fbpx

NEWS : ฟรี! ตรวจไวรัสตับอักเสบบีและซีได้ที่ รพ. 83 แห่งทั่วประเทศ

Writer : Lalimay
: 24 กรกฏาคม 2561

โรคไวรัสตับอักเสบ เป็นโรคที่ได้ยินกันมานานแต่คนไทยไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่นักเพราะคิดว่าเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรง แต่จริงๆ แล้ว โรคนี้เป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็งตับได้ หากเกิดภาวะตับอีกเสบเรื้อรัง

นพ.สมบัติ  แทนประเสริฐสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับโรคไวรัสตับอักเสบ เนื่องจากเป็นสาเหตุของโรคตับแข็งและมะเร็งตับ ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย โดยทั่วไปไวรัสตับอักเสบมี 5 ชนิด ได้แก่ ชนิด เอ บี ซี ดี และอี แต่ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในไทยคือไวรัสตับอักเสบบีและซี ซึ่งคาดว่าในไทยจะมีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ประมาณ 2.2-3 ล้านราย ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังประมาณ 300,000-700,000 ราย

โดยหลายคนไม่เคยรู้ตัวเลยว่าตนเองมีปัจจัยเสี่ยงอยู่ในร่างกาย เนื่องจากการติดเชื้อเหล่านี้ไม่มีอาการที่บ่งบอกอย่างชัดเจน เพราะจะมีอาการเพียงแค่เป็นไข้ เป็นหวัด ปวดเมื่อยตามตัวเหมือนการเป็นไข้ทั่วๆ ไปผู้ป่วยที่ติดเชื้อก็ไม่ได้ตระหนักว่าตนเองเป็น จึงเป็นต้นเหตุของการแพร่เชื้อ ในปัจจุบันอัตราตายสูงสุดของประเทศไทย คือ มะเร็ง ในเพศชายมะเร็งตับพบเป็นอันดับที่ 1 เพศหญิงพบเป็นอันดับที่ 3 เลยทีเดียว

ดังนั้นจึงจำเป็นที่ต้องคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี โดยเฉพาะประชากรกลุ่มเสี่ยง เช่น หญิงตั้งครรภ์ทุกคน ผู้ที่ได้รับเลือดก่อนปี 2535 ผู้มีประวัติตับอักเสบ ผู้ที่มีประวัติในครอบครัวเป็นมะเร็งตับหรือมีอายุสั้นจากการตายด้วยมะเร็งตับ ผู้ที่มีการปนเปื้อนเลือดหรือผลิตภัณฑ์ของเลือด เช่น การสัก การเจาะ  คนที่อยู่ในคุก ผู้ที่ใช้สารเสพติด เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้กรมควบคุมโรค ร่วมกับสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เชิญชวนประชาชนเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ได้ฟรี  ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2561 ใน 83 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ

>> รายชื่อ 83 รพ.ที่เข้าร่วมโครงการตรวจฟรี https://goo.gl/QZ8Wjb

อ้างอิงจาก

กรมควบคุมโรค

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องanal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort

eşya depolama istanbul eşya depolama