fbpx

NEWS: มากไปไม่ดี เด็กเล็กรับโปรตีนมากไป เสี่ยงทำให้อ้วนมากกว่าสูง

Writer : Lalimay
: 7 ตุลาคม 2562

โปรตีนเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายของเด็กแต่ต้องในรับในปริมาณที่เหมาะสมโดยเฉพาะในเด็กเล็ก เพราะหากได้รับมากไปอาจทำให้เด็กเสี่ยงอ้วนมากกว่าสูง

มีข้อมูลรายงานการวิจัยสนับสนุน โดยผลสำรวจการได้รับพลังงานและสารอาหารหลักของเด็กไทยก่อนวัยเรียนอายุ 1-5 ปีทั่วประเทศจำนวน 256 คน ช่วงปี 2554-2555 พบว่ามากกว่าร้อยละ 90 เด็กไทยก่อนวัยเรียนได้รับโปรตีนมากกว่าเกณฑ์ที่แนะนำเกือบสองเท่าของปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวัน นอกจากนี้ยังมีผลวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าเด็กจะอ้วนมากกว่าที่จะสูงอีกด้วย

แพทย์หญิงกิติมา ยุทธวงศ์ กุมารแพทย์และผู้อำนวยการบริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารทารกและเด็กเล็ก กล่าวว่า  การรับโปรตีนมากเกินไปในช่วงวัยนี้ ไตของเด็กจะทำงานหนักและส่งผลให้มีโอกาสเติบโตเป็นคนอ้วน มากกว่าจะทำให้สูง และมีภาวะเสี่ยงที่จะเป็นโรคไม่ติดต่อในระยะยาว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิต สูง และโรคหัวใจ และอาจส่งผลให้เป็นเด็กแคระแกร็นหากได้รับน้อยเกินไป

แหล่งโปรตีนคุณภาพดีสำหรับเด็กเล็ก นอกเหนือจากเนื้อสัตว์ ปลา ไข่ ยังมีนมและผลิตภัณฑ์นมรวมอยู่ด้วย เนื่องจากนมเป็นอาหารในมื้อเสริมของเด็กเล็ก การกินนมวันละ 2-3 แก้ว/กล่อง จะช่วยเติมเต็มโภชนาการที่เด็กได้รับไม่ครบถ้วนเพียงพอจากอาหารมื้อหลัก

อ้างอิงจาก

komchadluek.net/

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

 

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องUpdate
ข่าว ข่าว
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่อยู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน โดยสถิติพบว่าผู้มีที่ติดยามีอายุน้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ บรมราชชนนี (สบยช.) พบว่า ผู้เข้ารับบำบัดรักษายาเสพติด เริ่มใช้ยาเสพติดตอนอายุน้อยที่สุดคือ 9 ขวบ หากเด็กมีการใช้ยาเสพติด แน่นอนว่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสมอง คือ สมองหยุดพัฒนา สติปัญญาลดลง การเรียนรู้มีปัญหา มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางจิตประสาท เพราะสมองของเด็กวัยนี้ยังพัฒนาไม่เต็มที่ ซึ่งในคนปกติสมองจะพัฒนาอย่างเต็มที่ในช่วงอายุ 22-25 ปี ดังนั้นพ่อแม่จึงควรเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด "ทุกชนิด" หมั่นสังเกตพฤติกรรมของลูก หากพบว่าลูกมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ควรพูดคุย บอกกล่าวถึงอันตรายและผลกระทบที่จะตามมา อย่าจับผิด ให้ติดตามเฝ้าระวังและพาไปพบแพทย์ นอกจากนี้ควรใช้เวลาพูดคุย หากิจกรรมทำด้วยกันอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ลูกรู้ว่าเราคือคนที่พร้อมช่วยเหลือ ไม่ใช่คนที่จะผลักไสลูก เพื่อให้ลูกเกิดความไว้วางใจและเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหา ลดละเลิกยาเสพติด และพยายามกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ด้วยตนเอง อ้างอิงจาก https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1898196
20 มกราคม 2563