fbpx

NEWS: พ่อแม่เฝ้าระวัง เด็กเล็กป่วยจากเชื้อ RSV สังเกตอาการของลูกอย่างใกล้ชิด

Writer : Lalimay
: 22 กรกฏาคม 2562

สถานการณ์การป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) ในประเทศไทยเริ่มมีรายงานผู้ป่วยโรคนี้ประปราย และต่อเนื่องขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก

เชื้อไวรัส RSV เป็นเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ติดต่อโดยการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ที่ติดเชื้อ ซึ่งจะเข้าสู่ร่างการผ่านทางตา จมูก ปาก หรือสัมผัสเชื้อโดยตรง อาการคือจะมีไข้ ไอ มีน้ำมูกและเจ็บคอ ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจหายใจเร็ว หอบเหนื่อยเนื่องจากปอดอักเสบ กินอาหารได้น้อย ซึมลงและอาจเสียชีวิตได้

การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ คาดว่าในช่วงนี้จะยังพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี เนื่องจากโรคนี้มักพบในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนก.ค-พ.ย. สามารถพบผู้ป่วยได้ทุกกลุ่มอายุ แต่อาการจะรุนแรงในเด็กเล็ก เด็กที่คลอดก่อนกำหนด ผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

สำหรับวิธีการป้องกันการติดเชื้อ สามารถทำได้โดยล้างมือให้สะอาด ล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะก่อนมื้ออาหารและหลังเข้าห้องน้ำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ที่ติดเชื้อ เช่น ผู้ที่เป็นไข้หวัดหรือปอดอักเสบ ไม่ควรนำเด็กเล็กไปอยู่ในที่มีคนอยู่อย่างแออัด ไม่ควรใช้แก้วน้ำร่วมกัน ควรปิดปากและจมูกเมื่อไอหรือจาม และหากพบว่าลูกมีอาการป่วยควรหยุดพักรักษาตัวจนหายดีก่อน

อ้างอิงจาก

กรมควบคุมโรค

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องanal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort

eşya depolama istanbul eşya depolama