fbpx

เด็กวัยเข้าโรงเรียน

เลือกหมวดหมู่


ในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าเด็กๆ มีความผิดปกติทางจิตเวชมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นมีพฤติกรรมก้าวร้าว อารมณ์แปรปรวน มีพัฒนาการล่าช้าหรือมีอาการผิดปกติทางจิตบางอย่าง ซึ่งอาการเหล่านี้นอกจากจะเกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองแล้ว การเลี้ยงดูก็มีอิทธิพลไม่ใช่น้อย เพราะในหลายครั้งที่พบว่าเด็กที่มีความผิดปกติทางจิตเวช พบปัญหาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง วันนี้เราจะมาเล่าถึงพฤติกรรมหรือท่าทีบางอย่างของพ่อแม่ที่แสดงออกมาโดยไม่รู้ตัว แต่กลับส่งผลกระทบถึงจิดใจลูกค่ะ (more…)

eşya depolama istanbul eşya depolama