fbpx

คู่มือเลี้ยงลูกในศตวรรษที่ 21 เลี้ยงยังไงให้รอด

Writer : Jicko
: 9 กันยายน 2562

คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะว่า การเลี้ยงลูกในสมัยนี้ แตกต่างกับสมัยก่อนอย่างไร?

มันเห็นได้ชัดเลยนะคะว่า สิ่งที่แตกต่างกันนั้นก็คือ เรื่องของเทคโนโลยีค่ะ เราจะเห็นได้ว่าปัจจุบัน เด็กๆ ส่วนใหญ่จะเติบโตมาพร้อมกับอุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่างๆ เรียกได้ว่ากินนมไป ดูยูทูปไปเลยก็ว่าได้ค่ะ

การเลี้ยงลูกให้ดำรงชีวิตในยุคนี้และยุคหน้าจึงไม่ใช่เรื่องที่ยากสำหรับคุณพ่อคุณแม่อีกต่อไป เรามาดูกันเลยค่ะว่าการเลี้ยงลูกในศตวรรษที่ 21 เลี้ยงยังไงให้รอดควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย

คู่มือเลี้ยงลูกในศตวรรษที่ 21 ที่ทั่วโลกกำลังตื่นตัวอยู่นี้ เด็กๆ ควรจะมีทักษะในการดำรงชีวิตในยุคนี้และยุคหน้าดังนี้

” ทักษะนั้นก็คือ 3R x 7C x 2L “

3R หรือทักษะความรู้ (hard skills) ได้แก่

 • Reading  (อ่านออก)
 • (W) Riting (เขียนได้)
 • (A) Rithmetics (คิดเลขเป็น)

7C หรือทักษะทางอารมณ์ (soft skills) ได้แก่

 • Critical thinking & Problem solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา)
 • Creativity & Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม)
 • Cross-cultural understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์)
 • Collaboration, Teamwork & Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ)
 • Communications, Information & Media literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ)
 • Computing & ICT literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
 • Career & Learning skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)

นอกจากนี้ ทักษะ 2L ก็เป็นทักษะที่สำคัญ ได้แก่

 • Learning Skills (ทักษะการเรียนรู้)
 • Leadership (ภาวะผู้นำ)

 

สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้ และนำมาปรับใช้กับลูกๆ 

 1. เด็กแต่ละคน “มีความเฉพาะตัว” ไม่จำเป็นต้องเหมือนเด็กๆ คนอื่น
 2. ความมเร็วในเรื่องพัฒนาการด้านต่างๆ เด็กแต่ละคนไม่จำเป็นต้องเท่ากันและมักจะไม่เท่ากันด้วย
 3. โดยทั่วไปเด็กเพศหญิง มักจะมีความพร้อมทางสมองเร็วกว่าเด็กเพศชาย เพราะฉะนั้นอย่าได้เผลอเอาลูกมาเปรียบเทียบกัน เมื่อตอนอายุเท่ากัน แต่ก็อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นไปซะทุกบ้านนะคะ
 4. ทุกอย่างมีผลกับความเป็นไปในชีวิตของเด็ก ไม่ว่าจะเป็น สิ่งแวดล้อม ลำดับการเกิดของลูก เพศ การเลี้ยงดู ชีวิตพ่อแม่ เป็นต้น

 

สำหรับการเลี้ยงลูกในยุคนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดที่กล่าวมาข้างต้น คิดว่า เรื่องการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) และการใช้เทคโนโลยีต่างๆ อย่างรู้เท่าทัน นั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเด็กยุคนี้ เพราะปัจจุบัน เด็กๆ ส่วนใหญ่ มักจะเสพข่าว หรือสิ่งต่างๆ จาก โลกไซเบอร์ ในนั้นก็จะมีข่าวจริงบ้าง ปลอมบ้างมากมาย สิ่งนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กยุคศตวรรษที่ 21 นั้นเองค่ะ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : THE POTENTIAL , รักลูก , เลี้ยงลูกให้เป็นคนปกติ

 

Writer Profile : Jicko

 • Social Media :

 • Official Sponsors :
 • Samitivej Hospital

 

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้อง10 มารยาทพื้นฐานที่ลูกควรรู้
กิจกรรมของครอบครัว
Update
ข่าว ข่าว
จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคอุจจาระร่วงในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.–11 ก.ย. 62 พบผู้ป่วย 716,563 ราย เสียชีวิต 3 ราย เป็นผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยกลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ กลุ่มวัยเด็ก อายุแรกเกิด - 10 ปี โดยเหตุการระบาดของโรคพบว่าผู้ป่วยจากอาหารและน้ำเป็นกลุ่มก้อน 89 ครั้ง ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในโรงเรียน โดยได้ตรวจพบเชื้อไวรัส 8 ครั้ง แยกเป็นเชื้อ Norovirus 5 ครั้ง และ Rotavirus 3 ครั้ง  การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่ามีโอกาสพบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้น เนื่องจากเชื้อไวรัสมักปนเปื้อนมากับน้ำและน้ำแข็ง อีกทั้งตอนนี้ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง และมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ทำให้อาจมีการปนเปื้อนได้ง่าย  อาการของผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง จะมีอาการถ่ายอุจจาระเหลวมากกว่า 3 ครั้งต่อวันหรือถ่ายเป็นน้ำ อาจมีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้ ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้คือภาวะขาดน้ำรุนแรง ภาวะสมดุลเกลือแร่ผิดปกติ ไตวายเฉียบพลัน และเสียชีวิตได้ ในการป้องกันโรคอุจจาระร่วง คุณพ่อคุณแม่ต้องยึดหลัก“สุก ร้อน สะอาด” โดยให้ลูกกินอาหารปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อน ไม่กินอาหารแบบสุกๆ ดิบๆ ดื่มน้ำสะอาดที่ได้รับมาตรฐาน สอนให้ลูกล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งก่อนกินอาหาร ก่อน-หลังการเตรียมอาหาร และหลังขับถ่าย อ้างอิงจาก mgronline.com
16 กันยายน 2562