fbpx

ปิดเทอม

เลือกหมวดหมู่


7 กิจกรรมสานสัมพันธ์แม่ลูกช่วงปิดเทอม
กิจกรรมของครอบครัว
ข่าว ข่าว

ช่วงนี้เด็กๆ ปิดเทอมเป็นโอกาสที่ทำให้เด็กเสี่ยงอ้วนได้ เพราะกินอาหารประเภทหวาน มัน เค็มมากเกินไป และมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง ไม่ขยับออกกำลังกาย แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัยและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ช่วงปิดเทอมอาจทำให้พฤติกรรมการกินของเด็กเปลี่ยนไป เพราะเด็กใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้น กินอาหารตามใจและเลือกกินอาหารที่ตัวเองชอบ เช่น นน้ำหวาน น้ำอัดลม อาหารประเภท junk food ซึ่งหากกินเป็นประจำอาจเสี่ยงขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและยังส่งผลให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และหากไม่มีการขยับร่างกายหรือออกกำลังกายเป็นประจำ อาจเป็นความเสี่ยงที่เด็กจะเป็นโรคอ้วนตามมาได้ พ่อแม่จึงควรดูแลเป็นพิเศษด้วยการจัดเตรียมเมนูอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ลด หวาน มัน เค็ม เน้นเพิ่มผัก ผลไม้รสไม่หวานจัดในทุกมื้ออาหาร พร้อมทั้งให้เด็กลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง เช่น การนั่ง นอนดูโทรทัศน์ เล่นโทรศัพท์และเกมคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน เพิ่มกิจกรรมทางกายและส่งเสริมให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เช่น วิ่ง กระโดดเชือก เต้นแอโรบิค เป็นต้น อ้างอิงจาก กรมอนามัย

eşya depolama istanbul eşya depolama