fbpx

สุขภาพ

เลือกหมวดหมู่


Banner Banner

ในช่วงนี้นอกจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ต้องระวังเป็นพิเศษแล้ว โรคที่พบบ่อยในเด็กอีกอย่างหนึ่งก็คือโรคมือ เท้า ปาก ยิ่งในช่วงนี้เด็กๆ เปิดเทอม และมีการทำกิจกรรมใกล้ชิดกันก็ยิ่งต้องดูแลเป็นพิเศษ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคมือ เท้า ปากเป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็ก โดยเฉพาะกลุ่มเด็กอนุบาล จากสถานการณ์ของโรคมือ เท้า ปาก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ป่วย 3,107 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ช่วงอายุที่พบมากที่สุดคือเด็กแรกเกิด-4 ปี (88.77%) รองลงมาคืออายุ 5 ปี (4.31%) และอายุ 7-9 ปี (3.12%) โรคมือ เท้า ปาก เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ซึ่งเชื้อไวรัสจะติดมากับมือหรือของเล่นที่เปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือติดต่อจากการไอ จาม รดกัน ทำให้เด็กๆ ติดกันได้ง่ายจากพฤติกรรมการนำของเล่นเข้าปาก สำหรับอาการของเด็กที่เป็นโรคมือ เท้า ปากโดยทั่วไปคือมีอาการไข้ต่ำๆ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ต่อมา 1-2 วัน มีอาการเจ็บปาก ร่วมกับมีตุ่มพองเล็กๆ บริเวณฝ่ามือฝ่าเท้า ตุ่มแผลในปาก เพดานอ่อน กระพุ้งแก้ม ลิ้น และจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง เช่น มีไข้ขึ้นสูง ซึมลง หอบหายใจเหนื่อย อาเจียนมาก อาจเข้าข่ายโรคมือ เท้า ปากชนิดรุนแรง ต้องรีบไปพบคุณหมอทันที โดยวิธีการป้องกันโรคมือ เท้า…