fbpx

ดูดวง

เลือกหมวดหมู่


ข่าว ข่าว

ในช่วงนี้อากาศยังคงเย็นจึงทำให้มีฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ลอยฟุ้งในอากาศ นั่นทำให้ส่งผลกระทบต่อร่างกายของคนเรา โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่จะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางสติปัญญาได้ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ความรุนแรงของ ฝุ่น PM 2.5 นี้มีอันตรายต่อเด็กเพราะสามารถแทรกซึมเข้าสู่ร่างกาย และทำลายระบบต่างๆ ได้ ซึ่งปกติแล้วเด็กจะมีอัตราการหายใจถี่กว่าผู้ใหญ่ จะสูดอากาศที่มีมลพิษเข้าไปมากกว่าผู้ใหญ่ ยิ่งเด็กอายุน้อยกว่า 5 ขวบ เมื่อสูดมลพฺษเข้าไปก็จะแทรกซึมไปสู่สมอง ส่งผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อคุณแม่ตั้งครรภ์และเด็กที่อยู่ในครรภ์ด้วย โดยฝุ่นละอองเหล่านี้จะทำลายเซลล์สมอง ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งสามารถส่งผลต่อการเรียนรู้ ความเป็นอยู่ และความสามารถในการประกอบอาชีพในระยะยาว ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจึงไม่ควรพาเด็กเล็กออกไปข้างนอก หรือทำกิจกรรมการแจ้ง กรณีที่มีความจำเป็นต้องออกไปนอกบ้าน ควรสวมหน้ากากอนามัยที่มีไซส์ขนาดเล็กที่เหมาะกับเด็ก ไม่มีช่องให้ฝุ่นลอดเข้าไปได้ ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อย 6-8 แก้วต่อวัน รับประทานผักผลไม้ และอาหารที่มีประโยชน์ อ้างอิงจาก https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_5812684  

eşya depolama istanbul eşya depolama