fbpx

ปี 2564 ลูกต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้างนะ ? อัปเดตวัคซีนที่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 12 ปีต้องฉีด

Writer : Lalimay
: 19 มกราคม 2564

วัคซีนเป็นสิ่งที่เด็กทุกคนจำเป็นต้องไปฉีด ยิ่งในเด็กที่อายุต่ำกว่า 1 ขวบ จำเป็นที่จะต้องไปฉีดให้ครบตามที่กำหนด เพราะมีวัคซีนที่จำเป็นหลายตัวมากๆ ค่ะ หากฉีดไม่ครบก็อาจจะทำให้เกิดโรคที่ร้ายแรงถึงชีวิตได้เลย ซึ่งวัคซีนที่ลูกต้องฉีดนั้นมีเยอะมากๆๆๆ วันนี้เราจึงอัปเดตวัคซีนในปี 2564 ที่เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 12 ขวบต้องฉีดมาฝากค่ะ จะได้ดูกันง่ายๆ ตามช่วงอายุเลย

ซึ่งในปี 2564 มีอัปเดตเพิ่มมาตรงที่ลูกจะต้องฉีดวัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR2) ครั้งที่สองเร็วขึ้น คือฉีดตอนอายุ 18 เดือน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคหัดค่ะ

สำหรับในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบนี้ คุณพ่อคุณแม่คงไม่อยากพาลูกออกจากบ้าน จึงอาจมีคำถามว่าสามารถเลื่อนฉีดวัคซีนออกไปได้ไหม คำตอบคือ สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 1 ขวบควรต้องไปฉีดนะคะ ก็ต้องพยายามดูแลความปลอดภัยนิดนึง ไม่แนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัย แต่ให้อุ้มลูกเข้าหาตัว ให้ใบหน้าของลูกซุกอยู่ตรงอกเรา แล้วใช้ผ้าคลุมไว้ หรือให้ลูกนั่งรถเข็นที่มีผ้าคลุมก็จะช่วยได้ในระดับนึงค่ะ ส่วนเด็กที่อายุเกิน 1 ขวบ สามารถเลื่อนฉีดวัคซีนได้ไม่เกิน 1 เดือนค่า

วัคซีนจำเป็นและวัคซีนเสริมแตกต่างกันยังไง

 • วัคซีนจำเป็น คือ วัคซีนที่เด็กทุกคนควรจะได้รับตามคำแนะนำของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถพาลูกไปฉีดได้ฟรีที่โรงพยาบาลรัฐ
 • วัคซีนเสริม คือ วัคซีนที่มีประสิทธิภาพดี มีประโยชน์ในการป้องกันโรค แต่ไม่ได้อยู่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ส่วนใหญ่จะป้องกันหลายโรคในเข็มเดียว จะให้ลูกฉีดหรือไม่ฉีดก็ได้ เพราะมีราคาค่อนข้างสูง

แรกเกิด

วัคซีนจำเป็น

 • ป้องกันวัณโรค (BCG)
 • ตับอักเสบบี (HBV) ต้องได้รับอย่างน้อย 3 ครั้ง อาจฉีดเข็มที่ 2 ตอนอายุ 1 เดือน

2 เดือน

วัคซีนจำเป็น

 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ (DTwP-HB-Hib-1)
 • โปลิโอชนิดกิน (OPV1)
 • โรต้าชนิดกิน (ROTA1) เชื้อที่ทำให้เกิดท้องเสียในเด็ก

วัคซีนเสริม

 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์-ตับอักเสบบี-โปลิโอชนิดฉีด-ฮิบ (DTaP-HB-IPV-HIB1)
 • นิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต (PCV1) ป้องกันโรคปอดบวมและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

4 เดือน

วัคซีนจำเป็น

 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ (DTwP-HB-Hib-2)
 • โปลิโอชนิดกิน (OPV2)
 • โรต้าชนิดกิน (ROTA2) เชื้อที่ทำให้เกิดท้องเสียในเด็ก

วัคซีนเสริม

 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์-ตับอักเสบบี-โปลิโอชนิดฉีด-ฮิบ (DTaP-HB-IPV-HIB2)
 • นิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต (PCV2) ป้องกันโรคปอดบวมและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

6 เดือน

วัคซีนจำเป็น

 • ตับอักเสบบี (HBV) (ครั้งที่ 3)
 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ (DTwP-HB-Hib-3)
 • โปลิโอชนิดกิน (OPV3)
 • โรต้าชนิดกิน (ROTA3) เชื้อที่ทำให้เกิดท้องเสียในเด็ก
 • ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ในครั้งแรกฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน จากนั้นฉีดปีละครั้ง

วัคซีนเสริม

 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์-ตับอักเสบบี-โปลิโอชนิดฉีด-ฮิบ (DTaP-HB-IPV-HIB3)
 • นิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต (PCV3) ป้องกันโรคปอดบวมและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 • ไข้สมองอักเสบเจอีเชื้อไม่มีชีวิต (Inactivated JE) อีก 4 สัปดาห์ฉีดเข็มที่ 2 และอีก 1 ปี ฉีดเข็มที่ 3

9 – 15 เดือน

วัคซีนจำเป็น

 • หัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR1) ฉีดครั้งแรก
 • ไข้สมองอักเสบเจอีเชื้อมีชีวิต (Live JE1) ฉีดครั้งแรก
 • ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) (ถ้ายังไม่ฉีดตอน 6 เดือน)

วัคซีนเสริม

 • ไข้สมองอักเสบเจอีเชื้อไม่มีชีวิต (Inactivated JE) (ถ้ายังไม่ได้ฉีดตอน 6 เดือน)
 • นิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต (PCV4) ป้องกันโรคปอดบวมและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (ฉีดกระตุ้นตอน 12-15 เดือน)
 • ตับอักเสบเอชนิดเชื้อไม่มีชีวิต (HAV) ฉีด 2 เข็มห่างกัน 6-12 เดือน (อายุ 12 เดือนขึ้นไป)
 • อีสุกอีใส (VZV1) หรือวัคซีนรวมหัด หัดเยอรมัน คางทูม อีสุกอีใส (MMRV1) ฉีดเข็มแรกอายุ 12 เดือนขึ้นไป

18 เดือน

วัคซีนจำเป็น

 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทั้งเซลล์ (DTwP) ฉีดกระตุ้นครั้งที่ 1
 • โปลิโอชนิดกิน (OPV4) กินกระตุ้นครั้งที่ 1
 • หัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR2) ฉีดครั้งที่สอง
 • ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)

วัคซีนเสริม

 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์-โปลิโอชนิดฉีด-ฮิบ (DTaP-IPV-HIB4) ฉีดกระตุ้นครั้งที่ 1
 • ไข้สมองอักเสบเจอีเชื้อไม่มีชีวิต (Inactivated JE) (ถ้ายังไม่ได้ฉีดตอน 6 เดือน และ 9-15 เดือน)
 • อีสุกอีใส (VZV1) หรือวัคซีนรวมหัด หัดเยอรมัน คางทูม อีสุกอีใส (MMRV1) ถ้ายังไม่ได้ฉีดเข็มแรกต้องฉีดภายในเดือนนี้
 • ตับอักเสบเอชนิดเชื้อมีชีวิต (HAV) ฉีดเข็มเดียว ทดแทนวัคซีนตับอักเสบเอชนิดเชื้อไม่มีชีวิตได้

2 – 2.5 ขวบ

วัคซีนจำเป็น

 • ไข้สมองอักเสบเจอีเชื้อมีชีวิต (Live JE2) ฉีดครั้งที่สอง
 • ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)

วัคซีนเสริม

 • ตับอักเสบเอ (HAV) ถ้ายังไม่ได้ฉีดเลย
 • อีสุกอีใส (VZV2) หรือวัคซีนรวมหัด หัดเยอรมัน คางทูม อีสุกอีใส (MMRV2) เข็มที่ 2

4-6 ขวบ

วัคซีนจำเป็น

 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทั้งเซลล์ (DTwP) ฉีดกระตุ้นครั้งที่ 2
 • โปลิโอชนิดกิน (OPV5) กินกระตุ้นครั้งที่ 2

วัคซีนเสริม

 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์-โปลิโอชนิดฉีด (DTaP-IPV / Tdap-IPV ) ฉีดกระตุ้นครั้งที่ 2
 • อีสุกอีใส (VZV2) หรือวัคซีนรวมหัด หัดเยอรมัน คางทูม อีสุกอีใส (MMRV2) (ต้องฉีดไม่เกิน 4 ขวบ ถ้ายังไม่ได้ฉีดเข็มที่ 2 ตอน 2-2.5 ขวบ)
 • ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) (ฉีดทุกปี ปีละครั้ง)

11-12 ปี

วัคซีนจำเป็น

 • คอตีบ-บาดทะยัก (Td) ฉีดกระตุ้น และฉีดทุกๆ 10 ปี
 • ป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) (2 เข็ม ห่างกัน 6-12 เดือน ฉีดในเด็กผู้หญิงตอนป.5)

วัคซีนเสริม

 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ (TdaP หรือ Tdap) และฉีด Tdap ทุก 10 ปี
 • ไข้เลือดออก (DEN) 3 เข็ม ห่าง 6 และ 12 เดือน (ถ้าเคยติดเชื้อมาก่อน)
 • ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) (ฉีดทุกปี ปีละครั้ง)

