fbpx

How to perfect

เลือกหมวดหมู่


เด็กวัยเข้าโรงเรียน เด็กวัยเข้าโรงเรียน

ลูกวัยอนุบาล หรือในช่วง 3-6 ขวบ เป็นช่วงที่ลูกเริ่มเข้าโรงเรียน และเริ่มมีสังคม เริ่มเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวมากขึ้น คุณพ่อคุณแม่จึงต้องหมั่นดูแล คอยสั่งสอนสิ่งที่ดีให้ลูกน้อยมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เด็กๆ เติบโตอย่างมีคุณภาพนั่นเองค่ะ (more…)

เด็กวัยเข้าโรงเรียน เด็กวัยเข้าโรงเรียน
12 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรมของครอบครัว กิจกรรมของครอบครัว
28 พฤษภาคม 2561
เด็กวัยเข้าโรงเรียน เด็กวัยเข้าโรงเรียน
14 พฤษภาคม 2561
ไลฟ์สไตล์ ไลฟ์สไตล์
ในชีวิตคนเราต้องผ่านความยากลำบากเป็นเรื่องธรรมดา ความเข้มแข็งในจิตใจของแต่ละคนจะทำให้เราผ่านเรื่องเหล่านั้นไปได้ การรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละคน เรามาสร้างพื้นฐานให้ลูกของเรามีความเข็มแข็งกัน ด้วย 10 แนวทางดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ปล่อยให้ลูกได้จัดการกับสถานการณ์บางอย่างด้วยตัวเขาเอง 2. แนะแนวทางการจัดการกับสถานการณ์บางอย่างที่ลูกอาจผ่านไปได้ยาก 3. ให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองและรู้สึกมีความภูมิใจในตัวเอง 4. สอนให้เขารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ผิดและอะไรคือสิ่งที่ถูก พร้อมกับฝึกให้เขารู้จักที่จะแยกแยะให้เป็น 5. สอนให้เขารู้จักเห็นใจและช่วยเหลือผู้อื่นหรือคนที่ด้อยกว่า 6. เป็นกำลังใจและรับฟังปัญหาของลูกเสมอ 7. ให้เขามีสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบในชีวิตประจำวัน เช่น งานบ้าน หรือกิจวัตรส่วนตัวที่ต้องทำทุกวัน 8. อย่าห้ามหรือบอกให้เขาหยุดในขณะที่เขากำลังทำในสิ่งที่เขาสนใจอยู่ (หากสิ่งที่สนใจไม่เป็นอันตราย) 9. ให้อิสระเขาได้คิดหรือทำสิ่งต่างๆ โดยที่เราเฝ้ามองดูอยู่ห่างๆ 10. กอดและชื่นชมเขาทุกครั้งที่เขาผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนั้นมาได้
8 พฤษภาคม 2561