fbpx

NEWS: จุดที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมวันแม่ในโรงเรียนคืออะไร?

Writer : Lalimay
: 14 สิงหาคม 2561

วันแม่ที่ผ่านมาถึงแม้จะเต็มไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นและอบอวลไปด้วยความรัก แต่มีคนจำนวนไม่น้อยที่มองในมุมที่แตกต่างออกไป โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดกิจกรรมวันแม่ในโรงเรียน ซึ่งในทุกๆ ปี ก็มักจะมีประเด็นนี้เกิดขึ้นมาเสมอ ว่ากิจกรรมวันแม่ในโรงเรียนนั้นจำเป็นแค่ไหน

เริ่มกันที่ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และจิตแพทย์ ที่ไม่ได้คัดค้านในการจัดกิจกรรมวันแม่ในโรงเรียน โดยพญ. พรรณพิมลได้ให้ความเห็นว่า การจัดกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับครอบครัว แต่บางกิจกรรมที่มีความอ่อนไหวกับเด็กบางกลุ่มจะต้องระมัดระวังให้มาก เช่นการจัดกิจกรรมวันแม่ ซึ่งทางโรงเรียนก็ต้องจัดกิจกรรมให้เหมาะสม เพื่อให้เด็กทุกคนเข้าร่วมได้ โดยเน้นให้เด็กได้แสดงความรู้สึกต่อแม่แม้ว่าแม่จะอยู่หรือไม่ได้อยู่กับเขาก็ตาม มากกว่าการเน้นว่าต้องแสดงออกด้วยการสัมผัสเพราะจะทำให้เด็กที่ไม่ได้อยู่กับแม่รู้สึกลำบากใจ

แต่ที่สำคัญในการจัดกิจกรรมวันแม่ในโรงเรียนนั้นขึ้นอยู่กับการจัดการและระบบการดูแลของโรงเรียนที่ดี โรงเรียนต้องมีความเข้าใจว่าเด็กที่ไม่ได้อยู่กับแม่ยังมีความอ่อนไหวอยู่ ก็ต้องได้รับการดูแลด้วย ซึ่งบางโรงเรียนก็สามารถดูแลและใส่ใจความรู้สึกของเด็กที่ไม่ได้อยู่กับแม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของ เพจ ‘สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย’ ก็ได้มีการตั้งคำถามถึงประเด็นนี้ โดยเน้นไปที่กิจกรรมกราบเท้าและสวมกอดแม่ ว่าอาจจะส่งผลกระทบทางใจในเชิงลบกับเด็กที่ไม่ได้อยู่กับแม่ โดยกล่าวว่าโรงเรียนมักจะเชิญให้คุณแม่มารับการ์ดอวยพร หรือ พวงมาลัยจากลูกๆ โดยให้ลูกกราบเท้าและสวมกอด ซึ่งการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้จะส่งผลกระทบทางจิตใจเชิงลบกับเด็กหลายๆ คนมากกว่าผลทางบวกกับเด็กอีกจำนวนหนึ่งหรือเปล่า

เพราะเด็กแต่ละคนมีเรื่องราวเกี่ยวกับแม่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เช่น เด็กที่อยู่กับญาติเพราะพ่อกับแม่เลิกกัน เด็กที่ถูกแม่ทอดทิ้งทางอารมณ์จนเขารู้สึกว่าสนิทกับพี่เลี้ยงหรือสุนัขมากกว่า หรือเด็กที่แม่ลำเอียง ปฏิบัติกับพี่น้องดีกว่าเขาอย่างชัดเจน รวมไปถึงเด็กที่ถูกแม่ลงโทษด้วยวิธีการรุนแรงบ่อยๆ ไหนจะเด็กที่แม่กำลังป่วยหนัก ระยะสุดท้าย หรือ เสียชีวิตแล้ว ซึ่งเรื่องแบบนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมจริงๆ

หมอมีฟ้าผู้ที่โพสต์ลงในแฟนเพจ ‘สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย’ จึงได้เสนอถึงแนวทางในการจัดกิจกรรมวันแม่ในแบบอื่นแทน เช่น การเขียนเรียงความ ในหัวข้อเกี่ยวกับแม่ที่เหมาะกับวัยของเด็ก และไม่ทำให้เด็กรู้สึกว่าต้องเขียนแต่เรื่องดีๆ เช่น สิ่งที่ฉันอย่างบอกแม่ หรือ สิ่งแรกที่ฉันนึกถึงเมื่อคิดถึงแม่ เพราะสิ่งที่เด็กเขียนอาจจะเป็นประโยชน์ต่อคุณครูในการทำความเข้าใจนักเรียนได้มากขึ้น และที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรืองานออะไรก็อยากให้โรงเรียนทบทวน “จุดประสงค์ที่แท้จริง” ของงาน เพื่อจะได้เป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ที่สุดกับผู้ร่วมงาน

ทางด้านเว็บไซต์เด็กดี ก็ได้มีการลงพื้นที่เพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการจัดกิจกรรมวันแม่ในโรงเรียน ซึ่งผลที่ออกมานั้นก็มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยผู้ที่เห็นด้วยเองก็ไม่ได้อยู่กับแม่ แต่มองว่ากิจกรรมวันแม่ทำให้ได้แสดงถึงความกตัญญู ทำให้คนที่แม่ไม่อยู่แล้วได้นึกถึงช่วงเวลาเก่าๆ ไม่จำเป็นต้องมองว่าเป็นเรื่องเศร้าตลอด

ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็มองว่าเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนจิตใจของผู้ที่ไม่ได้อยู่กับแม่และเห็นว่าการแสดงความรักสามารถทำที่ไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องทำที่โรงเรียนเท่านั้น

นอกจากนี้ยังมีหลายคนที่เสนอความคิดในการจัดกรรมให้เหมาะสม โดยเสนอว่า ถึงแม้จะเป็นการจัดกิจกรรมวันแม่ก็จริง แต่ไม่ควรเน้นไปที่แม่เพียงอย่างเดียวเพราะเด็กบางคนก็เติบโตจากการการเลี้ยงดูของคนอื่นไม่ใช่แม่ผู้ให้กำเนิด คนเหล่านั้นก็ถือเป็น “แม่” ของเด็กเช่นเดียวกัน

และจากการสำรวจของเว็บไซต์เด็กดีนั้นก็จะเห็นว่ารูปแบบของกิจกรรมวันแม่ของกลุ่มสำรวจเปลี่ยนไป คือไม่มีการเชิญคุณแม่ ‘ทุกคน’ มาที่โรงเรียนให้ลูกนั่งกราบแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นการเชิญเฉพาะตัวแทนคุณแม่ และเน้นไปที่กิจกรรมเทิดพระเกียรติมากกว่า

วันแม่สำหรับหลายๆ คนอาจเป็นวันที่มีความสุข แต่สำหรับบางคนอาจเป็นวันที่แสนเศร้า โดยเฉพาะในเด็กๆ ที่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวหรือเข้าใจในความหมายของวันแม่ได้ดีพอ ซึ่งเรื่องนี้ก็อยู่ที่ผู้ใหญ่อย่างเราๆ ว่าจะอธิบายหรือแสดงออกให้เขาเข้าใจอย่างไรว่า แท้จริงแล้วกิจกรรมวันแม่มีเพื่อวัตถุประสงค์ใด และคำว่า “แม่” นั้นไม่ได้หมายถึงแต่แม่ผู้ให้กำเนิดเพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงคนที่เลี้ยงดู ฟูกฟัก ให้ความรักและความเอาใจใส่เด็กคนหนึ่งเช่นเดียวกัน และเมื่อเราให้คำนิยามคำว่า “แม่” แก่เด็กได้แล้ว กิจกรรมวันแม่ในโรงเรียนก็คงเป็นเพียงแค่องค์ประกอบเล็กๆ ของวันแม่เท่านั้นเอง

