fbpx

News : ก่อนทานต้องระวัง! คุณแม่พบก้านพลาสติกในไส้กรอกที่ซื้อกักตุนไว้ให้ลูกทานช่วงโควิด-19

Writer : OttChan
: 7 มกราคม 2564

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 คุณแม่ท่านหนึ่งชาวบุรีรัมย์ได้โพสเตือนใจว่าจะซื้ออาหารแปรรูปหรือขนมใดๆ ให้ลูกทานต้องหมั่นตรวจทานทุกครั้งเพราะตนนุ้นในช่วงปลายปีได้ทำการซื้ออาหารแปรรูปอย่างไส้กรอกมากักตุนไว้ทานในช่วงโควิด-19 และเมื่อนำมาประกอบอาหารแล้วและลูกชายได้ทาน กลับพบเศษพลาสติกที่ดูคล้ายก้านเสียบของลูกอมซ่อนอยู่ภายในไส้กรอก

คุณแม่เล่าว่าลูกกัดลงไปเต็มแรงจนรู้สึกเจ็บฟันมากๆ จึงได้รู้ว่ามีสิ่งแปลกปลอม

จึงอยากฝากไปถึงผู้ประกอบการด้านอาหาร และคุณพ่อคุณแม่ที่ชอบซื้ออาหารแปรรูปให้ลูกทานว่าต้องมีความระมัดระวัง, หมั่นสังเกตให้ดีก่อนรับประกอบ และร้านค้าเองก้ต้องตรวจคุณภาพของสินค้าให้ดีก่อนนำว่าขายเพราะหากเป็นชิ้นส่วนที่เล็กหรือนำเข้าปากไปแล้ว อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อลูกน้อยได้

ไม่ได้ติดใจเอาความแต่เป็นห่วงมากกว่า หากเกิดขึ้นกับผู้สูงวัยหรือเด็กเล็ก อาจจะก่อให้เกิดอันตรายที่คาดไม่ถึง

ที่มา : https://mgronline.com/local/detail/9640000001059

 

Writer Profile : OttChan

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องเด็กอายุ 2-5 ขวบ เด็กอายุ 2-5 ขวบ
2 กรกฏาคม 2561
Update
ข่าว ข่าว
ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้เด็กต้องใช้ชีวิตในบ้านเพื่อปรับตัวเรียนผ่านระบบออนไลน์ จึงทำให้มีโอกาสใช้สื่อออนไลน์เพิ่มขึ้น ปัญหาสำคัญในการใช้สื่อดิจิทัลของเด็ก คือ ใช้สื่ออย่างไม่รู้เท่าทัน ขาดการยับยั้งชั่งใจ เสี่ยงต่อการได้รับกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ เข้าถึงสื่อที่ไม่เหมาะสมทำให้เกิดผลเสียทั้งสุขภาพกายและจิตใจ ส่งผลต่อพัฒนาการเรียนรู้ในระยะยาว จากการสำรวจของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ในเรื่องของการใช้สื่อดิจิทัลของเด็กและเยาวชนไทยในอนาคต เดือนมกราคม 2564 พบว่า  ในกลุ่มเด็กมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 อายุ 13-19 ปี รวม 542 คน มีการเปิดรับสื่อมากถึงวันละ 6-8 ชั่วโมง โดยเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา 61% ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเข้าสื่อสังคมออนไลน์ เล่นเกม และติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น 39% ส่วนในกลุ่มผู้ปกครองที่มีบุตรหลานศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อายุ 6-12 ปี รวม 403 คน ผู้ปกครองส่วนใหญ่เริ่มอนุญาตให้เด็กใช้สื่อตั้งแต่อายุเพียง 2-3 ปี เท่านั้น แสดงให้เห็นว่าเด็กรุ่นใหม่ มีการเริ่มต้นใช้สื่อที่อายุน้อยลง อีกทั้งยังพบว่าผู้ปกครองอนุญาตให้ลูกใช้สื่อออนไลน์วันละ 1-3 ชั่วโมง สูงถึง 77.67% รองลงมา คือ 4-6 ชั่วโมง 16.13% และ 7 ชั่วโมงขึ้นไป 11.91% โดยพบว่า ยิ่งเด็กและเยาวชนยิ่งโตมากขึ้น หรืออยู่ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ก็จะใช้สื่อออนไลน์นานขึ้น แต่ปัญหาที่ตามมาก็คือ เด็กยังขาดประสบการณ์ และอยู่ในวัยที่ใจร้อน อีกทั้งยังขาดสื่อคุณภาพดี ที่สำคัญคือพ่อแม่และโรงเรียน ขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแล ส่งผลกระทบในทางลบที่เกิดกับเด็กและเยาวชน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เช่น…
14 พฤษภาคม 2564

anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort

eşya depolama istanbul eşya depolama