fbpx

กรมสุขภาพจิต

เลือกหมวดหมู่


ชีวิตครอบครัว ชีวิตครอบครัว

ถ้าพูดถึงเรื่องสติปัญญา ความฉลาด ที่มาจากพันธุกรรมแล้ว ส่วนที่เป็นปัจจัยสำคัญก็คือ สภาพแวดล้อมของเด็ก ถ้าเด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ที่ส่งเสริมต่อพัฒนาการทางสมอง ก็ทำให้เด็กฉลาดขึ้นได้ อีกทั้งความฉลาดที่กำลังพูดถึงนี้ไม่ใช่แค่ I.Q. ความฉลาดทางปัญญา การคิดคำนวณ การใช้เหตุผล แต่ยังรวมไปถึง E.Q. คือความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู้ เข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น อีกด้วย แล้วจะทำยังไงให้ลูกของเราฉลาดทั้งสติปัญญาและอารมณ์ ไปดูกันเลยค่ะ (more…)

ชีวิตครอบครัว ชีวิตครอบครัว
20 กรกฏาคม 2560