fbpx

NEWS : พ่อแม่ต้องระวัง ลูกมีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า จากการให้มือถือเป็นพี่เลี้ยงลูก

Writer : Lalimay
: 2 มกราคม 2563

ปัญหาเด็กพูดล่าช้า พบมากขึ้นถึง 30-40% โดยปัญหาหลักเกิดขึ้นจากการเลี้ยงดู ยิ่งผู้ปกครองให้เด็กเล็กใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มือถือ และ แท็บเล็ต ก็ยิ่งทำให้เด็กพูดได้ช้าลง

การพูดล่าช้า หมายถึง ภาวะที่เด็กใช้ภาษาพูดในการสื่อสารได้ไม่สมวัย เริ่มพูดคำพูดแรกที่มีความหมายได้ล่าช้ากว่าเด็กอื่นๆ ในวัยเดียวกัน รู้จักคำศัพท์น้อย คุยกับคนอื่นไม่ได้ เรียบเรียงถ้อยความได้ไม่ดี หรือไม่สามารถเล่าเรื่องต่อเนื่องกันได้ เช่น อายุ 18 เดือน ใช้ภาษาท่าทาง หรือ การร้องไห้แทนการพูด ไม่สามารถทำตามคำสั่ง เช่น ชี้อวัยวะ หรือ หยิบสิ่งของได้ หรือ ทำได้น้อย

ซึ่งสาเหตุเด็กพูดช้าเนื่องจากขาดการกระตุ้นที่เหมาะสม เด็กไม่ใช้การพูด เพราะพ่อแม่ตอบสนองเร็วเกินไป เด็กเลยเห็นว่าแค่ใช้ภาษากายก็ได้สิ่งที่ต้องการ 

หลักสำคัญคือพ่อแม่ต้องปรับการสื่อสาร ใช้ภาษากายที่ซับซ้อนขึ้นหรือ ต้องให้เด็กทำรูปปากตามก่อน จึงจะได้สิ่งที่ต้องการ

รวมไปถึงการเติมคลังคำศัพท์พื้นฐานแก่เด็กให้เพียงพอ หรือการทำตามคำสั่งง่ายๆ และ สร้างกระบวนการในการออกเสียงพูด เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการให้เด็กดูมือถือ ก็จะยิ่งทำให้พูดช้าลง เพราะเป็นการสื่อสารเพียงทางเดียว เด็กไม่ได้มีการตอบสนองจากการสื่อสารจริงๆ

ดังนั้นพ่อแม่จึงควรหยุดให้เด็กเล็กใช้มือถือหรือแท็บเล็ต และหากิจกรรมอื่นๆ มาทดแทน เช่น การเล่นร่วมกัน ให้เด็กพูดคุยกับเพื่อนวัยเดียวกัน หรือให้เด็กช่วยงานบ้าน เพราะการใช้มือถือ หรือ แท็บเล็ต เป็นการสื่อสารทางเดียว เป็นพฤติกรรมที่ตรงข้ามกับการกระตุ้นภาษา และ การพูด ซึ่งเป็นการสื่อสารสองทาง

อ้างอิงจาก

https://news.thaipbs.or.th/content/287442

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

 

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องanal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort