fbpx

vaccine

เลือกหมวดหมู่


ข่าว ข่าว

ไข้ไทฟอยด์เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Salmonella Typhi (ซาลโมเนลลา ไทฟี) จากการกินอาหารหรือน้ำดื่มที่ไม่สะอาดเพราะปนเปื้อนเชื้อนี้ ทำให้ผู้ป่วยปวดหัว หนาวสั่น มีไข้สูงลอย เบื่ออาหาร ปวดท้องหลายวันกว่าจะถ่าย เมื่อถ่ายแล้วก็จะมีกลิ่นเหม็น ลักษณะเหลว ม้ามโต และมีเลือดออกในลำไส้ ทำให้ลำไส้ทะลุได้ โรคนี้ทำให้เด็กทั่วโลกเสียชีวิตปีละหลายราย แต่โชคดีที่ประเทศไทยไม่มีรายงานการเสียชีวิตจากโรคนี้เพราะสามารถรักษาได้ทันท่วงที แต่อย่างไรก็ดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการพัฒนาพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้ไทฟอยด์ที่ใช้ในเด็กแล้ว แต่ยังมีวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนแล้วน้อยมาก จึงได้เร่งวิจัยและพัฒนาวัคซีน โดยกรมอนามัยโลกและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แนะนำการใช้คู่มือแนวทางการควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพของวัคซีนดังกล่าว เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและหน่วยงานควบคุมกำกับ ของประเทศตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ได้วัคซีนที่มีคุณภาพมาใช้โดยเร็ว อ้างอิงจาก nationtv.tv/