fbpx

NEWS: ปอดของเด็กจะแย่ลง หากได้รับฝุ่น PM 2.5 เป็นเวลานาน

Writer : Lalimay
: 25 มกราคม 2562

ปัญหาสุขภาพที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ค่อนข้างร้ายแรงอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะในเด็กที่อายุไม่เกิน 20 ปี อาจส่งผลระยะยาวถึงสุขภาพปอดต่อไปอีก 20-30 ปีข้างหน้า

รศ.น.พ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรคภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ทุกคนอาจได้รับผลกระทบด้านสุขภาพอย่างเฉียบพลันจากฝุ่น PM 2.5 และยิ่งคนที่เป็นเป็นโรคเรื้อรังอย่างโรคปอดหรือถุงลมโป่งพองก็จะยิ่งมีอาการเพิ่มมากขึ้น

โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กและคนที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่ปอดกำลังพัฒนาและขยายตัวจนเต็มที่ตอนอายุ 20 ปี ถ้าได้รับฝุ่นไปนานๆ สมรรถภาพของปอดจะลดลงเร็วกว่าเด็กที่ไม่สัมผัสฝุ่น จนอาจทำให้ในอนาคตเมื่ออายุประมาณ 40-50 ปี สมรรถภาพของปอดอาจถดถอยเหมือนคนเป็นโรคถุงลมโป่งพองได้

อ้างอิงจาก

news.ch3thailand.com/

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องUpdate
ข่าว ข่าว
เงินอุดหนุนเด็ก 600 บาทในปัจจุบันมีการจ่ายให้แก่เด็กเฉพาะครอบครัวที่มีฐานรายได้เฉลี่ยของสมาชิกในครัวเรือนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งเกิดความตกหล่นมากมาย ดังนั้นจึงมีมติให้เงินอุดหนุนเด็ก 0-6 ปีทุกคนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ได้มีข้อกังวลถึงครอบครัวที่มีเด็กเล็กเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงทำให้ที่ประชุมเห็นชอบหลักการการให้เงินอุดหนุน 600 บาทต่อเดือน เด็กอายุ 0-6 ปี แบบถ้วนหน้า  เพราะจากเดิมที่จ่ายเฉพาะครอบครัวยากจน ทำให้มีการตกหล่นของเด็กจากครอบครัวยากจนที่เข้าไม่ถึงสวัสดิการ ที่มีสูงถึง 30% ด้วยเหตุเพราะกระบวนการคัดเลือกมีความยุ่งยาก การตัดสินใจว่าใครจน ไม่จน โดยเจ้าหน้าที่ ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ดังนั้นการจ่ายเงินอุดหนุนแรกเกิดแบบถ้วนหน้า จะสามารถดูแลเด็กวัย 0-6 ปี จำนวน 4.1 ล้านคน ในปี 2565 เพิ่มจาก 1.99 ล้านคน ทำให้ทุกคนได้รับการช่วยเหลืออย่างครบถ้วน อ้างอิงจาก https://www.thairath.co.th/news/politic/1881185
3 กรกฏาคม 2563

anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort