fbpx

NEWS: เด็ก 6 เดือนเสียชีวิตจากอาการท้องเสีย เหตุดื่มน้ำไม่ผ่านการต้ม

Writer : OttChan
: 7 เมษายน 2563

ในวันที่ 6 เมษายน หน่วยสอบสวนโรครีบมุ่งหน้าไปยัง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี หลังได้รับเรื่องว่ามีเด็ก 13 รายเกิดอาการท้องเสียอย่างหนักและหนึ่งในนั้นมีเด็กอายุ 6 เดือนด้วยที่เสียชีวิตจากอาการท้องเสีย เมื่อทำการตรวจสอบจึงได้พบว่าเกิดจากการดื่มน้ำไม่สะอาด ดื่มน้ำบ่อที่ไม่ได้ผ่านการต้มสุกมาก่อน ยิ่งช่วงหน้าร้อนนั้นเชื้อโรคเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วจึงทำให้เกิดผลเสียในวงกว้าง

นอกจากจะดื่มน้ำที่ไม่สะอาดแล้วยังมีเรื่องของการไม่ได้ทำการล้างมือก่อนรับประทานอาหาร, การแบ่งปันขนมให้ทานร่วมกันจึงทำให้อาการท้องเสียสามารถกระจายไปได้อย่างรวดเร็ว

ทางหน่วยสอบสวนจึงเก็บตัวอย่างของน้ำ, อาหารไปวิเคราะห์และเตือนให้ต้มน้ำสุกทุกครั้งก่อนจะนำมาดื่มและล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนจะหยิบจับอาหารเข้าปากเพราะตอนนี้ไม่ใช่แค่เพียงเรื่องสุขลักษณะที่ต้องห่วงกับโรคที่สามารถติดกันผ่านการสัมผัสได้อย่าง covid-19 เองนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกัน

อ้างอิงจาก  https://siamrath.co.th/n/144975

Writer Profile : OttChan

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องเตรียมตัวเป็นแม่ เตรียมตัวเป็นแม่
7 กุมภาพันธ์ 2561
Update
ข่าว ข่าว
ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้เด็กต้องใช้ชีวิตในบ้านเพื่อปรับตัวเรียนผ่านระบบออนไลน์ จึงทำให้มีโอกาสใช้สื่อออนไลน์เพิ่มขึ้น ปัญหาสำคัญในการใช้สื่อดิจิทัลของเด็ก คือ ใช้สื่ออย่างไม่รู้เท่าทัน ขาดการยับยั้งชั่งใจ เสี่ยงต่อการได้รับกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ เข้าถึงสื่อที่ไม่เหมาะสมทำให้เกิดผลเสียทั้งสุขภาพกายและจิตใจ ส่งผลต่อพัฒนาการเรียนรู้ในระยะยาว จากการสำรวจของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ในเรื่องของการใช้สื่อดิจิทัลของเด็กและเยาวชนไทยในอนาคต เดือนมกราคม 2564 พบว่า  ในกลุ่มเด็กมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 อายุ 13-19 ปี รวม 542 คน มีการเปิดรับสื่อมากถึงวันละ 6-8 ชั่วโมง โดยเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา 61% ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเข้าสื่อสังคมออนไลน์ เล่นเกม และติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น 39% ส่วนในกลุ่มผู้ปกครองที่มีบุตรหลานศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อายุ 6-12 ปี รวม 403 คน ผู้ปกครองส่วนใหญ่เริ่มอนุญาตให้เด็กใช้สื่อตั้งแต่อายุเพียง 2-3 ปี เท่านั้น แสดงให้เห็นว่าเด็กรุ่นใหม่ มีการเริ่มต้นใช้สื่อที่อายุน้อยลง อีกทั้งยังพบว่าผู้ปกครองอนุญาตให้ลูกใช้สื่อออนไลน์วันละ 1-3 ชั่วโมง สูงถึง 77.67% รองลงมา คือ 4-6 ชั่วโมง 16.13% และ 7 ชั่วโมงขึ้นไป 11.91% โดยพบว่า ยิ่งเด็กและเยาวชนยิ่งโตมากขึ้น หรืออยู่ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ก็จะใช้สื่อออนไลน์นานขึ้น แต่ปัญหาที่ตามมาก็คือ เด็กยังขาดประสบการณ์ และอยู่ในวัยที่ใจร้อน อีกทั้งยังขาดสื่อคุณภาพดี ที่สำคัญคือพ่อแม่และโรงเรียน ขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแล ส่งผลกระทบในทางลบที่เกิดกับเด็กและเยาวชน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เช่น…
14 พฤษภาคม 2564

anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort

eşya depolama istanbul eşya depolama