน

เลือกหมวดหมู่


ช่วงวัยของเด็ก ช่วงวัยของเด็ก

หนังสือภาพ คือ หนังสือที่เป็นคำบรรยายและภาพ (หากจะเรียกว่าหนังสือ "นิทาน" ก็คงไม่ผิดนัก) ซึ่งตัวอักษรและภาพจะช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันในการเล่าเรื่อง โดยพื้นฐานแล้วหนังสือภาพเหมาะสำหรับเด็กในวัยเริ่มหัดอ่านหนังสือ คือพ่อแม่ควรเปิดหนังสือให้เด็กดูภาพแล้วคอยอ่านคำบรรยายให้เด็กฟังก็จะเป็นการฝึกทักษะการอ่านและจินตนาการ หากได้อ่านหนังสือภาพที่ดีๆ หนังสือเหล่านั้นก็จะประทับใจเด็กไปจนโตค่ะ (more…)

eşya depolama istanbul eşya depolama