fbpx

10 วินัย สร้างวินัยให้ลูกเริ่มง่ายๆ ได้จากที่บ้าน

: 3 ตุลาคม 2560

ด้วยความเป็นแม่มือใหม่ เมื่อก่อนตุ๊กก็คิดว่าอยากให้ลูกสบายที่สุด เลยไม่เคยได้ให้จินทำงานบ้านกับเขา จนมาเรียนรู้จากครูและเพื่อนๆ รุ่นพี่ว่า การให้ลูกทำงานบ้าน และช่วยเหลืองานง่ายๆ ภายในบ้าน ช่วยเสริมสร้างวินัย เพิ่มความมั่นใจ และช่วยให้ลูกรู้จักมีน้ำใจอีกด้วยค่ะ ว่าแล้วก็มาชวนลูกๆ ช่วยงานภายในบ้านกันนะคะ

Writer Profile : Tuk LittleMonster

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

 

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้อง5 วิธีที่คุณพ่อเล่นกับลูกได้
ชีวิตครอบครัว
Update
ข่าว ข่าว
ในปัจจุบันพบว่าเด็กและวัยรุ่นเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพิ่มขึ้นถึง 27% สาเหตุหนึ่งมาจากพฤติกรรมบริโภคหวานและขนมในโรงเรียนนั่นเอง ทางสำนักการศึกษา กทม. จึงได้มีโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยสนับสนุนการจัดเมนูอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ เหมาะกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน รวมถึงโครงการเด็กไทยไร้พุง ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกาย เพื่อควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  นอกจากนีโรงเรียนในสังกัด กทม. ยังได้ร่วมมือกับสำนักงานเขต โดยครูและฝ่ายเทศกิจช่วยกันดูแลคุณภาพอาหารและความปลอดภัยของร้านอาหารแผงลอยหน้าโรงเรียนและบริเวณใกล้เคียง อีกทั้งรณรงค์ไม่ดื่มน้ำอัดลมและผลักดันให้ปลอดน้ำอัดลมในโรงเรียนสังกัด กทม. โดยทุกโรงเรียนในสังกัด กทม. ไม่จำหน่ายน้ำอัดลมภายในโรงเรียน ตามมาตรการประเมินคุณภาพสถานศึกษาอีกด้วย อ้างอิงจาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/856701  
4 ธันวาคม 2562