fbpx

สังเกตให้ดี! สัญญาณที่บอกว่าลูกเรามีปัญหาในการอ่าน สำหรับเด็กวัย 3-9 ขวบ

Writer : Mneeose
: 24 สิงหาคม 2561

ฟัง พูด อ่าน เขียนเป็นทักษะที่เด็กทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้และหมั่นฝึกฝนให้ชำนาญ เพื่อให้ลูกหัดโต้ตอบ รวมทั้งเข้าใจการสื่อสารกับผู้อื่น ดังนั้น หากลูกมีปัญหาในทักษะด้านใดด้านหนึ่ง คุณพ่อคุณแม่ต้องรีบแก้ปัญหาในจุดนั้นๆ ให้เร็วที่สุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับลูกรักในระยะเวลาที่นานเกินไป จนยากที่จะแก้ไข

จุดสังเกต! สัญญาณอาการที่ลูกมีปัญหาในทักษะด้านการอ่าน

เด็กวัย 3 – 4 ขวบ

 • ลูกจำตัวอักษรได้น้อยกว่า 10 ตัว   :  ลูกไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างของตัวอักษรได้
 • ลูกไม่กล้าอ่านออกเสียง  :  ลูกเกิดความกลัวในการอ่านหนังสือแบบออกเสียง และกลัวการอ่านผิดมากๆ ทำให้เด็กไม่กล้า และไม่อยากอ่านหนังสือออกเสียง
 • ลูกพูดน้อย หรือไม่อยากพูด  :  ลูกไม่อยากออกเสียง หรือพูดกับใคร ไม่แสดงความสนใจที่จะอยากเรียนรู้ด้านภาษา

 

เด็กวัย 4 – 5 ขวบ

 • ลูกไม่สามารถแยกเสียงของแต่ละคนได้  :  ไม่สามารถจดจำ หรือแยกแยะเสียงสูงต่ำ ของคนที่คุยด้วยได้
 • ลูกจำชื่อตัวอักษรเป็นเวลานาน  :  ต้องใช้เวลานานกว่าลูกจะเรียนรู้ในการจดจำตัวอักษรได้ทั้งหมด
 • ลูกแบ่งคำพยางค์ไม่เป็น  :  ลูกไม่สามารถสร้างคำ และประโยคที่สมบูรณ์ได้ 
 • คุณพ่อคุณแม่ควรหมั่นคุยกับลูกบ่อยๆ  :  เพื่อสังเกตพัฒนาการ รวมทั้งปัญหาด้านการเรียนรู้ของลูกอย่างใกล้ชิด

 

เด็กวัย 5 – 5.5 ขวบ

 • ลูกไม่สามารถพูด หรือสร้างคำที่เรียบง่ายได้   :  บางครั้งลูกเลือกใช้คำพูดยากๆ ในการสร้างประโยค อาจทำให้สื่อความหมายในทางที่ผิดได้ และมักจะเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆ
 • ลูกไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก  :  สับสนในตัวอักษรภาษาอังกฤษ จนบางครั้งลูกอาจใช้สลับกัน

 

เด็กวัย 5.5 – 6 ขวบ

 • ลูกไม่สามารถบอกถึงเสียงแรกของคำที่พูดออกมาได้  :  ลูกมีปัญหาในการแยกแยะเสียงที่ถูกเปล่งออกมา แยกความแตกต่างของเสียงไม่ได้ ยิ่งทำให้ไม่เข้าใจความหมาย
 • ลูกออกเสียงคำไม่ตรงกับตัวอักษร  :  ส่วนใหญ่มีปัญหาในการออกเสียงตัวอักษรที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไป หรือคำที่พูดออกมานั้นอาจไม่มีความหมาย
 • ลูกต้องใช้ความพยายามมาก เพื่อสะกดชื่อสมาชิกในครอบครัว และสัตว์เลี้ยง  :  ใช้เวลานานในการจำและสะกดชื่อ บางครั้งลูกก็สะกดชื่อผิด

 

