สุขภาพ

เลือกหมวดหมู่


อาหาร อาหาร

อาหารญี่ปุ่นเป็นอาหารที่นิยมมากในประเทศไทย มีคาเฟ่ ร้านอาหารญี่ปุ่นเปิดมากมายในบ้านเรา แต่จะออกไปทานนอกบ้านบ่อยๆ ก็คงไม่ไหวเพราะราคาค่อนข้างสูง วันนี้จะมาแชร์สูตรอาหารญี่ปุ่นที่คุณแม่ทำเองได้ที่บ้าน แถมยังอร่อย ถูกใจเด็กๆ มาฝากกันค่ะ (more…)

ข่าว ข่าว
ตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้ออีโคไล (E. coli) ชนิดรุนแรง ในสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส มีผู้เสียชีวิต 5 คนแล้ว ส่วนของประเทศไทย กระทรวงสาธารณะสุขก็ได้มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของเชื้ออีโคไล (E. coli) ทั้งในไทยและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด เข้มข้นและต่อเนื่อง นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในขณะนี้ไทยยังไม่พบการติดเชื้ออีโคไลชนิดรุนแรงแต่อย่างใด  ขอให้ประชาชนมั่นใจในระบบเฝ้าระวังและตรวจจับโรคของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีการนำเข้าผักจากต่างประเทศน้อย เพราะไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม สามารถผลิตพืชผักบริโภคเองได้ตลอดปี ซึ่งประเทศไทยมีการดูแลใน 2 ส่วน คือ 1.การดูแลอาหารปลอดภัยภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรวจสอบและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในผัก ผลไม้หรืออาหารประเภทต่างๆ 2.การเฝ้าระวังโรค ซึ่งมีกรมควบคุมโรค เป็นหน่วยงานหลักในการเฝ้าระวัง ทั้งในโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน ส่วนอาการของผู้ที่ได้รับเชื้ออีโคไล อาจมีอาการถ่ายอุจจาระเหลวปนมูกเลือด  ปวดเกร็งท้อง  อาเจียน หากประชาชนมีอาการดังกล่าวข้างต้น ให้ดื่มน้ำสารเกลือแร่ (ORS) ทดแทน และหากภายใน 48 ชั่วโมงอาการยังไม่ดีขึ้น มีอาการท้องร่วงรุนแรง หรือมีอาการปวดเกร็งท้องร่วมกับถ่ายปนมูกเลือด ขอให้รีบพบแพทย์ทันที สำหรับวิธีการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร  คือ กินอาหารที่ปรุงสุกโดยผ่านความร้อน ต้องทำความสะอาดผักสดให้สะอาด โดยล้างผ่านน้ำหลายๆ ครั้งจะช่วยลดการปนเปื้อนทั้งเชื้อโรค สารพิษตกค้าง รวมทั้งพยาธิได้ ส่วนวิธีป้องกันโรคอุจจาระร่วง ขอให้ยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” อ้างอิงจาก กรมควบคุมโรค
6 มิถุนายน 2561