fbpx

เด็กอายุ 2-5 ขวบ

เลือกหมวดหมู่


ข่าว ข่าว

ควันบุหรี่เป็นสิ่งที่ประกอบด้วยสารเคมีกว่า 7,000 ชนิดและเป็นสารก่อมะเร็ง โดยเฉพาะกับเด็กเล็กที่จะยิ่งมีอาการรุนแรงหากหายใจเอาอากาศที่ปนเปื้อนควันบุหรี่เข้าไป นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า หากผู้ปกครองหรือบุคคลในบ้านสูบบุหรี่ และเด็กหายใจเอาอากาศปนเปื้อนควันบุหรี่เข้าสู่ร่างกาย จะทำให้ความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยของเด็กเพิ่มขึ้น เช่น ปอดบวม หลอดลมอักเสบ โรคเกี่ยวกับหูชั้นกลาง เป็นหวัดบ่อยขึ้น อีกทั้งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กที่เป็นโรคหืดอยู่แล้วมีอาการรุนแรงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้เกิดภาวะการตายของทารกเฉียบพลัน (SIDS-Sudden Infant Death Syndrome) และควันบุหรี่ส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของลูกอีกด้วย วิธีป้องกันลูกจากควันบุหรี่ คือ บ้านควรเป็นที่ปลอดภัยสำหรับสมาชิกในครอบครัวเพื่อสุขภาพที่ดี ไม่สูบบุหรี่ในบ้าน ไม่สูบบุหรี่โดยอยู่ใกล้เด็กหรือคนท้อง หลีกเลี่ยงพาเด็กไปในสถานที่ที่มีโอกาสเจอควันบุหรี่ พ่อแม่ควรทำให้ “บ้านปลอดบุหรี่” เพื่อสุขภาพที่ดีของลูก อ้างอิงจาก bangkokbiznews.com/