fbpx

NEWS: น่าห่วง เด็กไทยเล่นพนันออนไลน์ กระทบสมองส่งผลต่อทักษะชีวิต

Writer : Lalimay
: 4 มีนาคม 2562

พนันออนไลน์เป็นสิ่งที่พบเจอได้ง่ายมากในโลกของโซเชียล และเด็กยังไม่มีภูมิคุ้มกันในเรื่องของการพนันมากพอก็ยิ่งทำให้เข้าไปลองเล่นและกลายเป็นติดพนันได้

มิลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ได้เปิดเผยงานวิจัยเรื่อง “การลดผลกระทบของพนันออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชนไทย” โดยพญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ซึ่งผลการวิจัยระบุว่า จำนวนคนไทยที่ติดพนันเป็นเด็กถึง 207,000 คน โดยเฉพาะพนันออนไลน์และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พบว่าเด็กสุดที่เล่นคืออายุ 7 ขวบ

การพนันในเด็กและเยาวชน ส่งผลต่อสุขภาพจิต สุขภาพกาย และมีผลกระทบต่อสมอง ทำให้สมองเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกับยาเสพติด ถือว่าเป็นสิ่งที่ขัดขวางการทำงานของสมองและทักษะชีวิตของเด็กและเยสวชนอย่างถาวร โดยเฉพาะการพนันออนไลน์ที่มีความรุนแรงกว่าการพนันชนิดถึงถึง 3 เท่า

อ้างอิงจาก

posttoday.com/

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

 

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้อง10 อันดับหนังที่เหมาะกับเด็ก
กิจกรรมของครอบครัว
7 เทคนิค พูดยังไงให้ลูกฟัง
ชีวิตครอบครัว
7 โรงเรียนสอนว่ายน้ำสำหรับเด็ก
ช่วงวัยของเด็ก
Update
ข่าว ข่าว
มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร Journal of Applied Developmental Psychology เผยว่าเด็กที่พูดได้น้อย มีแนวโน้มที่จะมีอารมณ์อารมณ์เสียง่ายและรุนแรงกว่าเด็กในวัยเดียวกัน ที่มีทักษะภาษาอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยงานวิจัยนี้ได้มีการสำรวจผู้ปกครองจากทั่วประเทศมากกว่า 2,000 คนที่มีลูกเล็กอายุตั้งแต่ 12-38 เดือน เพื่อเก็บผลสำรวจจากการตอบคำถาม ในเรื่องของพัฒนาการทางภาษาและพฤติกรรมทางอารมณ์ของลูกในแง่ของความฉุนเฉียว ผลสำรวจออกมาว่า เด็กที่พูดได้ต่ำกว่า 50 คำ หรือไม่สามารถประสมคำได้ภายในอายุ 2 ปี จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม “เด็กพูดช้า” โดยเด็กกลุ่มนี้มีแนวโน้มมีอารมณ์ฉุนเฉียวรุนแรง และบ่อยกว่าเด็กที่มีทักษะภาษาระดับปกติในอัตราเกือบ 2 เท่า ซึ่งความรู้สึกหงุดหงิดง่ายและทักษะทางภาษาที่ล่าช้า นั้นเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อความผิดปกติทางภาษาและการเรียนรู้ในภายหลัง เด็กที่พูดช้าราว 40% จะมีปัญหาทางภาษาเรื้อรัง ที่อาจกระทบความสามารถทางวิชาการของเด็กได้ อ้างอิงจาก https://www.mcot.net/view/5dd62d74e3f8e40b2f3b6931
22 พฤศจิกายน 2562