fbpx

NEWS: ใน 10 ปีข้างหน้า เด็กเล็กกว่า 10.8 ล้านคนอาจเสียชีวิตจากปอดบวม

Writer : Lalimay
: 19 พฤศจิกายน 2561

ปอดบวม เป็นโรคหนึ่งที่ทำให้เด็กเล็กเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก โดยมีผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอพกินส์ และองค์กรเซฟ เดอะ ชิลเดรน ระบุว่า เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มากกว่า 10.8 ล้านคนทั่วโลก อาจเสียชีวิตจากโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ ในอีก 10 ปีข้างหน้าหรือในปี 2573

โดยในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่วนมากโรคปอดบวมมักเกิดกับผู้สูงอายุ ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนา จะพบโรคนี้มากในเด็ก จึงมีการคาดการณ์ว่าเด็กที่เสียชีวิตจะอยู่ในประเทศไนจีเรียและอินเดียประมาณ 1.7 ล้านคน และในปากีสถานกับคองโกจะมีเด็กเสียชีวิตอีกประเทศละประมาณ 6-7 แสนคน

ในปัจจุบันแต่ละปีจะมีเด็กเสียชีวิตจากโรคปอดบวมนับแสนคน โดยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย และเด็กที่อ่อนแอจากการขาดสารอาหารมักมีอัตราการเสียชีวิตสูง สถิติจากปี 2559 พบว่าภายในปีเดียวมีเด็กทั่วโลกเสียชีวิตจากปอดบวมมากกว่า 8.8 แสนคน โดยส่วนมากเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี

อ้างอิงจาก

thaipbs.or.th/

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

 

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องUpdate
ข่าว ข่าว
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่อยู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน โดยสถิติพบว่าผู้มีที่ติดยามีอายุน้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ บรมราชชนนี (สบยช.) พบว่า ผู้เข้ารับบำบัดรักษายาเสพติด เริ่มใช้ยาเสพติดตอนอายุน้อยที่สุดคือ 9 ขวบ หากเด็กมีการใช้ยาเสพติด แน่นอนว่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสมอง คือ สมองหยุดพัฒนา สติปัญญาลดลง การเรียนรู้มีปัญหา มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางจิตประสาท เพราะสมองของเด็กวัยนี้ยังพัฒนาไม่เต็มที่ ซึ่งในคนปกติสมองจะพัฒนาอย่างเต็มที่ในช่วงอายุ 22-25 ปี ดังนั้นพ่อแม่จึงควรเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด "ทุกชนิด" หมั่นสังเกตพฤติกรรมของลูก หากพบว่าลูกมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ควรพูดคุย บอกกล่าวถึงอันตรายและผลกระทบที่จะตามมา อย่าจับผิด ให้ติดตามเฝ้าระวังและพาไปพบแพทย์ นอกจากนี้ควรใช้เวลาพูดคุย หากิจกรรมทำด้วยกันอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ลูกรู้ว่าเราคือคนที่พร้อมช่วยเหลือ ไม่ใช่คนที่จะผลักไสลูก เพื่อให้ลูกเกิดความไว้วางใจและเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหา ลดละเลิกยาเสพติด และพยายามกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ด้วยตนเอง อ้างอิงจาก https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1898196
20 มกราคม 2563