fbpx

เรียนผ่านการเล่น! Quality Kids สถาบันสอนทักษะชีวิต เพื่อให้เด็กคิดอย่างเป็นระบบ

Writer : Lalimay
: 29 พฤศจิกายน 2562

การเล่นคือการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง แต่คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะว่าการเล่นนั้นมีอยู่หลายแบบ และการเล่นที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีจุดมุ่งหมาย คงจะดีไม่น้อยถ้ามีสถาบันที่ให้ลูกได้เรียนรู้ผ่านการเล่น วันนี้เราเลยจะพาคุณพ่อคุณแม่มาทำความรู้จักสถาบัน Quality kids ที่สอนหลักสูตรทักษะชีวิตผ่านการเล่น เพื่อเป็นการค้นหาศักยภาพของลูกนั่นเอง ดูน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะ งั้นเราไปทำความรู้จักและทดลองเรียนไปพร้อมๆ กันเลยดีกว่าค่ะ ตามมาดูกันเลย ~

Quality Kids คือสถาบันอะไร ?

ควอลิตี้ คิดส์ (Quality Kids) เป็นสถาบันเสริมทักษะ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการว่าเป็น ‘สถาบันสอนหลักสูตรทักษะชีวิต’ แห่งแรก โดยที่นี่จะเป็นการเรียนการสอนผ่านการเล่น เพราะเชื่อว่าการทำงานของสมองเด็กจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพผ่านการเล่นนั่นเอง แต่ว่าการเล่นที่ Quality Kids ก็แตกต่างจากการเล่นที่บ้าน ตรงที่การเล่นที่บ้านอาจจะไม่ได้มีจุดมุ่งหมาย แต่ที่นี่จะมีคุณครูที่คอยชี้แนะการเล่น พร้อมกระตุ้นให้เด็กกล้าคิด กล้าทำ ดังนั้นที่นี่จึงมีของเล่นที่เหมาะสำหรับเด็กเยอะมากๆ พร้อมกับมีคุณครูที่คอยดูแลเด็กๆ อย่างใกล้ชิด

โดยที่ Quality Kids จะใช้ระบบการสอนที่เรียกว่า A.N.T (Advanced Neurological Teaching) ที่เป็นการกระตุ้นปลายประสาทการรับรู้ เพื่อให้เกิดวงจรในสมองที่เข้มแข็ง ทำให้เด็กเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เกิดความคิดหลากหลายที่สร้างสรรค์ ด้วยบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน ทำให้เด็กสามารถคิดได้ด้วยตนเองและเกิดความสำเร็จในการเรียนรู้นั่นเอง

จากที่ได้ลองเข้าไปดูการเรียนการสอน จะเห็นว่าคุณครูน่ารัก มีวิธีในการชักจูงและสอนเด็กได้ดีมาก คือไม่ได้ชี้หรือบังคับว่าเด็กควทำอะไร แต่เป็นการให้ทางเลือก แล้วค่อยๆ ตะล่อมให้เขาเข้าใจในสิ่งที่คุณครูกำลังสอนมากขึ้น

หลักสูตรของ Quality Kids เป็นแบบไหน ?

คอนเซ็ปต์หลักๆ ที่สถาบัน Quality Kids มีเป้าหมายให้เด็กๆ มีก็คือ “เพิ่มทักษะชีวิต คิดเป็นระบบ ครบทุกความฉลาด” ซึ่งจะมุ่งเน้นให้เด็กพัฒนา 4 ด้านหลักๆ คือ

 • สมาธิดี (Concentration) : เด็กๆ จะสามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามระยะเวลาที่เหมาะสมกับวัย จึงจะก่อให้เกิดสมาธิ ซึ่งจะทำให้เด็กๆ ทำงานได้สำเร็จและมีประสิทธิภาพ
 • คิดไว (Fast brain) : เมื่อเด็กได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ ก็จะทำให้เขาสามารถเชื่อมโยงเหตุผลและความคิดสร้างสรรค์ได้ ทำให้ลูกคิดได้หลากหลายและว่องไว
 • มีความสุข (Happiness) : การเล่นที่สนุกสนานและเหมาะกับความสามารถของเด็กย่อมทำให้เกิดความสุข ซึ่งความสุขคือพื้นฐานสำคัญที่ทำให้เขาสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ในอนาคต
 • ศรัทธาในตนเอง (Self-esteem) : เมื่อเขาสามารถทำอะไรได้ด้วยตนเองแล้วประสบความสำเร็จ สิ่งที่ตามมาคือความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้น ส่งผลให้เขากล้าคิด กล้าลงมือทำ และฝ่าฟันอุปสรรคอย่างไม่หวั่นเกรง

ซึ่งการเรียนผ่านการเล่นนั้นจะเป็นการใช้บอร์ดเกมเป็นสื่อ และมีคุณครูเป็นคนคอยแนะนำ เช่น หากเป็นการเรียนเรื่องมิติสัมพันธ์หรือตัวเลข ก็จะนำบอร์ดเกมมาใช้เพื่อดึงศักยภาพของเด็กออกมาผ่านการเล่น โดยไม่ได้ใช้เอกสารประกอบการเรียนเป็นหลัก เพื่อให้เด็กมีความสุขกับการเล่นบอร์ดเกมก่อน แล้วก็ค่อยๆ สอนเรื่องเหล่านั้นตามมา

Quality Kids สอนใครบ้าง ?

หลักสูตรต้นแบบชีวิต สร้างสมองให้คิดอย่างเป็นระบบของที่ Quality Kids เหมาะสำหรับเด็กวัย 1.5-12 ปี ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มตามช่วงอายุ คือ

 1. Toddler (อายุ 1.5 – 3 ปี) ในช่วงอายุนี้เด็กๆ จะได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส ให้ตาและมือมีทำงานอย่าสัมพันธ์กัน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็ก
 2. Kinder (อายุ 3-5 ปี) ในช่วงอายุนี้เด็กๆ จะได้ฝึกการสังเกตและการจัดหมวดหมู่ต่างๆ เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการแยกแยะ จัดประเภท จัดหมวดหมู่ นอกจากนี้ยังมีเรื่องทักษะการคิด ทั้งคิดเชื่อมโยง คิดวิเคราะห์และคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล รวมไปถึงร้างทักษะการสื่อสารอีกด้วย
 3. Primary (อายุ 6-12 ปี) ในช่วงอายุนี้เด็กๆ จะได้เรียนรู้การคิดในระดับที่สูงขึ้น คือ การคิดแก้ปัญหา การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงมโนทัศน์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

โดยการแบ่งช่วงอายุนี้เป็นเพียงการแบ่งคร่าวๆ เท่านั้น ซึ่งจริงๆ แล้ว คุณพ่อคุณแม่จะต้องพาลูกไปทดสอบระดับการคิดที่สถาบันก่อน เมื่อได้ผลลัพธ์ออกมาแล้ว ทางสถาบันจึงจะเลือกช่วงการเรียนที่เหมาะสมให้แก่เด็กๆ เองค่ะ

เรียนที่ Quality Kids แล้วนำไปปรับใช้ได้ยังไง ?

คุณครูที่สถาบัน Quality Kids ได้เน้นให้เด็กๆ มีความสุขจากการเล่นก่อน จากนั้นเมื่อเขามีความสุขกับสิ่งที่ทำ สมองเขาก็จะเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทำให้เขามีสมาธิกับการเรียน เมื่อเขามีสมาธิแล้วก็ย่อมส่งผลให้ความคิดเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบมากขึ้น คิดอย่างเป็นขั้นตอนและสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง เมื่อเขาสามารถแก้ไขปัญหาเองได้ก็จะเกิดความมั่นใจหรือเชื่อมั่นในตนเองตามมา

