เด็กวัยเข้าโรงเรียน

เลือกหมวดหมู่


เด็กวัยเข้าโรงเรียน เด็กวัยเข้าโรงเรียน

เมื่อก่อนนี้เราอาจจะคุ้นเคยกับการพัฒนาลูกให้มี IQ ดี EQ เด่น เล่นให้สร้างสรรค์ด้วย CQ หรือพัฒนาด้วยตัว Q (Quotient) ในด้านอื่นๆ แต่ในปัจจุบันได้มีการพูดถึงกระบวนการพัฒนาสมองของลูกน้อยด้วย EF กันมากขึ้น แล้ว EF ที่ว่านี้คืออะไรกันนะ ?  วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับทักษะ EF ทั้ง 9 ด้านให้มากขึ้นกันค่ะ (more…)

เด็กวัยเข้าโรงเรียน เด็กวัยเข้าโรงเรียน
4 กันยายน 2561
เด็กวัยเข้าโรงเรียน เด็กวัยเข้าโรงเรียน
โรงเรียนทางเลือก เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น เพราะเป็นโรงเรียนที่มีแนวการเรียนการสอนต่างจากโรงเรียนหรือการศึกษากระแสหลัก แต่ยังอยู่ในกฎหมายรองรับและจัดการศึกษาที่อิงกับระบบของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเลือกมีการปรับแนวการสอนมาให้เด็กเรียนรู้จากนอกห้องเรียน เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ รู้จักตั้งคำถามเอง หรืออาจเป็นโรงเรียนที่ตอบสนองต่อความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก โดยจะมีการปรับการสอนและแนวคิดเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเด็กเฉพาะ เช่น เด็กมีปัญหาด้านพฤติกรรม เด็กที่มีแนวโน้มเลิกเรียนกลางคัน หรือเด็กอัจฉริยะ เป็นต้น ซึ่งวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกกับ 5 โรงเรียนทางเลือกสำหรับลูกอนุบาลที่น่าสนใจ ว่าจะมีรูปแบบการเรียนการสอนอย่างไร เพื่อประกอบการตัดสินใจสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะส่งลูกเข้าเรียนค่ะ (more…)
7 สิงหาคม 2561

เด็กวัยเข้าโรงเรียน เด็กวัยเข้าโรงเรียน
26 มิถุนายน 2561