เด็กวัย 6 – 7 ขวบ

 • ลูกพยายามอ่านออกเสียงให้ตรงกับตัวอักษร  :  เด็กวัยนี้มักชอบการอ่านออกเสียง ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีในพัฒนาการด้านการอ่าน  ลูกจะค่อยๆสะกดคำ ทีละคำ เพื่อให้ออกเสียงตรงกับตัวอักษร
 • ลูกไม่สามารถบอกว่าตัวเองอ่านคำไหนผิด  :  เมื่อลูกอ่านหนังสือ 1 ประโยค แล้วอ่านคำใดคำหนึ่งผิด พวกเขาจะไม่รู้ว่าจุดที่อ่านผิดคือจุดไหน
 • ลูกไม่เข้าใจความหมายของคำที่อ่านออกเสียงไป  :  การที่ลูกอ่านหนังสือออกเป็นเรื่องดี แต่ถ้าลูกไม่เข้าใจความหมายของตัวอักษรนั้นว่าต้องการสื่ออะไรก็ไม่มีประโยชน์เช่นกัน

 

เด็กวัย 7 – 8 ขวบ

 • ลูกพยายามอ่านออกเสียงให้ได้อย่างราบรื่น  :  เด็กจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการอ่านมาก โดยจะพยายามอ่านทุกคำให้ถูกต้องและไม่ตะกุกตะกัก
 • ลูกไม่สามารถออกเสียงคำให้ถูกต้องทีละพยางค์ได้  :  ลูกไม่สามารถออกเสียงคำในประโยคให้ถูกต้องทั้งประโยค
 • เป็นวัยที่หลีกเลี่ยงการอ่านออกเสียงออกมาดัง ๆ  :  เด็กวัยนี้มักชอบการอ่านในใจ และไม่ชอบอ่านออกเสียงดังๆในที่สาธารณะ เพราะพวกเขาจะรู้สึกอายเมื่ออ่านผิด

 

เด็กวัย 8 – 9 ขวบ

 • ลูกพยายามแสดงความคิดหลักของตนเอง  :  เด็กวัยนี้ส่วนใหญ่จะมีความคิดเป็นของตัวเอง และพยายามแสดงมันออกมาในกลุ่มเพื่อน
 • ลูกมักสะกดคำที่เคยเรียนไปแล้วผิด  :  ลูกได้เรียนรู้คำต่างๆเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งคำที่สะกดยากๆ จึงอาจสับสนกับคำที่มีอยู่ก่อนแล้ว ทำให้ลูกมักชอบสะกดคำผิดบ่อยๆ
 • ลูกมักจะหลีกเลี่ยงการอ่านข้อความที่ยาวขึ้น  :  ลูกไม่ชอบอ่านประโยคที่มีความยาวมากๆ เช่น ความเรียง , นิยาย  เป็นต้น

ปัจจัยข้างต้นที่กล่าวมาทั้งหมด หากคุณพ่อคุณแม่สังเกตเห็นพฤติกรรมของลูก 2 อย่าง หรือมากกว่านั้น  แสดงว่า มันคือการเริ่มต้นของสัญญาณที่บอกว่าลูกของคุณเข้าข่ายมีปัญหาด้านการอ่านหนังสือ

 

4 วิธีแก้ปัญหา เมื่อลูกเข้าข่ายมีปัญหาด้านการอ่านหนังสือ

    1. พาลูกไปพบแพทย์เฉพาะทาง

ทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือ การปรึกษาแพทย์กุมารเวชศาสตร์ ด้านพัฒนาการของเด็ก  คุณหมอจะวิเคราะห์ และประเมินศักยภาพในการอ่านของเด็กๆ เพื่อหาจุดที่บกพร่อง จากนั้นจึงทำการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด  ผู้เชี่ยวชาญด้านการรับรู้เฉพาะทางด้านการอ่านหนังสือ  , นักจิตวิทยาและนักบำบัดทุกคนได้ร่วมมือกันเพื่อหาสาเหตุของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับพัฒนาการในการเรียนรู้ของเด็ก  เช่น  ลูกเป็นโรคดิสเล็กเซีย (Dyslexia) หรือโรคความบกพร่องทางทักษะการเรียนรู้

