fbpx

NEWS: กรมสุขภาพจิตแนะ เด็กฉลาดได้ด้วย 7 วิธี ต่อยอดการเป็นคนดี เก่ง สุข

Writer : Lalimay
: 9 สิงหาคม 2562

ความฉลาดทั้ง IQ และ EQ เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนอยากให้ลูกมี เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ โดยความฉลาดนั้นจะมาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่เป็นหลัก

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การให้ความรัก ดูแลเอาใจใส่และใช้เวลาร่วมกัน สามารถเสริมสร้างสายใยความผูกพันในครอบครัว จะทำให้เกิดความใกล้ชิดกันระหว่างพ่อแม่และลูก และเป็นสิ่งที่จะพัฒนาเด็กให้เติบโตเป็นคนที่สมบูรณ์พร้อม มีความฉลาดทั้งไอคิวและอีคิว

จึงขอแนะนำ 7 วิธีง่ายๆ ให้พ่อแม่นำไปใช้พัฒนาความฉลาดของลูก ช่วยต่อยอดให้ลูกเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ดังนี้

1. ฉลาดคิด : ฝึกเด็กให้รู้จักคิดในแง่บวก คิดในทางที่ดี คิดสร้างสรรค์

2. ฉลาดสื่อสาร : ฝึกให้เด็กรู้จักเลือกพูดแต่สิ่งที่ดี มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงคำพูดเชิงลบ เป็นผู้ฟังที่ดี

3. ฉลาดทำ : ต้องมอบหมายงานให้เด็กทำ ฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบ เช่น ทำงานบ้าน

4. ฉลาดสัมพันธ์ : ฝึกให้เด็กสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่น โดยผ่านกระบวนการเล่น เรียนรู้กฎกติกา

5. ฉลาดอารมณ์ : ฝึกให้เด็กรู้เท่าทันถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองและผู้อื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา

6. ฉลาดเข้าใจ : ฝึกให้เด็กมีทักษะในการเข้าใจตัวเองและผู้อื่น

7. ฉลาดปรับตัว : ฝึกให้เด็กสามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถเผชิญและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง

อ้างอิงจาก

thaipbs.or.th/

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

 

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องUpdate
ข่าว ข่าว
มีประกาศให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 แห่งหยุดในวันพรุ่งนี้ (22 ม.ค.63) เป็นเวลา 1 วัน เพราะสถานการณ์ฝุ่นที่เกินมาตรฐาน โดยจะมีการเรียนเสริมในวันอื่นทดแทน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สั่งการประกาศหยุดเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 แห่ง ในวันที่ 22 ม.ค.63 เป็นเวลา 1 วัน เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 มีค่าเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่จากสภาพอากาศปิด อีกทั้งยังจะติดตามสถานการณ์ฝุ่น หากมีประกาศเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป อีกทั้งยังมีการเหลื่อมเวลาการทำงานของราชการ เพื่อลดการใช้รถในชั่วโมงเร่งด่วน ช่วงเช้า เวลา 06.00 - 09.00 น.ช่วงเย็น 15.30 - 18.00 น. โดยให้เริ่มทำงานเวลา 10.00 - 18.00 น.ตั้งแต่พรุ่งนี้ (22 ม.ค.63) ไปจนกว่าจะพ้นช่วงวิกฤต การเหลื่อมเวลาทำงานนี้จะให้เฉพาะข้าราชการประจำสำนักงาน เช่น ที่ศาลาว่าการฯ กทม. (เสาชิงช้า) และศาลาว่าการ กทม.ดินแดง จะไม่กระทบกับงานบริการประชาชนในส่วนต่างๆ ยังคงทำงานเป็นปกติ นอกจากนี้กรุงเทพมหานครเตรียมหน้ากากอนามัย จำนวน 400,000 ชิ้น นำไปแจกจ่ายให้ประชาชนใส่ป้องกัน โดยเริ่มแจกวันนี้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่งของกรุงเทพมหานคร และตามสถานีรถไฟฟ้า ขอให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้านในช่วงนี้ เพื่อเป็นป้องกันตนเอง อ้างอิงจาก https://www.naewna.com/local/467755
21 มกราคม 2563