fbpx

NEWS: งานวิจัยเผย การเล่นในธรรมชาติ ช่วยให้เด็กมีสมองและสุขภาพจิตดี

Writer : Lalimay
: 30 กรกฏาคม 2564

คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะว่าเด็กๆ ที่คลุกคลีอยู่กับธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ ใบหญ้า ดิน ลำธาร รวมไปถึงมีการเล่นกิจกรรมนอกสถานที่บ่อยๆ จะช่วยเขาให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญาและอารมณ์ที่ดีกว่าเด็กปกติ

โดยงานวิจัยที่เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ Nature Sustainability ได้มีผลสำรวจจากเด็กนักเรียนอายุระหว่าง 9-15 ปี จำนวน 3,568 คน ที่แสดงให้เห็นว่าสีเขียวของต้นไม้จะช่วยให้เด็กๆ มีพัฒนาการทางสมองที่ดีขึ้น มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ใจเย็นลง 

ซึ่งนักวิจัยบางคนได้ตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุที่ต้นไม้ช่วยให้เด็กๆ มีการกระตุ้นพัฒนาการทางสมองที่ดี อาจมีความเชื่อมโยงกับรูปร่างของต้นไม้และกิ่งก้านสาขาที่แตกออกมาเป็นร่างแห เหมือนกับสมองของมนุษย์

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ Science Direct ในปี 2019 ที่เห็นพ้องต้องกันในเรื่องนี้ว่า เด็กที่เติบโตท่ามกลางธรรมชาติจะมีความเข้าอก เข้าใจ มีบุคลิกที่อ่อนโยนและยังมีความจำที่ดีกว่าด้วย แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยต่างๆ ต้องมีสภาพเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ดีร่วมด้วย

อ้างอิงจาก

 

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องUpdate
ข่าว ข่าว
จากการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้จะมีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ของประเทศ ทำให้อากาศเริ่มเย็นลงและมีความชื้นสูงขึ้น อาจส่งผลให้โรคแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว โดยสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 19 กันยายน 2564 พบผู้ป่วย 8,941 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ เด็กเล็กอายุแรกเกิด - 4 ปี รองลงมา คือ 25-34 ปี และอายุ 15-24 ปี ดังนั้นกรมควบคุมโรคจึงขอแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลสุขอนามัยตนเองและลูกเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์และโรคโควิด-19 ด้วยการสวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่นอกบ้าน ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการเอามือเข้าปาก หรือ ขยี้ตา ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย หากมีอาการป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรม  นอกจากนี้ควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ซึ่งวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จะช่วยป้องกันการเกิดโรคปอดบวม ทั้งยังช่วยลดความรุนแรงของโรค และลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยลงได้  โดยหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป และเด็กอายุ 6 เดือน สามารถรับวัคซีนได้ฟรี! ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้านและที่สถานพยาบาลเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อ้างอิงจาก https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=20807&deptcode=brc&news_views=691  
27 กันยายน 2564

anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort

eşya depolama istanbul eşya depolama