fbpx

พลิกมิติ สมิติเวช คว้ารางวัลระดับนานาชาติด้วยแนวคิด "เราไม่อยากให้ใครป่วย"

Writer : Lalimay
: 17 กันยายน 2561

วันนี้เรามีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมของทางโรงพยาบาลสมิติเวช  โดยได้ร่วมพูดคุยกับ นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาลบีเอ็นเอช เกี่ยวกับการคว้ารางวัลโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาก้าวไกลที่สุดในประเทศในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ต่างๆ เรามาดูกันเลยว่าการที่โรงพยาบาลจะได้รับรางวัลนี้  มีแนวคิดแนะการบรรลุวิสัยทัศน์ยังไงบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

รางวัลโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาก้าวไกลที่สุดในประเทศ (The Most Improved Local Hospital)

นายแพทย์ชัยรัตน์  ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาลลีเอ็นเอช กล่าวว่าโรงพยาบาลสมิติเวชได้รับรางวัลโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาก้าวไกลที่สุดในประเทศ (The Most Improved Hospital in Thailand) จาก Asian Hospital Management Awards (AHMA) ด้วยผลงานการบรรลุวิสัยทัศน์องค์กรในการเป็น “Hospital of Choice” โรงพยาบาลที่สามารถครองใจผู้ที่มีส่วนร่วมทำให้องค์กรเจริญเติบโตในทุกด้าน (Stakeholder) ได้แก่ด้านผู้รับบริการ  แพทย์ เจ้าหน้าที่ สังคม และผู้ถือหุ้น โดยมีผลมาจากการบรรลุดัชนีชี้วัดต่างๆ ดังนี้

• ด้านผู้รับบริการ
– คะแนนการแนะนำคนรู้จักและผู้อื่นให้มาใช้บริการสมิติเวช(Net Promoter Score) สูงถึง 96% จากเดิม 80% เท่านั้น

• ด้านแพทย์

– คะแนนความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ Empathic score สูงถึง 4.85 จากเดิม 4.16

• ด้านเจ้าหน้าที่องค์กร
– คะแนนความสุขที่ได้มาอยู่ร่วมกับองค์กรสมิติเวชสูงถึง 81% จากเดิม 65% โดยมาตรฐานการชี้วัดคะแนนความสุขสากลอยู่ที่ 65%

• รวมถึงการสนองต่อความต้องการของชุมชนด้วยการทำ CSR อย่างต่อเนื่อง และการตอบโจทย์ผู้ถือหุ้น ซึ่งให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นทุกปี

Business Model #เราไม่อยากให้ใครป่วย

โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แต่ที่สำคัญคือ เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนที่โลกจะมาเปลี่ยนแปลงเราได้อย่างไร ทางด้านโรงพยาบาลสมิติเวชเล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ จึงชิงเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน โดยเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบโจทย์สังคมอย่างมีคุณค่า กับแนวคิด “เราไม่อยากให้ใครป่วย”

เพราะนอกจากการรักษาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น World’s Best Hospital แล้ว ทางสมิติเวชได้ปรับจุดเปลี่ยนสู่การสกัดกั้นไม่ให้เกิดโรคทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งมีการออกแบบโปรแกรมเฉพาะบุคคล ดูจากไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต เพื่อเจาะหาความเสี่ยงที่จะเกิดโรคและสกัดกั้นได้ทันท่วงที รวมถึงการทำ Health Promotion เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแบบองค์รวม

 

Precision Medicine บอกความเสี่ยงก่อนเกิดโรคล่วงหน้าได้ตั้งแต่ในครรภ์

เป็นการใช้นวัตกรรมดูแลสุขภาพ ที่เป็นเทคโนโลยีตรวจวิเคราะห์ระดับยีนเฉพาะบุคคล สามารถเจาะลึกได้ทุกโรค เพื่อบ่งบอกถึงความเสี่ยงการเกิดโรคได้ล่วงหน้าได้ตั้งแต่ในครรภ์ สามารถสกัดกั้นโรคต่างๆ ตั้งแต่ก่อนคลอด หรือแรกเกิดได้ ตัวอย่างเช่น โรคเกี่ยวกับเลือด อย่างธาลัสซีเมีย ด้วยนวัตกรรมนี้จะสามารถคัดเลือกยีนที่ไม่เป็นธาลัสซีเมียให้แก่ลูกได้ หรือถ้าตรวจพบโรคเอ๋อตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์ ก็สามารถป้องกันไม่ให้เด็กเป็นโรคเอ๋อได้เช่นกัน และทำให้ชีวิตเกิดมาอย่างมีคุณภาพและปลอดโรคตั้งแต่เริ่มแรกอีกด้วย

“องค์กรแห่งคุณค่า” (Organization of Value) มากกว่าการเป็นแค่ องค์กรแห่งความสำเร็จ (Organization of Success)

สิ่งสำคัญที่สุดคือการพลิกมิติของการดูแลผู้ป่วย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพต่างๆ นอกจากจะรักษาแล้ว ยังช่วยลดความทุกข์ทรมานจากโรค ลดการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการรักษา และเมื่อสุขภาพของคนทั้งประเทศดีขึ้นก็จะทำให้ GDP ของประเทศดีขึ้นไปด้วย เมื่อเป็นดังนั้นแล้ว ทางสมิติเวช จึงให้ความสำคัญของคุณค่า มากกว่าความสำเร็จหรือผลประโยชน์ที่ทางโรงพยาบาลจะได้รับนั่นเอง

แอป “สมิติเวช พลัส” ลดการรอคอยในทุกขั้นตอน

นอกจากการปรับเปลี่ยนด้านแนวคิดแล้ว สิ่งหนึ่งที่สมิติเวชให้ความสำคัญคือเรื่องของระบบดิจิทัลที่มาผสมผสานกับการให้บริดารทางการแพทย์ จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “สมิติเวช พลัส” (Samitivej Plus) เพื่อสนองต่อปัญหาของผู้รับบริการในด้านการรอคอย โดยแอปพลิเคชันนี้สามารถลดการรอคอยในทุกขั้นตอนได้มากกว่าครึ่ง คือ สามารถจองทุกอย่างได้ในแอป ไม่ว่าจะเป็น จองคิว เวลาตรวจเลือด เวลาจ่ายยาหรือเวลาชำระค่าบริการก็ตาม

นอกจากนี้ผู้ใช้บริการยังสามารถเลือกแพทย์ ดูความชำนาญและคุณสมบัติของแพทย์ก่อนการนัดได้ด้วยตัวเอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : samitivejhospitals

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องมีบุตรยาก แก้ไขอย่างไรได้บ้าง
ข้อมูลทางแพทย์
แม่จ๋า! น้ำร้อนลวกหนู ทำอย่างไรดี
ข้อมูลทางแพทย์
Update
ข่าว ข่าว
คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ คงทราบกันดีนะคะว่า ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ กทม. กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเกิดขึ้น ทำให้ในการเลือกตั้งนี้ ได้มีการใช้วัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด กทม. รวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งมีความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจึงประกาศให้โรงเรียนในสังกัด กทม. จัดการทำความสะอาดอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ให้ปลอดภัยก่อนการจัดการเรียนการสอนปกติ และให้ปิดโรงเรียนสังกัด กทม. ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 โดยจัดการสอนชดเชยภายหลัง อ้างอิงจาก : สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
21 พฤษภาคม 2565

anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort