สุขภาพ

เลือกหมวดหมู่


ข่าว ข่าว

ในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้แน่นอนว่าจะต้องมีการไหว้เจ้าเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกคนตลอดปีซึ่งจะต้องมีการจุดธูป แต่ทุกคนต้องระวังกันหน่อยนะคะ เพราะควันธูปนั้นค่อนค้างอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะในเด็กเล็กค่ะ ผศ.ดร.อารุญ เกตุสาคร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ธูปนั้นมีสารก่อมะเร็งถึง 3 ชนิด ได้แก่ เบนซีน บิวทาไดอีน และเบนโซเอไพรีน ซึ่งอยู่ในกลุ่มของ Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) ที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ การสูดควันธูปเป็นเวลานานจะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะโรคมะเร็งปอดได้ ซึ่งควันธูปนี้ส่งผลกระทบไม่ต่างกับควันท่อไอเสียรถยนต์ ควันบุหรี่ หรือควันจากกิจกรรมในอาคาร เช่น การใช้เชื้อเพลิงจุดอาหาร ยากันยุงเลย โดยกลุ่มเสี่ยงได้แก่ เด็ก คนชราและผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ เพราะคนเหล่านี้มีกลไกการต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายไม่เหมือนคนปกติ สำหรับวิธีป้องกันหรือดูแลเมื่อต้องอยู่ในบริเวณที่มีการจุดธูปคือ ลดการจุดธูปหรือจุดธูปบริเวณที่โล่ง ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก หรือใช้ธูปขนาดสั้นเพื่อให้เกิดควันระยะสั้นหรือใช้ธูปไฟฟ้า ถ้าหลีกเลี่ยงการจุดธูปไม่ได้ ต้องมีการระบายอากาศในทิศทางเดียว (One Directional Air Flow) และให้อยู่เหนือทิศทางลม เพื่อลดการรับสัมผัสสาร ควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง หรือใช้ผ้าชุบน้ำพอหมาด ๆ ปิดปากปิดจมูก หลังจากสัมผัสควันธูปควรล้างมือ ล้างหน้า ล้างตา ให้สะอาด อ้างอิงจาก posttoday.com/

ข่าว ข่าว
มีงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารจิตเวชของอังกฤษ พบว่าเด็กอายุราว 12 ปี ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูงสุด มีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า 3-4 เท่าก่อนอายุ 18 ปี เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลของเด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศน้อยที่สุด สาเหตุที่เด็กและวัยรุ่นมีความเสี่ยงสูงเพราะสมองยังอยู่ระหว่างพัฒนาการ ฮอร์โมนกำลังมีการเปลี่ยนแปลง และสารพิษในอาการนั้นเล็กมากๆ เล็กจนสามารถข้ามแนวกั้นเลือดและสมอง ซึ่งมีความเชื่อมโยงระหว่างการอักเสบในสมองและพัฒนาอาการของโรคซึมเศร้า โดยงานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลจากกลุ่มเด็กในกรุงลอนดอนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศ และได้มีการรวบรวมข้อมูลประวัติสุขภาพจิตของครอบครัว ระดับรายได้ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ รวมไปถึงปัจจัยระดับความวิตกกังวลและโรคสมาธิสั้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้เชื่อมโยงกับระดับมลพิษทางอากาศ อ้างอิงจาก springnews.co.th/
31 มกราคม 2562