fbpx

ครอบครัว

เลือกหมวดหมู่


ชีวิตครอบครัว ชีวิตครอบครัว

เราเป็นคนละคนกัน เราคิดคนละอย่างกัน เราชอบอะไรไม่เหมือนกัน เรามีมุมมองที่แตกต่างกัน แต่การที่ได้มาใช้ชีวิตร่วมกัน สอนให้รู้ว่า ชีวิตคู่ ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันไปทุกอย่าง เพราะมีความต่าง โลกนี้จึงถูกเติมเต็ม

ชีวิตครอบครัว ชีวิตครอบครัว
23 กันยายน 2562
ชีวิตครอบครัว ชีวิตครอบครัว
25 สิงหาคม 2562