fbpx

กรมอนามัย

เลือกหมวดหมู่


ข่าว ข่าว

กรมอนามัยแจกสื่อส่งเสริมให้คุณพ่อ-คุณแม่และเด็กๆ มีความรู้ในเรื่องสุขภาพให้มากขึ้น ใน E-book ชุด “หนูเพชร” (NuPETHS) ภายในเป็นภาพการ์ตูนสีทั้งเล่ม จำนวน 58 หน้า ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพต่างๆ อ่านง่าย แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เด็กสมัยใหม่ ควรมีการใช้เทคนิคให้มีความน่าสนใจ เพื่อกระตุ้นความสนใจของเด็กวัยเรียนได้ดีและทำให้เด็กอยากที่จะเรียนรู้ รวมถึงการสร้างตัวละครที่มีความน่าสนใจและเป็นแบบอย่างที่ดีนั้นจะทำให้เด็กชื่นชอบและเลียนแบบพฤติกรรมที่ดีของตัวละคร ซึ่งจะมีตัวละครที่ชื่อ น้องหนู และน้องเพชร มาเป็นคนดำเนินเรื่องทั้งหมด ชุดความรู้หนูเพชร (NuPETHS) จะประกอบด้วย Nu : Nutrition คือ การส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนกินอาหารครบ 5 หมู่ กินอย่างไรให้สูงดีสมส่วน ดื่มนมจืดเพื่อยืดความสูง กินผักผลไม้ หลากสี และอาหารลดหวานมันเค็ม P : Physical Activity คือ การส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนมีกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ 60 นาทีทุกวัน โดยเน้นการกระโดดโลดเต้นเล่นสนุกเพื่อเพิ่มความสูง E : Environmental Health คือ การส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนมีทักษะชีวิตด้านความปลอดภัยและพฤติกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การกินอาหารให้ปลอดภัย การใช้ช้อนกลางเพื่อป้องกันโรค การล้างมือ 7 ขั้นตอนทุกครั้งก่อนกินอาหารและใช้ส้วมให้ถูกสุขลักษณะ T : Teeethคือ การให้ความรู้เรื่อง การแปรงฟันอย่างถูกวิธี โดยเน้นการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง นาน 2 นาที งดกินอาหารหลังแปรงฟัน 2 ชั่วโมง เพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองให้สะอาด H : Hygiene คือ การส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนมีสุขอนามัยที่ดี…

eşya depolama istanbul eşya depolama