fbpx

NEWS: คุณแม่ตั้งครรภ์ต้องระวัง มลพิษทางอากาศทำให้เสี่ยงแท้งได้

Writer : Lalimay
: 15 มกราคม 2562

มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยยูทาห์ในสหรัฐฯ ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Fertility and Sterility เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศทำให้ผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์เสี่ยงแท้งลูกพอๆ กับการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะการตั้งครรภ์ในช่วง 3 เดือนแรก

มลพิษทางอากาศเพิ่มความเสี่ยงในการคลอดก่อนกำหนดและทำให้เด็กแรกเกิดมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ และยังมีผลวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่มีการพบอนุภาคของมลพิษทางอากาศที่รกในครรภ์ด้วย

โดยงายวิจัยนี้เป็นงานชิ้นแรกที่ประเมินผลกระทบในระยะสั้นของมลพิษทางอากาศ ซึ่งพบว่า การมีระดับไนโตรเจนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นอากาศจะเพิ่มความเสี่ยงในการแท้งลูกถึง 16% โดยไนโตรเจนไดออกไซด์นี้เกิดจากอารเผาเชื้อเพลิง อย่างเช่น รถที่ใช้น้ำมันดีเซล

ดร.แมทธิว ฟูลเลอร์ หนึ่งในทีมนักวิจัยได้กล่าวว่า ในขณะที่เกิดปัญหามลพิษขึ้นคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้าน หรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือใช้เครื่องฟอกอากาศภายในบ้าน

ในหลายๆ ประเทศเมื่อมีปัญหามลพิษทางอากาศเกิดขึ้นก็มักจะมีมาตรการการจัดการที่เหมาะสม แต่สำหรับประเทศที่กำลังพัฒนานั้นอาจยังไม่มีมาตรการการจัดการปัญหาที่เหมาะสมและยั่งยืน ซึ่งนั่นล้วนเป็นอันตรายต่อคนรุ่นต่อไปมากทีเดียว

อ้างอิงจาก

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

 

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องUpdate
ข่าว ข่าว
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่อยู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน โดยสถิติพบว่าผู้มีที่ติดยามีอายุน้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ บรมราชชนนี (สบยช.) พบว่า ผู้เข้ารับบำบัดรักษายาเสพติด เริ่มใช้ยาเสพติดตอนอายุน้อยที่สุดคือ 9 ขวบ หากเด็กมีการใช้ยาเสพติด แน่นอนว่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสมอง คือ สมองหยุดพัฒนา สติปัญญาลดลง การเรียนรู้มีปัญหา มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางจิตประสาท เพราะสมองของเด็กวัยนี้ยังพัฒนาไม่เต็มที่ ซึ่งในคนปกติสมองจะพัฒนาอย่างเต็มที่ในช่วงอายุ 22-25 ปี ดังนั้นพ่อแม่จึงควรเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด "ทุกชนิด" หมั่นสังเกตพฤติกรรมของลูก หากพบว่าลูกมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ควรพูดคุย บอกกล่าวถึงอันตรายและผลกระทบที่จะตามมา อย่าจับผิด ให้ติดตามเฝ้าระวังและพาไปพบแพทย์ นอกจากนี้ควรใช้เวลาพูดคุย หากิจกรรมทำด้วยกันอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ลูกรู้ว่าเราคือคนที่พร้อมช่วยเหลือ ไม่ใช่คนที่จะผลักไสลูก เพื่อให้ลูกเกิดความไว้วางใจและเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหา ลดละเลิกยาเสพติด และพยายามกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ด้วยตนเอง อ้างอิงจาก https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1898196
20 มกราคม 2563