fbpx

NEWS: งานวิจัยเผย พัฒนาทักษะ EF ให้ลูกได้ ด้วยการให้กินนมแม่

Writer : Lalimay
: 29 สิงหาคม 2562

ทักษะสมอง EF (Executive Function) เป็นสิ่งที่ช่วยจัดการการองค์ประกอบของสมองให้ทำงานได้อย่างเหมาะสม อันเป็นพื้นฐานของการู้คิดและพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งนมแม่จะช่วยพัฒนา EF เพราะมีสารอาหารที่จำเป็นต่อโครงสร้างและการทำงานของสมอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรประสาทวิทยาศาสตร์และศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า พื้นฐานของ EF ด้านหนึ่ง คือ เรื่องการอดทนรอคอย การยับยั้งชั่งใจ ซึ่งเป็นกระบวนการการเรียนรู้ที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่กระบวนการให้นมแม่ ซึ่งการดูดนมจากเต้านมแม่และการดูดนมขวดมีการไหลไม่เหมือนกัน

โดยพบว่าการดูดนมแม่จะยากกว่าการดูดนมขวด เนื่องจากเด็กต้องใช้แรงในการดูดมากกว่า เป็นการฝึก EF ในแง่ของการอดทนรอคอย และเมื่อโตขึ้นมาในช่วงอายุ 2 – 3 ปี เด็กส่วนใหญ่ในช่วงวัยนี้จะซนกันโดยธรรมชาติ ซึ่งหากได้รับการฝึกให้รู้จักการยับยั้งชั่งใจ จะทำให้พฤติกรรมในเรื่องซนของเขาดีขึ้นได้

สรุปแล้ว EF ต้องเริ่มฝึกกันตั้งแต่วัยก่อนเข้าเรียน แต่ปัญหาที่เราพบ คือ เด็กไม่เคยได้ฝึก จะมาฝึกกันก็ต่อเมื่อเด็กได้เรียนชั้นประถมขึ้นไปแล้ว ซึ่งจะฝึกได้ยากกว่า

ซึ่งนมแม่มีความสัมพันธ์กับทักษะสมอง EF โดยขณะที่ลูกดูดนมจะมีการสื่อสารระหว่างลูกกับแม่ และมีการสร้างความผูกพันเป็นพื้นฐานของการสร้างความเชื่อมั่นต่อคนอื่นๆ อีกด้วย ซึ่งสารอาหารในน้ำนมแม่เพียงพอและเหมาะสมแล้วในการพัฒนาสมอง

อ้างอิงจาก

กรมสุขภาพจิต

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

 

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องUpdate
ข่าว ข่าว
เมื่อเด็กไทยมีปัญเกี่ยวกับสุขภาพจิตมากขึ้น จากข่าวที่เห็นกันอยู่บ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ม.1 ยิงเพื่อนนักเรียนด้วยกัน หรือ เด็กหญิง ป.5 พยายามผูกคอตายเพราะถูกเพื่อนบูลลี่  พอเห็นดังนั้น ทางสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต จึงเปิดเพจเฟซบุ๊กชื่อ "ลูกเล่น by ราชานุกูล" เพื่อใช้เป็นช่องทางออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างพ่อแม่ที่มีปัญหาในการเลี้ยงดูลูก กับทีมวิชาชีพและผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็ก รวมถึงเผยแพร่ความรู้ที่พ่อแม่ยุคดิจิทัลควรรู้ ในรูปแบบคลิปวิดีโอทั้งในเพจและยูทูบ ซึ่งก่อนหน้านี้สถาบันราชานุกูลมีนวัตกรรมพัฒนาเด็กไทย ภายใต้แนวคิด "คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน" เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาเด็กในวัย 3-5 ปี โดยเน้นให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและเด็ก มากกว่าที่จะอาศัยอุปกรณ์ของเล่นราคาแพง รวมไปถึงการเปิดเพจนี้ขึ้น อ้างอิงจาก https://www.nationtv.tv/main/content/378758254/
17 มกราคม 2563