ดังนั้น การระบุสาเหตุหลักของปัญหาในการอ่านของเด็ก ๆ จะช่วยให้คุณหมอสามารถหาวิธีการรักษาที่ตรงจุด และมีความเหมาะสมกับเด็กวัยต่างๆ นั่นเอง

    2. ทำทุกที่ให้เหมาะแก่การเรียนรู้ของเด็ก

ผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านได้ให้คำแนะนำแก่พ่อแม่ในการสร้างสภาพแวดล้อมให้เเหมาะแก่การเรียนรู้สำหรับเด็กอยู่เสมอ ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน  เพื่อให้เด็กได้คุ้นเคยกับสถานที่  ทำให้กล้าแสดงออกได้เต็มที่มากขึ้น

    3. อ่านออกเสียงให้ลูกฟังอยู่เสมอ

คุณพ่อคุณแม่ควรอ่านหนังสือออกเสียงให้เด็ก ๆ ฟังอย่างสม่ำเสมอ และต้องทำให้การอ่านสนุกและลูกได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทำร่วมกันนั้น  เช่น การเล่านิทาาน และสวมบทบาทสมมุติเป็นตัวละคร การเล่นกับลูกบ่อยๆ จะช่วยให้ลูกมีจินตนาการและพัฒนาศักยภาพของลูกได้ด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่

    4. ทำให้ลูกรู้สึกสนุก เมื่อได้อ่านหนังสือ

คุณพ่อคุณแม่ควรหมั่นซื้อหนังสือที่มีเนื้อหาดี อ่านสนุก ภาพสวยเสริมจินตนาการ ซื้อเก็บไว้ให้ลูกได้อ่าน  รวมทั้งการทำให้ลูกรู้สึกว่าได้มีส่วนร่วม และสามารถโต้ตอบกับคุณได้  รวมทั้งควรไม่ไปรบกวนการอ่านของลูกมากเกินไปนัก ควรให้ลูกได้มีพื้นที่ (space) ได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองบ้างในบางคราว

ข้อมูลจาก

The Signs Your Child Has a Reading Problem (3 to 9 Years Old)

Writer Profile : Mneeose

💙💙💙

 • Blog :
 • Social Media :