อ้างอิงจาก

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องUpdate
Banner Banner
แทม แท แด แดม แถ่ม แทม แทม แท้ม! รางวัลคุณแม่ดีเด่นประจำปีนี้ได้แก่...คุณแม่ทุกๆ ท่านที่กำลังอ่านข้อความนี้อยู่! เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ParentsOne ขอมอบรางวัลแด่คุณแม่ทุกท่านที่คอยมอบความรัก เฝ้าฟูมฟักเลี้ยงดูลูกน้อยมาเป็นอย่างดี เพื่อส่งกำลังใจให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณแม่ทำ จะเล็กน้อยยิ่งใหญ่แค่ไหนก็เป็นที่สุดในใจสำหรับลูกทุกคน งานประกาศรางวัลกำลังจะเริ่ม จะมีรางวัลสาขาอะไรกันบ้าง มาลุ้นไปพร้อมๆ กันเลยค่ะ และถ้าเห็นชื่อรางวัลแล้วคิดถึงคุณแม่ขึ้นมา อย่าลืมแท็กคุณแม่มารับรางวัลกันด้วยนะคะ รางวัลเชฟมือทองประจำบ้าน รางวัลนี้ขอมอบแด่เชฟคนเก่งของบ้าน กลับบ้านทีไรได้กลิ่นหอมหวนลอยเชิญชวนมาจากห้องครัวตลอด เป็นเพราะแม่นี่แหละที่ตั้งใจจ่ายตลาด เลือกสรรวัตถุดิบดีๆ มาทำสารพัดเมนูโปรดเอาใจคุณลูก จะต้มผัดแกงทอดก็อร่อยจนต้องยกนิ้วให้ รสชาติยังเป็นเอกลักษณ์ หากินที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว ภัตตาคารหรูหราที่ว่าแน่ก็แพ้ให้ข้าวไข่เจียวรสมือแม่ที่บรรจงใส่ความรักลงไปเต็มๆ รางวัลยอดนักซักผ้าหอม ใครเล่าจะซักผ้าหอมเท่าแม่ ตำนานบุคคลที่ซักผ้าหอมที่สุดในโลกของลูก และไม่มีทีท่าว่าใครจะสามารถล้มแชมป์ได้เลย รางวัลนี้ขอมอบแด่คุณแม่ที่หลังขดหลังแข็งซักผ้าทุกๆ วัน ระหว่างที่ทุกคนในบ้านพักผ่อนยามเย็น คุณแม่ก็ยังคงสู้รบปรบมือกับกองผ้าล้นตะกร้า ขจัดทุกคราบสกปรกเลอะเทอะให้หายไปในพริบตา มีผ้าห่มหอมๆ เสื้อผ้าสะอาดสะอ้านใช้ในทุกๆ วัน ก็ต้องขอบคุณคุณแม่คนนี้นี่เอง รางวัลผู้จัดการบ้านคนเก่ง ไฟดับ น้ำรั่ว ของหาย ไว้ใจแม่ได้เลย ตกลงกันไม่ได้ กินอะไรดี ทำอะไรตอนไหนก็มีแม่คอยวางแผน เป็นผู้สรุปความทั้งหมด ท่ามกลางความโกลาหลวุ่นวายของคนทั้งบ้าน แม่คอยจัดการให้ทุกอย่างอยู่ในความสงบเรียบร้อย จัดระเบียบทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทาง ขอแค่มีแม่ มั่นใจได้เลยว่าจะต้องพบสิ่งที่ตามหา ปัญหาในบ้านที่มีจะอันตรธานหายไป คิดไม่ออกเลยว่าหากไม่มีผู้จัดการบ้านคนเก่งคนนี้จะเป็นอย่างไร ต้องมอบรางวัลผู้จัดการบ้านคนเก่งให้ซะแล้ว รางวัลนักเล่านิทานยอดเยี่ยม รางวัลนี้ขอมอบแด่คุณแม่สายเอนเตอร์เทนมือหนึ่งที่คอยสร้างรอยยิ้มให้กับคุณลูกก่อนนอน อ่านเรื่องเดิมร้อยรอบความสนุกสนานก็ยังคงอยู่อย่างเต็มเปี่ยม บางครั้งก็สร้างสรรค์อุปกรณ์ หุ่นมือ ตุ๊กตา เฟ้นหาวิธีการมากมายมาช่วยสร้างสีสัน เพิ่มเติมความสนุกให้มากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ แปลงกายเป็นสิงสาราสัตว์ แม่มด เจ้าชาย ผู้วิเศษ แม่ก็สวมบทบาทมาหมดแล้วเพื่อเรียกเสียงหัวเราะเอิ๊กอ๊ากจากคุณลูก แฟนคลับอันดับหนึ่งที่คอยตบมือชื่นชม รางวัลผู้พิทักษ์สุดกล้าหาญ แค่ได้ยินเสียงร้องเรียก "แม่!" ไม่ว่าจะอยู่ไหนทำอะไรอยู่…
11 สิงหาคม 2565

anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save