fbpx

COVID-19

เลือกหมวดหมู่


ข่าว ข่าว

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงหลายพื้นที่ในประเทศไทย ศธ.จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ของ ศธ.ขึ้น  โดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการะมีอำนาจหน้าที่ เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ประจำวัน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ใช้ในการวางแผนการดำเนินงานควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรค พร้อมดำเนินการให้ความช่วยเหลือหน่วยงาน ข้าราชการ บุคลากร และนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดใหม่ของโรค  นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมข้อมูลของผู้ติดเชื้อ โดยพบว่ามียอดผู้ติดเชื้อในสังกัดระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่เดือนเมษายน -24 มิถุนายน 64 แบ่งเป็น นักเรียน 2,214 คน ครู 520 คน และบุคลากรทางการศึกษา 149 คน อ้างอิงจาก https://www.thaipost.net/main/detail/107505  

ข่าว ข่าว
จากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากในทุกวัน นั่นรวมไปถึงในเด็ก ที่ในระรอกนี้พบผู้ป่วยเด็กมากขึ้น โดยล่าสุดยอดผู้ป่วยโดยรวมของทั้งประเทศ พบว่าเป็นเด็ก 592 ราย  นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า จากข้อมูลรายงานระบบบริการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค มีผู้ติดเชื้อโควิดสะสมจากการระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564 มีมากถึง 31,850 ราย ซึ่งคิดเป็น 83.90% ของการติดเชื้อในประเทศไทย  ทางด้านข้อมูลจากกรมอนามัย ก็แสดงให้เห็นว่า ในกลุ่มเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 592 ราย โดยเปอร์เซ็นต์การสัมผัสกับผู้ติดเชื้อที่เป็นคนในครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงานนั้นมีตัวเลขที่สูงขึ้นเรื่อยๆ นั่นคือมากถึง 54% เพราะฉะนั้นการอยู่ในครอบครัวก็ต้องระวังเช่นกัน เพราะอาจไม่แสดงอาการแต่ติดเชื้อแล้ว ดังนั้นทุกคนในครอบครัวจึงต้องป้องกันตนเองเมื่ออยู่ในบ้านเช่นกัน โดยเฉพาะในกรณีที่มีคนออกไปนอกบ้าน คือ เมื่อกลับมาบ้านแล้ว ให้รีบอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที นอกจากนี้ยังต้องทำความสะอาดจุดสัมผัสหรือใช้งานร่วมกันบ่อย ๆ และออกกำลังกายเป็นประจำมากกว่า 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ และแต่ละครั้งนานอย่างน้อย 30 นาที อ้างอิงจาก https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000045125 https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/935654  
12 พฤษภาคม 2564

eşya depolama istanbul eşya depolama