fbpx

NEWS: ยูเอ็นเตือน เด็กไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่เป็น “โรคอ้วน” มากที่สุดในอาเซียน

Writer : Lalimay
: 11 เมษายน 2561

เด็กอ้วนใครๆ ก็ว่าน่ารัก แต่ในความน่ารักก็มีภัยร้ายแฝงตัวอยู่ ซึ่งเด็กไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มของผู้ที่มีน้ำหนักเกินมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายพอสมควรเลยค่ะ

จากข้อมูลของนายศรีธาร์ ดาร์มะปุริ เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยทางอาหารและโภชนาการประจำองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (UNFAO) ในกรุงเทพฯ กล่าวว่า เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่น้ำหนักเกินมีจำนวนเพิ่มขึ้น 38% ระหว่างปี 2000-2016 และยังมีแนวโน้มแย่ลงต่อเนื่อง

นอกจากนี้อัตราโรคอ้วนในเด็กยังกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ซึ่ง ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงค์โปร์ จัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีผู้น้ำหนักเกินมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การที่โรคอ้วนในเด็กเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นเรื่องที่น่ากังวล เพราะเด็กที่มีน้ำหนักเกินมีความเสี่ยงกว่าผู้ใหญ่ที่จะป่วยด้วยโรคเบาหวานประเภท 2 ความดันโลหิตสูง และโรคตับ

นักวิจัยกล่าวว่าสาเหตุที่ทำให้อัตราโรคอ้วนเพิ่มขึ้นเกิดจากไลฟ์สไตล์ของคนเมืองมักจะมีเวลาน้อยที่จะทำอาหารกินเอง ดังนั้นจึงต้องพึ่งอาหารปรุงสำเร็จ ซึ่งมีปริมาณไขมัน เกลือ และน้ำตาลสูง อีกทั้งยังขาดการรับประทานผักอีกด้วย

http://www.bbc.com/thai/thailand-43695753

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

 

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้อง