เด็กวัยเข้าโรงเรียน

เลือกหมวดหมู่


เด็กวัยเข้าโรงเรียน เด็กวัยเข้าโรงเรียน

คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกวัยที่เข้าเรียน บางครอบครัวอาจเริ่มเรียนเร็ว ตั้งแต่เนิสเซอรี่ บางครอบครัวมีเวลาเลี้ยงดูเองก็อาจให้เข้าโรงเรียนช้าหน่อย อันนี้แล้วแต่ความจำเป็นและความเห็นชอบของแต่ละครอบครัว  แต่!!! เมื่อเราตัดสินใจพาลูกไปเข้าโรงเรียนแล้ว  มาดูกันสักนิดค่ะว่า สิ่งที่พ่อๆแม่ๆ อย่างเราพึงปฏิบัติต่อกันมีอย่างไรบ้าง  เพราะโรงเรียนคือสถานที่ที่รวมเด็กๆ  ที่มาจากต่างบ้าน ต่างครอบครัว ต่างการอบรมเลี้ยงดู ดังนั้น แนวทางการอบรมดูแล เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมของคุณพ่อคุณแม่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อ “ สังคมโรงเรียน “  จริงๆ (more…)