fbpx

NEWS: กรมควบคุมโรคเผย โรคและภัยสุขภาพอันตราย ที่พ่อแม่ต้องระวังในช่วงหน้าร้อนนี้

Writer : Lalimay
: 7 เมษายน 2564

กรมควบคุมโรค ได้ออกประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2564 เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองได้อย่างถูกต้อง 

โดยโรคและภัยสุขภาพที่มีแนวโน้มจะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในฤดูร้อน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1.โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ ได้แก่

  • โรคอุจจาระร่วง : เกิดจากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรค
  • โรคอาหารเป็นพิษ : เกิดจากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่มีสิ่งปนเปื้อนสารพิษหรือสารเคมี
  • โรคบิด : เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อโปรโตซัวในระบบทางเดินอาหาร
  • โรคไข้ไทฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อย : เกิดจากการได้รับเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมากับอุจจาระหรือปัสสาวะของผู้ป่วย
  • โรคไวรัสตับอักเสบ เอ : เกิดจากการติดต่อกันผ่านการรับประทานอาหารและน้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อ
  • โรคอหิวาตกโรค : ติดต่อโดยการรับประทานอาหารหรือน้ำที่มีเชื้ออหิวาตกโรคปะปนอยู่

2.ภัยสุขภาพ การเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากภาวะอากาศร้อน ผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจมน้ำ โดยเฉพาะในเด็กเพราะในปี 2563 มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำเสียชีวิต 531 ราย

อ้างอิงจาก

https://mgronline.com/qol/detail/9640000026315

 

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องanal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort