fbpx

เรียนผ่านการเล่น! Quality Kids สถาบันสอนทักษะชีวิต เพื่อให้เด็กคิดอย่างเป็นระบบ

Writer : Lalimay
: 29 พฤศจิกายน 2562

การเล่นคือการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง แต่คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะว่าการเล่นนั้นมีอยู่หลายแบบ และการเล่นที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีจุดมุ่งหมาย คงจะดีไม่น้อยถ้ามีสถาบันที่ให้ลูกได้เรียนรู้ผ่านการเล่น วันนี้เราเลยจะพาคุณพ่อคุณแม่มาทำความรู้จักสถาบัน Quality kids ที่สอนหลักสูตรทักษะชีวิตผ่านการเล่น เพื่อเป็นการค้นหาศักยภาพของลูกนั่นเอง ดูน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะ งั้นเราไปทำความรู้จักและทดลองเรียนไปพร้อมๆ กันเลยดีกว่าค่ะ ตามมาดูกันเลย ~

Quality Kids คือสถาบันอะไร ?

ควอลิตี้ คิดส์ (Quality Kids) เป็นสถาบันเสริมทักษะ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการว่าเป็น ‘สถาบันสอนหลักสูตรทักษะชีวิต’ แห่งแรก โดยที่นี่จะเป็นการเรียนการสอนผ่านการเล่น เพราะเชื่อว่าการทำงานของสมองเด็กจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพผ่านการเล่นนั่นเอง แต่ว่าการเล่นที่ Quality Kids ก็แตกต่างจากการเล่นที่บ้าน ตรงที่การเล่นที่บ้านอาจจะไม่ได้มีจุดมุ่งหมาย แต่ที่นี่จะมีคุณครูที่คอยชี้แนะการเล่น พร้อมกระตุ้นให้เด็กกล้าคิด กล้าทำ ดังนั้นที่นี่จึงมีของเล่นที่เหมาะสำหรับเด็กเยอะมากๆ พร้อมกับมีคุณครูที่คอยดูแลเด็กๆ อย่างใกล้ชิด

โดยที่ Quality Kids จะใช้ระบบการสอนที่เรียกว่า A.N.T (Advanced Neurological Teaching) ที่เป็นการกระตุ้นปลายประสาทการรับรู้ เพื่อให้เกิดวงจรในสมองที่เข้มแข็ง ทำให้เด็กเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เกิดความคิดหลากหลายที่สร้างสรรค์ ด้วยบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน ทำให้เด็กสามารถคิดได้ด้วยตนเองและเกิดความสำเร็จในการเรียนรู้นั่นเอง

จากที่ได้ลองเข้าไปดูการเรียนการสอน จะเห็นว่าคุณครูน่ารัก มีวิธีในการชักจูงและสอนเด็กได้ดีมาก คือไม่ได้ชี้หรือบังคับว่าเด็กควทำอะไร แต่เป็นการให้ทางเลือก แล้วค่อยๆ ตะล่อมให้เขาเข้าใจในสิ่งที่คุณครูกำลังสอนมากขึ้น

หลักสูตรของ Quality Kids เป็นแบบไหน ?

คอนเซ็ปต์หลักๆ ที่สถาบัน Quality Kids มีเป้าหมายให้เด็กๆ มีก็คือ “เพิ่มทักษะชีวิต คิดเป็นระบบ ครบทุกความฉลาด” ซึ่งจะมุ่งเน้นให้เด็กพัฒนา 4 ด้านหลักๆ คือ

 • สมาธิดี (Concentration) : เด็กๆ จะสามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามระยะเวลาที่เหมาะสมกับวัย จึงจะก่อให้เกิดสมาธิ ซึ่งจะทำให้เด็กๆ ทำงานได้สำเร็จและมีประสิทธิภาพ
 • คิดไว (Fast brain) : เมื่อเด็กได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ ก็จะทำให้เขาสามารถเชื่อมโยงเหตุผลและความคิดสร้างสรรค์ได้ ทำให้ลูกคิดได้หลากหลายและว่องไว
 • มีความสุข (Happiness) : การเล่นที่สนุกสนานและเหมาะกับความสามารถของเด็กย่อมทำให้เกิดความสุข ซึ่งความสุขคือพื้นฐานสำคัญที่ทำให้เขาสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ในอนาคต
 • ศรัทธาในตนเอง (Self-esteem) : เมื่อเขาสามารถทำอะไรได้ด้วยตนเองแล้วประสบความสำเร็จ สิ่งที่ตามมาคือความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้น ส่งผลให้เขากล้าคิด กล้าลงมือทำ และฝ่าฟันอุปสรรคอย่างไม่หวั่นเกรง

ซึ่งการเรียนผ่านการเล่นนั้นจะเป็นการใช้บอร์ดเกมเป็นสื่อ และมีคุณครูเป็นคนคอยแนะนำ เช่น หากเป็นการเรียนเรื่องมิติสัมพันธ์หรือตัวเลข ก็จะนำบอร์ดเกมมาใช้เพื่อดึงศักยภาพของเด็กออกมาผ่านการเล่น โดยไม่ได้ใช้เอกสารประกอบการเรียนเป็นหลัก เพื่อให้เด็กมีความสุขกับการเล่นบอร์ดเกมก่อน แล้วก็ค่อยๆ สอนเรื่องเหล่านั้นตามมา

Quality Kids สอนใครบ้าง ?

หลักสูตรต้นแบบชีวิต สร้างสมองให้คิดอย่างเป็นระบบของที่ Quality Kids เหมาะสำหรับเด็กวัย 1.5-12 ปี ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มตามช่วงอายุ คือ

 1. Toddler (อายุ 1.5 – 3 ปี) ในช่วงอายุนี้เด็กๆ จะได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส ให้ตาและมือมีทำงานอย่าสัมพันธ์กัน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็ก
 2. Kinder (อายุ 3-5 ปี) ในช่วงอายุนี้เด็กๆ จะได้ฝึกการสังเกตและการจัดหมวดหมู่ต่างๆ เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการแยกแยะ จัดประเภท จัดหมวดหมู่ นอกจากนี้ยังมีเรื่องทักษะการคิด ทั้งคิดเชื่อมโยง คิดวิเคราะห์และคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล รวมไปถึงร้างทักษะการสื่อสารอีกด้วย
 3. Primary (อายุ 6-12 ปี) ในช่วงอายุนี้เด็กๆ จะได้เรียนรู้การคิดในระดับที่สูงขึ้น คือ การคิดแก้ปัญหา การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงมโนทัศน์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

โดยการแบ่งช่วงอายุนี้เป็นเพียงการแบ่งคร่าวๆ เท่านั้น ซึ่งจริงๆ แล้ว คุณพ่อคุณแม่จะต้องพาลูกไปทดสอบระดับการคิดที่สถาบันก่อน เมื่อได้ผลลัพธ์ออกมาแล้ว ทางสถาบันจึงจะเลือกช่วงการเรียนที่เหมาะสมให้แก่เด็กๆ เองค่ะ

เรียนที่ Quality Kids แล้วนำไปปรับใช้ได้ยังไง ?

คุณครูที่สถาบัน Quality Kids ได้เน้นให้เด็กๆ มีความสุขจากการเล่นก่อน จากนั้นเมื่อเขามีความสุขกับสิ่งที่ทำ สมองเขาก็จะเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทำให้เขามีสมาธิกับการเรียน เมื่อเขามีสมาธิแล้วก็ย่อมส่งผลให้ความคิดเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบมากขึ้น คิดอย่างเป็นขั้นตอนและสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง เมื่อเขาสามารถแก้ไขปัญหาเองได้ก็จะเกิดความมั่นใจหรือเชื่อมั่นในตนเองตามมา

แน่นอนว่าสมาธิคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กจดจ่ออยู่กับการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้นานขึ้นและเต็มศักยภาพ ถ้าเด็กมีพื้นฐานสมาธิที่ดีแล้ว มีความสุขกับการเรียน มีความคิดที่เป็นระบบและมีความศรัทธาหรือเชื่อมั่นในตนเองแล้ว เขาก็สามารถนำไปใช้กับการเรียน รวมไปถึงการทำสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และพร้อมนำสิ่งเหล่านี้ไปต่อยอดในเรื่องที่เขาอยากจะทำและค้นหาศักยภาพของตนเองโดยไม่ต้องกังวลว่าตัวเองจะทำไม่ได้

เป็นยังไงบ้างคะ กับการพาไปดูวิธีการเรียนการสอนและหลักสูตรของสถาบัน Quality Kids หากคุณพ่อคุณแม่คนไหนกำลังมองหาสถาบันเพิ่มศักยภาพของของลูกอยู่ ก็ขอแนะนำสถาบัน Quality Kids ให้เป็นหนึ่งในทางเลือกใหม่ของคุณพ่อคุณแม่นะคะ เพราะจากการที่ได้ลองไปสัมผัส ก็เห็นว่ามีความน่าสนใจ ซึ่งการเรียนรู้ผ่านการเล่นก็ทำให้เด็กๆ มีความสุขและสนุกจริงๆ อีกทั้งทักษะพื้นฐานที่ทางสถาบันสอนก็เป็นสิ่งจำเป็นที่เด็กๆ จะสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้อย่างแน่นอนค่ะ

สถาบัน Quality Kids ปัจจุบันมีทั้งหมด 15 สาขา คุณพ่อคุณแม่สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 2867367-8 ควอลิตี้คิดส์

สามารถสอบถามสาขาที่อยู่ใกล้บ้าน หรือติดต่อทางอินบ็อกซ์ เพจ Quality Kids ได้เลยนะคะ

สามารถลงทะเบียนเพื่อทดสอบวัดระดับความคิดของลูกได้ที่http://bit.ly/K3_QualityKids_Register

 

Writer Profile : Lalimay

 • Blog :

 • Official Sponsors :
 • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องUpdate
ไลฟ์สไตล์ ไลฟ์สไตล์
เคยกลับบ้านมาแล้วกรี๊ดลั่นบ้านเพราะเจ้าตัวแสบไปวิ่งเล่นเลอะเทอะกันไหมคะ ? หรือแต่งตัวลูกอย่างดีไปทานข้าวนอกบ้าน แต่คุณลูกก็ทำซอสหกใส่ ไอติมหล่นไปเป็นก้อน เละทั้งตัว วันนี้ ParentsOne มีเสื้อเด็กที่เจ๋งมากๆ จาก GQ : the good day lab™ มาลองรีวิวให้ได้ชมกันค่ะ 🛒 ช้อปเลยที่ -> https://gqsize.link/bZT7Sx แกะกล่อง GQ : the good day lab™ เสื้อเด็ก ฟีเจอร์เพียบ คุณภาพ GQ ขึ้นชื่อว่า GQ ก็มั่นใจได้เรื่องคุณภาพค่ะ ผ้านุ่ม เบาบาง เหมาะกับอากาศเมืองไทย ใส่วิ่งสบายๆ ที่แปลกตาคือเป็นเสื้อที่ไม่มีป้ายแท็กค่ะ ทั้งด้านหลังคอเสื้อ หรือข้างใน ไม่ต้องห่วงว่าจะเคืองหรือคันเลย กระดุมแข็งแรงเอามากๆ ใช้แรงผู้ใหญ่ดึงแรงๆ ก็ไม่มีปัญหาเลย ไฮไลท์สำคัญที่คุณแม่แทบกรี๊ด คือเป็นไม่เปื้อนค่าาาา เทน้ำ เทนมใส่เสื้อ ไม่เปียกเลย สะบัดสองที หายปกติ ซึ่งถ้าใครเคยเห็นโฆษณา GQ ที่เสื้อเชิ้ตขาวไปทำงานคุณพ่อ โดนกาแฟหกใส่ แต่ผ้าไม่เปื้อนเลย เทคโนโลยีผ้าสะท้อนน้ำ ตอนนี้มาอยู่ในเสื้อเด็กแล้ววววว ทีมงานทดสอบเทน้ำสีผสมอาหาร นม หรือแม้แต่ซอสมะเขือเทศลงบนเสื้อ ก็ไม่เปื้อนค่ะ ไม่น่าเชื่อมากๆ ข้อดีที่สุดของผ้าแบบนี้ คือทำให้ชีวิตคุณแม่สบายขึ้นมาก พาลูกไปเที่ยว วิ่งเล่นสนามหญ้า พาไปทานก๋วยเตี๋ยว หรือให้ทานอะไร ก็ไม่ต้องกลัวเสื้อสวยๆ เลอะ แถมประหยัดเวลาซักผ้าด้วย ไม่ต้องมาคอยแช่ผ้าให้คราบมันออกแบบสมัยก่อน สำหรับเสื้อเด็ก the good day lab™…
8 ธันวาคม 2566

anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save