 • Official Sponsors :
 • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องประโยชน์ของกีฬาสีโรงเรียน
เด็กวัยเข้าโรงเรียน
10 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติยอดฮิตในกรุงเทพ
เด็กวัยเข้าโรงเรียน
8 วิธีให้ลูกดื่มน้ำเยอะขึ้น
เด็กวัยเข้าโรงเรียน
กิจกรรมเสริมเชาว์ปัญญาให้ลูกช่วงปิดเทอม
เด็กวัยเข้าโรงเรียน
Update
หากจะพูดถึงการ์ตูนที่ช่วงนี้กำลังฮิตในหมู่เด็กๆ "ดาบพิฆาตอสูร" คงเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ถูกหยิบยกขึ้นมา เพราะเราจะเห็นเด็กๆ แปลงร่างเป็นทันจิโร่ด้วยการสวมเสื้อคลุมลายตารางสีเขียวดำ หรือบางคนก็เป็นเนซึโกะที่สวมเสื้อคลุมสีชมพูเดินกันขวักไขว่ แต่ถ้าใครที่ยังไม่รู้จักการ์ตูนเรื่องนี้ก็มาทำความรู้จักเบื้องต้นกันก่อนดีกว่าค่ะ ดาบพิฆาตอสูร หรือ Demon Slayer เป็นการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีให้ชมทั้งแบบหนังสือการ์ตูนและอนิเมชั่น โดยเป็นเรื่องราวของ "ทันจิโร่" เด็กหนุ่มที่ออกตามล่าอสูรที่ฆ่าครอบครัวของเขาและทำให้ "เนซึโกะ" ผู้ที่เป็นน้องสาวต้องกลายเป็นอสูร ซึ่งในระหว่างนั้นทันจิโร่ก็ได้เข้าร่วมกับหน่วยนักล่าอสูร จึงได้มีการร่วมผจญภัยและตามล่าอสูรไปกับผองเพื่อน เท่าที่ฟังดู ก็อาจรู้สึกว่าการ์ตูนเรื่องนี้เป็นการ์ตูนผจญภัยธรรมดาๆ แต่คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมว่าจริงๆ แล้วการ์ตูนเรื่องนี้อาจไม่เหมาะกับเด็กเท่าไหร่นัก วันนี้เราจึงมีข้อมูลที่คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้เกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนี้มาฝากค่ะ ช่วงอายุที่เหมาะสมคือ 14 ปีขึ้นไป เรื่องแรกก็คือ ความเหมาะสมของช่วงอายุที่เด็กสามารถดูได้ โดยดาบพิฆาตอสูร เป็นการ์ตูนที่เหมาะสำหรับเด็กอายุ 14 ปีขึ้นไปค่ะ ซึ่งข้อมูลนี้ทาง Parents One ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเองนะคะ แต่นี่เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ www.commonsensemedia.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่คัดกรองการ์ตูน ภาพยนตร์ หรือซีรีส์สำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย โดยมีการแบ่งเรตของสื่อที่ให้เด็กดูจากการวิเคราะห์ของนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องว่าสื่อนั้นเหมาะสำหรับช่วงอายุใดนั่นเองค่ะ แต่ถ้าลูกอายุต่ำกว่า 14 รับชมไปแล้วจะเป็นอะไรไหม? ก็อาจจะไม่เป็นอะไรค่ะเพียงแต่ว่าเรื่องนี้อาจยังมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะกับช่วงวัยของเขา ดังนั้นหากลูกจะดูคุณพ่อคุณแม่ควรนั่งดูการ์ตูนเรื่องนี้กับลูกนะคะ เพราะเราสามารถนำสิ่งที่อยู่ในการ์ตูนเรื่องนี้มาสอนลูก หรืออย่างน้อยที่สุดก็ทำให้รู้ว่าการ์ตูนเรื่องนี้เป็นแบบไหน มีจุดไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษรึเปล่าค่ะ จุดดีของเรื่อง : ตัวละครเป็นแบบอย่างที่ดี อย่างแรกที่เราจะพูดถึงการ์ตูนเรื่องดาบพิฆาตอสูรก็คือ จุดดีที่เด็กๆ จะได้จากการ์ตูนเรื่องนี้ค่ะ นั่นคือเรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว เพราะตัวละครเอกอย่างทันจิโร่ เป็นคนที่รักครอบครัวและน้องสาวมาก หลังจากที่สูญเสียครอบครัวไป และเหลือน้องสาวเพียงคนเดียว แถมน้องยังกลายเป็นอสูร เขาก็ไม่ยอมแพ้ พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อให้น้องสาวกลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิม อีกทั้งเขายังเป็นคนที่มีจิตใจดี และสามารถคลายปมในใจอสูรที่เป็นศัตรูของเขาอย่างอ่อนโยนอีกด้วย นอกจากนี้เขายังเป็นคนที่มีความพยายามและกล้าหาญเป็นอย่างมาก ซึ่งนั้นส่งผลไปสู่ตัวละครในเรื่อง ทำให้ตัวละครอื่นๆ มีพัฒนาการ เชื่อมั่นในตนเอง และพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ เฉกเช่นเดียวกันทันจิโร่นั่นเองค่ะ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถนำเรื่องนี้มาใช้ในการพูดคุยกับลูก เพื่อให้เขารู้สึกว่าตนเองก็สามารถเป็นคนมุ่งมั่น มีความพยายาม และกล้าหาญแบบทันจิโร่ได้เหมือนกัน เรื่องที่ต้องระวัง :…
12 พฤษภาคม 2564

anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort

eşya depolama istanbul eşya depolama