fbpx

NEWS: เลี่ยงฝุ่น PM2.5 โรงเรียนรุ่งอรุณหยุดเรียน 3 วัน

Writer : Lalimay
: 23 มกราคม 2562

หลังจากที่ปัญหาฝุ่นละอองในกรุงเทพกินระยะเวลามากว่าอาทิตย์ แน่นอนว่าย่อมเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในปริเวณที่มีค่าฝุ่นละอองนี้สูง โดยเฉพาะในเด็กเล็ก เมื่อเห็นดังนั้นทางโรงเรียนรุ่งอรุณจึงปิดการเรียนการสอนเป็นเวลา 3 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ (23 ม.ค.) จนถึงวันที่ 25 ม.ค.

เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจึงประกาศให้นักเรียน ”ทุกระดับชั้น” ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมหยุดเรียน เนื่องจากปัญหาสุขภาพในช่วงนี้น่าจะส่งผลกระทบต่อนักเรียนทุกช่วงอายุ

โดยเฉพาะในเด็กเล็กเนื่องจากเด็กเล็กมีขนาดสรีระไม่เหมาะสมกับหน้ากากอนามัย อีกทั้งยังไม่สามารถใส่หน้ากากอนามัยได้ตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ และถ้าจะให้เด็กอยู่แต่ในห้องเรียนก็คงจะเกิดความเครียด

อ้างอิงจาก

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

 

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องUpdate
ข่าว ข่าว
โลกร้อนเป็นเรื่องที่เราต้องหันมาให้ความสำคัญกันอย่างจริงๆ จัง ซึ่งที่ประเทศอิตาลี ได้มีการบรรจุวิชาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change เข้าเป็นหลักสูตรบังคับในโรงเรียนรัฐบาล เริ่มหลักสูตรนี้ในเดือนกันยายน 2563 หลักสูตรโลกร้อนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหน้าที่พลเมืองของอิตาลี ครอบคลุมทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมปลาย โดยเน้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประเด็นเรื่องความยั่งยืนเป็นสำคัญ  นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนออกไปเดินขบวนประท้วงเรื่องโลกร้อน Fridays for Future ได้ในทุกวันศุกร์ ตามเกรตา ธันเบิร์ก ผู้เริ่มต้นการเดินขบวนเพื่อให้ผู้นำและรัฐบาลทั่วโลกตระหนักถึงการแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจัง  อ้างอิงจาก https://www.voathai.com/a/italy-to-add-climate-change-lesson-in-school-next-year-11072019/5157602.html
21 พฤศจิกายน 2562