9 และ 15 ปี

วัคซีนเสริม

 • ป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) (2 เข็ม ห่างกัน 6-12 เดือน)
 • ไข้เลือดออก (DEN) 3 เข็ม ห่าง 6 และ 12 เดือน (ถ้าเคยติดเชื้อมาก่อน)

 

สรุปจำนวนครั้งในการฉีดวัคซีน

วัคซีนจำเป็น

 • ป้องกันวัณโรค (BCG) : 1 ครั้ง
 • ตับอักเสบบี (HBV) : 3 ครั้ง
 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทั้งเซลล์-ตับอักเสบบี (DTwP-HB) : 5 ครั้ง
 • โปลิโอชนิดกิน (OPV) : 5 ครั้ง
 • โรต้า (ROTA) : 3 ครั้ง
 • หัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR) : 2 ครั้ง
 • ไข้สมองอักเสบเจอีเชื้อเป็น (Live JE) : 2 ครั้ง
 • ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) : 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน ในช่วงอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี จากนั้นฉีดปีละเข็ม
 • ป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) : 2 เข็ม ห่างกัน 6-12 เดือน

 

วัคซีนเสริม

 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์-ตับอักเสบบี-โปลิโอชนิดฉีด-ฮิบ (DTaP-HB-IPV-HIB1) : 5 ครั้ง หลังอายุ 11-12 ปี ฉีดซ้ำทุก 10 ปี
 • นิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต (PCV) : 4 ครั้ง
 • ไข้สมองอักเสบเจอีเชื้อตาย (Inactivated JE) : 3 ครั้ง 2 เข็มแรกห่างกัน 4 สัปดาห์ ส่วนเข็มที่ 3 ห่าง 1 ปี
 • ตับอักเสบเอ (HAV) ชนิดเชื้อไม่มีชีวิต : 2 ครั้ง / เชื้อมีชีวิต : 1 ครั้ง
 • อีสุกอีใส (VZV) หรือวัคซีนรวมหัด หัดเยอรมัน คางทูม อีสุกอีใส (MMRV) : 2 ครั้ง
 • ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) : 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน ในช่วงอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี จากนั้นฉีดปีละเข็ม
 • ป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) : 2 เข็ม ห่างกัน 6-12 เดือน
 • ไข้เลือดออก (DEN) : 3 ครั้ง ห่าง 6 และ 12 เดือน (ถ้าเคยติดเชื้อมาก่อน)
 • พิษสุนัขบ้า (Rabies) : 2 ครั้ง ห่างกันอย่างน้อย 7 วัน (ถ้ามีความเสี่ยงที่จะโดนหมาหรือแมวกัด/ข่วน)

 

ข้อมูลอ้างอิงจาก

Writer Profile : Lalimay

 • Blog :

 • Official Sponsors :
 • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องCAR SEAT กับเด็กแต่ละช่วงอายุ
ข้อมูลทางแพทย์
เตรียมตัวเป็นแม่ เตรียมตัวเป็นแม่
26 พฤศจิกายน 2561
นวด นวด นวด มานวดลูกน้อยกันเถิด
เด็กวัยแรกเกิด
ลูกชอบพูดแทรก จะแก้อย่างไร
ชีวิตครอบครัว
Update
ข่าว ข่าว
ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือคนใกล้ตัวคนไหน ก็ไว้ใจได้ยาก ยิ่งกับคนใกล้ตัวยิ่งอาจทำให้เราไม่ระวังตัวได้ อย่างกรณีที่เกิดขึ้นกับเด็กชั้นระดับประถมปีที่ 3 จำนวน 16 คนที่ถูกกระทำอนาจารโดยคุณครูประจำชั้น ในกลางดึกวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ตำรวจในตัวจังหวัดของสุรินทร์ได้เข้าจับกุมพร้อมหมายจับที่บ้านพักของครูครูชั้นประถมท่านหนึ่งด้วยหัวข้อกระทำอนาจารเด็กจึงมีความผิด โดยทางผู้ปกครองได้นำเรื่องเข้าแจ้งความ และคิดว่าทั้งหลักฐานและข้อมูลนั้นมีมากพอในการเข้าจับกุม ทั้งนี้เองยังไม่อนุญาตให้มีการประกันเพราะเกรงว่าอาจจะหาช่องทางในการหลบหนี จึงได้ฝากขังไว้ที่ศาลเพื่อรอการตัดสินและเสาะหาหลักฐานกับผู้เสียหายเพิ่มเติม โดยข้อหากล่าวว่า เป็นการกระทำอนาจารเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี แม้เด็กจะสมยอมหรือไม่สมยอมก็ถือว่ามีความผิดทางกฏหมายอยู่ดี จึงต้องเข้มงวดและใช้กฏหมายขั้นเด็ดขาด ที่มา https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/924534
25 กุมภาพันธ์ 2564

anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort