fbpx

NEWS: ซิโนฟาร์มอยู่ในช่วงขอยื่นอย. ฉีดวัคซีนให้เด็ก 3 ขวบขึ้นไป หลังจากทดลองในเด็กแล้ว

Writer : Lalimay
: 9 กันยายน 2564

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การได้รับวัคซีนที่ดีและมีคุณภาพโดยเร็วจะช่วยให้สถานการณ์ที่เป็นอยู่นี้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นประชาชนกลุ่มใดก็ตาม อย่างในเด็กเล็ก ล่าสุดวัคซีนซิโนฟาร์มกำลังยื่นอย. เพื่อขอให้ฉีดในเด็ก 3 ขวบขึ้นไป

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัทไบโอเจนเนเทค ที่เป็นผู้ได้รับอนุญาตนำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์ม ได้มายื่นเอกสารขึ้นทะเบียนขอขยายอายุการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มในเด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไป

โดยเป็นสูตรเดิมกับที่ผลิตก่อนหน้านี้เพียงแต่มายื่นเพิ่มเติมขยายอายุลงมา หลังจากมีการทดลองฉีดในเด็กแล้ว ขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและนอก อย.อยู่ระหว่างการพิจารณาขึ้นทะเบียน โดยพิจารณาทั้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัย คาดว่าไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่มีการยื่นเอกสาร

ขณะนี้วัคซีนที่อยู่ในประเทศไทยมีไฟเซอร์และโมเดอร์นาที่ขึ้นทะเบียนฉีดในผู้มีอายุ 12 ปีขึ้นไปแล้ว ส่วน การขึ้นทะเบียนฉีดในเด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไปนั้น มีซิโนฟาร์มที่อยู่ระหว่างการยื่นเอกสาร ส่วนซิโนแวคทราบว่าองค์การเภสัชกรรม ในฐานะตัวแทนนำเข้า กำลังติดตามและขอเอกสารจากทางซิโนแวค

อ้างอิงจาก

https://www.khaosod.co.th/covid-19/news_6608388

 

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องUpdate
ข่าว ข่าว
จากการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้จะมีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ของประเทศ ทำให้อากาศเริ่มเย็นลงและมีความชื้นสูงขึ้น อาจส่งผลให้โรคแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว โดยสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 19 กันยายน 2564 พบผู้ป่วย 8,941 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ เด็กเล็กอายุแรกเกิด - 4 ปี รองลงมา คือ 25-34 ปี และอายุ 15-24 ปี ดังนั้นกรมควบคุมโรคจึงขอแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลสุขอนามัยตนเองและลูกเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์และโรคโควิด-19 ด้วยการสวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่นอกบ้าน ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการเอามือเข้าปาก หรือ ขยี้ตา ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย หากมีอาการป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรม  นอกจากนี้ควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ซึ่งวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จะช่วยป้องกันการเกิดโรคปอดบวม ทั้งยังช่วยลดความรุนแรงของโรค และลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยลงได้  โดยหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป และเด็กอายุ 6 เดือน สามารถรับวัคซีนได้ฟรี! ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้านและที่สถานพยาบาลเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อ้างอิงจาก https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=20807&deptcode=brc&news_views=691  
27 กันยายน 2564

anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort

eşya depolama istanbul eşya depolama