fbpx

บาดคอ

เลือกหมวดหมู่


ข่าว ข่าว

การฉี่รดที่นอนเป็นภาวะที่พบบ่อยในเด็ก แต่จะผิดปกติก็ต่อเมื่อเกิดขึ้นกับเด็กที่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้แล้วอย่างเด็กอายุมากกว่า 5 ขวบ เกิดขึ้นอย่างน้อย 2 สัปดาห์ นานติดต่อกัน 3 เดือน นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า แม้ว่าการฉี่รดที่นอนเด็กจะหายได้เองเมื่อโตขึ้น แต่ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเด็กและครอบครัว ทั้งในด้านจิตใจและความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและพ่อแม่ นอกจากนี้ยังอาจทำให้เกิดโรคที่มาจากอาการปัสสาวะรดได้ เช่น การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ความผิดปกติของโครงสร้างของระบบการขับถ่ายปัสสาวะ โรคของต่อมไร้ท่อ เช่น เบาหวาน เบาจืด เป็นต้น ฉะนั้นเด็กที่มีปัญหาเหล่านี้จึงจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ สำหรับเคล็ดลับช่วยลูกไม่ให้ฉี่รดที่นอน ก่อนอื่นพ่อแม่ควรมองว่าปัญหาดังกล่าว เป็นเรื่องพัฒนาการในการควบคุมการขับถ่าย โดยจะค่อยๆ ดีขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น จึงไม่ควรลงโทษ หรือตำหนิ แต่ควรแสดงความเข้าใจ และเป็นกำลังใจ รวมถึงการปรับพฤติกรรมโดยใช้แรงจูงใจทางบวก อีกทั้งอาจให้ลูกฝึกกระเพาะปัสสาวะ ด้วยการให้เด็กดื่มน้ำมากๆ ในช่วงกลางวันและเมื่อรู้สึกปวดฉี่ให้เด็กฝึกกลั้นไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ และลดการดื่มน้ำในช่วงเย็นโดยเฉพาะช่วง 2 ชม. ก่อนเข้านอนควรมีการจำกัดปริมาณน้ำ อ้างอิงจาก mgronline.com/