fbpx

NEWS: พยากรณ์ 3 โรคในปี 2562 ระวังไข้หวัดใหญ่ คาดมีผู้ป่วย 1.8 แสนราย

Writer : Lalimay
: 17 ธันวาคม 2561

กรมควบคุมโรคได้เผยแพร่ “พยากรณ์โรค และภัยสุขภาพที่สำคัญ พ.ศ. 2562“ ว่ามี 3 โรคที่ควรระวัง ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคหัด และโรคไข้เลือดออก รวมไปถึงภัยสุขภาพ คือ การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน

โรคไข้หวัดใหญ่ พยากรณ์ว่าจะมีผู้ป่วย 177,759 ราย ใกล้เคียงกับปี 2561 ที่พบผู้ป่วย 166,342 ราย เสียชีวิต 38 ราย โดยขอให้ทุกคนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยการใช้มาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” คือ

  • ปิด : ปิดปาก ปิดจมูกเมื่อไอ จาม
  • ล้าง : ล้างมือบ่อยๆ เมื่อสัมผัสสิ่งของ
  • เลี่ยง : หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย
  • หยุด : เมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด

โรคหัด พยากรณ์ว่าจะมีผู้ป่วย 1,003 ราย หากมีมาตรการควบคุมโรคที่เข้มเข็ง ซึ่งน้อยลงจากในปี 2561 ที่มีผู้ป่วย เข้าข่าย สงสัยว่าเป็น 5,442 ราย ได้รับการยืนยันว่าเป็น 2,451 ราย เสียชีวิต 22 ราย

ซึ่งโรคหัดสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค คือ เด็กเล็กต้องได้รับวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน จำนวน 2 เข็ม เข็มแรกเมื่อเด็กอายุ 9 เดือน และเข็มที่สองเมื่ออายุ 2 ปีครึ่ง

โรคไข้เลือดออก พยากรณ์ว่าจะมีผู้ป่วย 94,291 ราย มีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าในปี 2561 ที่พบผู้ป่วย 78,762 ราย เสียชีวิต 105 ราย โดยสามารถป้องกันได้ด้วยมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

อ้างอิงจาก

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องUpdate
anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort