เด็กอายุ 2-5 ขวบ

เลือกหมวดหมู่


ช่วงวัยของเด็ก ช่วงวัยของเด็ก

โดยปกติเด็กจะมีพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็ก ที่สังเกตได้จากใช้มือหยิบฉวยคว้าสิ่งของเมื่ออายุประมาณ 3-4 เดือน และจะเริ่มพัฒนามาเป็นการหยิบด้วยนิ้วโป้งกับนิ้วอื่นๆ ตอนเดือนที่ 5-6 พอถึงเดือนที่ 8-9 คุณพ่อคุณแม่ควรเริ่มฝึกให้ลูกหยิบอาหารกินทานเอง เพราะจะเงฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กของลูกให้แข็งแรงมากขึ้นค่ะ (more…)

ช่วงวัยของเด็ก ช่วงวัยของเด็ก
4 กุมภาพันธ์ 2561