fbpx

ในช่วงCovid-19 ยังสามารถไปบริจาคเลือดได้หรือไม่

Writer : OttChan
: 10 เมษายน 2563

ตอนนี้คงเป็นปัญหาที่ไม่ว่าใครก็หลีกเลี่ยงไม่ได้กับโรคระบาดที่ชื่อว่า Covid-19 ทั้งการกักตัว, การทำงานที่ต้องทำที่บ้านและหมั่นคอยสังเกตตนเองว่าเข้าข่ายหรือไม่ แต่ในระหว่างที่วิกฤตนี้กำลังเกิดก็มีอีกหนึ่งวิกฤตที่มองข้ามไม่ได้เช่นกัน นั่นก็คือการบริจาคเลือดที่เริ่มขาดแคลนผู้บริจาค เนื่องจากเกิดเหตุโควิดขึ้นมาจึงทำให้เราต่างกลัวว่าจะติดเชื้อเพิ่มเอาได้หรือกลัวว่าตนจะกลายเป็นพาหะของโรคไปแพร่สู่ผู้อื่น แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีคนอีกมากที่ไม่มั่นใจว่ายังสามารถไปบริจาคได้หรือไม่และต้องทำอย่างไรจึงจะได้ช่วยเหลือในสภาวะที่เลือดขาดแคลนเช่นนี้

ดังนั้นจะต้องมีการเช็คกันหน่อยค่ะว่าหากเราอยากไปบริจาคเลือดจะต้องเตรียมตัวอย่างไรในสถานการณ์แบบนี้

คุณสมบัติคนจะไปบริจาคเลือดช่วง covid-19

 • วัดไข้แล้วอุณภูมิไม่เกิน 37.5
 • ไม่พักอาศัยหรือพึ่งกลับมาจากประเทศสุ่มเสี่ยงในการติดCovid-19
 • ไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย Covid-19
 • หากเคยติดเชื้อCovid-19 และหายป่วยงดบริจาคเป็นเวลา 1 เดือน
 • ถ้าไม่แน่ใจว่าได้รับเชื้อมาหรือไม่ควรงดบริจาคชั่วคราว
 • กรณีพบว่าตนติดCovid-19 หลังบริจาคต้องรีบแจ้งหน่วยงานที่รับบริจาคทันที

 

เตรียมตัวก่อนไปบริจาคเลือดได้อย่างไรบ้าง

 • นอนหลับให้เพียงพอ 8-10 ชั่วโมง
 • ไม่ทานยาแก้อักเสบหรือยาลดไข้ต่างๆ ก่อนมาบริจาค
 • รับประทานข้าวเช้าให้เรียบร้อย
 • ไม่มีอาการท้องเสียหรือถ่ายท้องก่อนบริจาค 7 วัน
 • ดื่มน้ำเกิน 3-4 แก้วก่อนบริจาค
 • เลี่ยงอาหารไขมันสูงก่อนบริจาค

 

ที่มา : sanook , bangkokbiznews

 

Writer Profile : OttChan

 • Blog :
 • Social Media :

 • Official Sponsors :
 • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องกิจกรรมของครอบครัว กิจกรรมของครอบครัว
11 กุมภาพันธ์ 2564
ลูกชอบพูดแทรก จะแก้อย่างไร
ชีวิตครอบครัว
Update
ข่าว ข่าว
ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้เด็กต้องใช้ชีวิตในบ้านเพื่อปรับตัวเรียนผ่านระบบออนไลน์ จึงทำให้มีโอกาสใช้สื่อออนไลน์เพิ่มขึ้น ปัญหาสำคัญในการใช้สื่อดิจิทัลของเด็ก คือ ใช้สื่ออย่างไม่รู้เท่าทัน ขาดการยับยั้งชั่งใจ เสี่ยงต่อการได้รับกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ เข้าถึงสื่อที่ไม่เหมาะสมทำให้เกิดผลเสียทั้งสุขภาพกายและจิตใจ ส่งผลต่อพัฒนาการเรียนรู้ในระยะยาว จากการสำรวจของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ในเรื่องของการใช้สื่อดิจิทัลของเด็กและเยาวชนไทยในอนาคต เดือนมกราคม 2564 พบว่า  ในกลุ่มเด็กมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 อายุ 13-19 ปี รวม 542 คน มีการเปิดรับสื่อมากถึงวันละ 6-8 ชั่วโมง โดยเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา 61% ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเข้าสื่อสังคมออนไลน์ เล่นเกม และติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น 39% ส่วนในกลุ่มผู้ปกครองที่มีบุตรหลานศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อายุ 6-12 ปี รวม 403 คน ผู้ปกครองส่วนใหญ่เริ่มอนุญาตให้เด็กใช้สื่อตั้งแต่อายุเพียง 2-3 ปี เท่านั้น แสดงให้เห็นว่าเด็กรุ่นใหม่ มีการเริ่มต้นใช้สื่อที่อายุน้อยลง อีกทั้งยังพบว่าผู้ปกครองอนุญาตให้ลูกใช้สื่อออนไลน์วันละ 1-3 ชั่วโมง สูงถึง 77.67% รองลงมา คือ 4-6 ชั่วโมง 16.13% และ 7 ชั่วโมงขึ้นไป 11.91% โดยพบว่า ยิ่งเด็กและเยาวชนยิ่งโตมากขึ้น หรืออยู่ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ก็จะใช้สื่อออนไลน์นานขึ้น แต่ปัญหาที่ตามมาก็คือ เด็กยังขาดประสบการณ์ และอยู่ในวัยที่ใจร้อน อีกทั้งยังขาดสื่อคุณภาพดี ที่สำคัญคือพ่อแม่และโรงเรียน ขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแล ส่งผลกระทบในทางลบที่เกิดกับเด็กและเยาวชน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เช่น…
14 พฤษภาคม 2564

anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort

eşya depolama istanbul eşya depolama