แน่นอนว่าสมาธิคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กจดจ่ออยู่กับการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้นานขึ้นและเต็มศักยภาพ ถ้าเด็กมีพื้นฐานสมาธิที่ดีแล้ว มีความสุขกับการเรียน มีความคิดที่เป็นระบบและมีความศรัทธาหรือเชื่อมั่นในตนเองแล้ว เขาก็สามารถนำไปใช้กับการเรียน รวมไปถึงการทำสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และพร้อมนำสิ่งเหล่านี้ไปต่อยอดในเรื่องที่เขาอยากจะทำและค้นหาศักยภาพของตนเองโดยไม่ต้องกังวลว่าตัวเองจะทำไม่ได้

เป็นยังไงบ้างคะ กับการพาไปดูวิธีการเรียนการสอนและหลักสูตรของสถาบัน Quality Kids หากคุณพ่อคุณแม่คนไหนกำลังมองหาสถาบันเพิ่มศักยภาพของของลูกอยู่ ก็ขอแนะนำสถาบัน Quality Kids ให้เป็นหนึ่งในทางเลือกใหม่ของคุณพ่อคุณแม่นะคะ เพราะจากการที่ได้ลองไปสัมผัส ก็เห็นว่ามีความน่าสนใจ ซึ่งการเรียนรู้ผ่านการเล่นก็ทำให้เด็กๆ มีความสุขและสนุกจริงๆ อีกทั้งทักษะพื้นฐานที่ทางสถาบันสอนก็เป็นสิ่งจำเป็นที่เด็กๆ จะสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้อย่างแน่นอนค่ะ

สถาบัน Quality Kids ปัจจุบันมีทั้งหมด 15 สาขา คุณพ่อคุณแม่สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 2867367-8 ควอลิตี้คิดส์

สามารถสอบถามสาขาที่อยู่ใกล้บ้าน หรือติดต่อทางอินบ็อกซ์ เพจ Quality Kids ได้เลยนะคะ

สามารถลงทะเบียนเพื่อทดสอบวัดระดับความคิดของลูกได้ที่http://bit.ly/K3_QualityKids_Register

 

Writer Profile : Lalimay

 • Blog :

 • Official Sponsors :
 • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องUpdate
แนะนำเสื้อผ้าเด็ก สะท้อนน้ำ กันเปื้อน เจ๋งสุดๆ จาก @The Good Day Lab by GQ นวัตกรรมเสื้อผ้าสำหรับเด็ก หมดห่วงเรื่องคราบเลอะ ประหยัดเวลาคุณแม่ไปได้เพียบ ช้อปเลย https://gqsize.link/bZT7Sx Clean Shield Tech™ ปกป้องเสื้อจากสิ่งสกปรก คราบเลอะจากน้ำ คราบน้ำมัน หรือเศษอาหาร Super Stretch ผ้ายืดพิเศษ ขยับท่าไหนก็สบาย ซัพพอร์ตทุกการเคลื่อนไหว Airflow Fabric ผ้าระบายอากาศพิเศษ ใส่สบาย ให้เด็กๆ ลุยได้ตลอดวัน Anti-Shrink Design เนื้อผ้าชนิดพิเศษ ป้องกันการหดของเนื้อผ้าหลังการซัก Anti-Fade Protection เทคนิคการย้อมสีแบบพิเศษ ทำให้สีสด ทนทาน ไม่ซีด No-Itch Print Tag ไม่มีป้ายแท็ก หมดปัญหาระคายเคืองที่ผิวด้านหลัง the good day lab™ เสื้อเด็กสะท้อนน้ำ กันคราบเปิ้อน มีให้เลือกทั้งเสื้อยืด เสื้อโปโล เสื้อเชิ้ต ช้อปเลยที่ช่องทางออนไลน์ คลิก! https://gqsize.link/bZT7Sx Shopee: https://gqsize.link/SHP Lazada: https://gqsize.link/Lazada TikTok: https://gqsize.link/TikTok หรือทักแชทเลย! m.me/GQApparel สอบถามเพิ่มเติมทาง LINE: @gqapparel คลิก https://lin.ee/2h60107 ค้นหาร้าน GQ Apparel ใกล้ตัวคุณได้ที่นี่ https://gqsize.com/pages/map
27 ตุลาคม 2566

anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save