fbpx

รวมคอร์ส 6 โรงเรียนเสริมทักษะสำหรับเด็ก ทั้งสนุกเเละสร้างพัฒนาการ

Writer : Mookky TCN
: 22 สิงหาคม 2560

นอกเหนือการเรียนในโรงเรียนเเล้ว การมีประสบการณ์นอกห้องเรียนก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็กๆ ได้พัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นอย่างรอบด้าน ซึ่งโรงเรียนเสริมพัฒนาการจะเน้นกิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการเด็ก เราลองมาดูกันค่ะว่ามีโรงเรียนเสริมทักษะที่ไหนบ้าง เผื่อคุณเเม่ๆ ที่สนใจจะส่งลูกไปค่ะ

1. Gymboree Play & Music Thailand

ภาพจาก-Blogspost

เป็นโรงเรียนที่เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 0-5 ปี มีสาขามากมายในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งโปรแกรมการสอนของ Gymboree Play & Music Thailand ก็ถูกออกแบบมาอย่างมีคุณภาพเหมาะแก่การเรียนรู้ของเด็กๆ

Classes

Gymboree Play & Learn Classes
คลาสที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงวัย โดยพัฒนาการของเด็กมี 7 ระดับด้วยกัน การเข้าคลาสนี้จะทำให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเจาะจง เหมาะสมกับช่วงวัย
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 0 – 5 ขวบ

Music Program
คลาสที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านเสียงดนตรี ที่มีถึง 20 รูปแบบทั่วโลก โดยมีคลาสกิจกรรมร้องเพลง เต้นรำ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเคลื่อนไหว และทำให้เด็กๆ เข้าใจถึงจังหวะ ทำนองพื้นฐาน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการพัฒนาทั้งด้านอารมณ์ พร้อมๆ กับการพัฒนาด้านสติปัญญา
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 6 เดือน – 5 ขวบ

Art Classes
เพราะศิลปะคือแรงบันดาลใจชั้นดี ซึ่งคลาสศิลปะของ Gymboree ก็มีกิจกรรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้น้องๆ หนูๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น วาดภาพ ระบายสี แกะสลัก และอีกหลากหลายกิจกรรมสำหรับจิตรกรตัวน้อย
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 18 เดือน – 5 ขวบ

School Skills
ในช่วงอายุ 3 ถึง 5 ปี เด็กๆ จะสนใจการทำกิจกรรมกันเป็นกลุ่ม เรียกได้ว่าเป็นช่วงพัฒนาทักษะทางสังคม นอกจากนี้ยังเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันด้วยตนเอง เช่น การแต่งตัว การทานอาหาร ซึ่งคลาสนี้จะมุ่งเน้นเตรียมความพร้อมของการใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียน เป็นอีกคลาสที่ฝึกฝนให้เด็กช่วยเหลือตนเอง และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และตัวเลขด้วย
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 3 – 5 ขวบ

ข้อมูลเพิ่มเติม: Gymboree
ค้นหาสาขาใกล้บ้าน

2. Babies Genius


ภาพจาก- Babiesgenius

โรงเรียนที่เชื่อว่า “ความฉลาดสอนได้” โดยบอกว่าความฉลาดเกิดจากการสร้างสมองที่ถูกวิธี และช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการสร้างสมองของเด็กๆ คือช่วงอายุ 0-6 ปี เพราะเป็นช่วงที่สมองพัฒนาไปเร็วที่สุด และเป็นโอกาสในการพัฒนาการสมองอย่างเต็มศักยภาพ  โดย Babies Genius มีคลาสมากมายที่มาจากประเทศอังกฤษ เรียกได้ว่าครอบคลุมทุกด้านเพื่อการพัฒนาเซลล์สมองของลูกโดยเฉพาะ

Classes

Smart Babies
คลาสที่เด็กทารกจะได้เรียนร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ ในคลาสมีการสอนเรื่องตัวอักษร คำศัพท์ อ่านออกเสียง  สี รูปทรง ตัวเลข การเรียงลำดับ ไปจนถึงเรื่องดนตรี การเล่านิทาน งานฝีมือ และอีกมากมาย เป็นการฝึกให้เด็กไม่กังวลเมื่อต้องเจอคนแปลกหน้า และได้พัฒนาร่างกายผ่านกิจกรรมภายในคลาส
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 6เดือน – เริ่มเดิน

Smart Toddies
คลาสร่วมกับผู้ปกครองสำหรับเด็กวัยหัดเดิน โดยคลาสนี้จะช่วยให้เด็กๆ ได้หัดเดินอย่างมั่นใจ พร้อมพัฒนาทักษะการฟัง คำศัพท์ ศิลปะ ดนตรี สี งานฝีมือ และสัตว์ต่างๆ
เหมาะสำหรับ : เด็กเริ่มเดิน – 2 ขวบ

Baby Bright
คลาสที่ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์จากผู้เชี่ยวชาญเรื่องพัฒนาการเด็ก ซึ่งมีผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการกระตุ้นสมองมารองรับ โดยเน้นพัฒนาสมองของเด็กผ่านการกระตุ้นที่ถูกต้องตามโครงสร้าง มีโปรแกรมการเรียนรู้ออกแบบเฉพาะที่เหมาะกับเด็กเล็กในเรื่อง ขนาด รูปร่าง ตัวเลข ตัวอักษร สี การเคลื่อนไหว และอีกมากมาย
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 2 – 3 ขวบ

Kiddies Bright
คลาสนี้จะให้เด็กเข้าเรียนเท่านั้น ไม่ได้มีผู้ปกครองเข้าร่วมด้วย โดยออกแบบมาเพื่อเด็กเล็กให้เรียนรู้ทักษะการอ่าน การฟัง การจำ ร่างกาย ทักษะการเข้าสังคม ผ่านการเล่นบทบาทต่างๆ นอกจากนั้นในคลาสเด็กจะได้เรียนรู้เรื่องตัวอักษร การอ่านออกเสียง การนับเลข ดนตรี สีและรูปร่าง รวมไปถึงการแยกความเหมือนและความแตกต่าง เป็นการพัฒนาทักษะการคาดการณ์ และด้านตรรกะสำหรับเด็กอีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม:  Babiesgenius
ค้นหาสาขาใกล้บ้าน

3. Brain School

ภาพจาก- lookgoodinterio

โรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนแบบพัฒนาสมองทั้ง 2 ซีกไปพร้อมๆ กัน ซึ่งมีครูผู้สอนที่มีคุณภาพผ่านการอบรมในหลักสูตร Creative Teaching Method จาก Hansol Education ที่เข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กเป็นอย่างดี  โดยเด็กๆ ที่ได้เรียนจะสามารถพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการคิดเชิงเหตุผล ด้วยการบูรณาการหลักสูตรทั้งวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา และสังคมวิทยา

Classes

Brain Program
คลาสที่มาจากการเข้าใจปัญหาว่าเด็กไทยควรพัฒนาทักษะการคิดมากขึ้น ซึ่งหลักสูตรนี้ออกแบบมาให้พัฒนาทักษะสมองทั้ง 2 ซีกพร้อมๆ กัน เป็นคลาสที่มีกิจกรรมหลากหลายกว่า 2,000 กิจกรรม ซึ่งมีความต่อเนื่องกันอย่างเป็นระบบ มีการเรียนการสอนผ่ารกลุ่มเล็กๆ และผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้รับการค้นคว้าและวิจัยว่าเหมาะสมกับพัฒนาการทางการคิดของเด็กแต่ละช่วงวัย โดยแบ่งวิธีเรียนอย่างละเอียดเพื่อให้เหมาะสมกับช่วงอายุเด็กๆ ที่มีความแตกต่างกัน

 • 1 ขวบ กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน EQ ให้กับเด็ก
 • 2 ขวบ พัฒนาความคิดในส่วนของความรู้ทั้ง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษา เพื่อกระตุ้นให้สายใยสมองแข็งแรง
 • 3 ขวบ ฝึกฝนทักษะการคิดเชิงประยุกต์ ที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญของความคิดสร้างสรรค์ โดยฝึกให้เด็กใช้ความเข้าใจในเรื่องเดิมไปใช้แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ใหม่ๆ
 • 4 ขวบ ฝึกทักษะการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล เด็กๆ จะคุ้นเคยกับการตอบคำถามว่าทำไม เพราะเหตุใด เเละพัฒนาการคิดที่ยืดหยุ่น
 • 5 ขวบ เน้นทักษะการคิดสังเคราะห์ ส่งเสริมให้เด็กๆมีทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้เค้าสร้างผลงานที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วย
 • 6  ขวบ ในวัยนี้เด็กจะได้ฝึกฝนการใช้ทักษะการคิดขั้นสูงสุด คือการคิดเชิงประเมิน ซึ่งทำให้เด็กๆของเราสามารถตัดสินใจได้เหมาะสม
  เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 1 – 8 ขวบ

 Surinori
เพราะมีผลวิจัยว่าการที่เด็กไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์เนื่องจากมุมมองว่าเป็นเรื่องเข้าใจยาก ไม่สนุก และน่าเบื่อ คลาสออกแบบมาแล้วเป็นอย่างดี โดยในคลาสมี ของเล่น  WORKBOOK และการเรียนแนวคิดพื้นฐานแนวคิดทางคณิตศาสตร์ 7 ด้าน คือ การจัดกลุ่ม การเปรียบเทียบ รูปร่างรูปทรง จำนวน มิติสัมพันธ์ เวลา และอนุกรม  ผ่านกิจกรรมที่เสริมสร้างให้เด็กๆ รักวิชาคณิตศาสตร์ มีทัศนคติ มุมมองที่ดี จนอยากเรียนและพัฒนาตัวเองให้เก่งมากยิ่งขึ้น

เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 2.5 – 6 ขวบ
**ระดับของบทเรียนจะตรงตามพัฒนาการที่เหมาะสมสำหรับเด็กๆ

 IKNOW Program
หลักสูตรที่มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์กระตุ้นสมอง ซึ่งนำทฤษฎี Purude three-stage ที่ใช้สอนสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted) มาปรับให้เหมาะสมกับเด็กๆ ทุกคน โดยให้เด็กๆได้ใช้ทักษะการคิดที่หลากหลายผ่านการลงมือทำจริง
มีการเรียนเป็นกลุ่มย่อยและตรงตามพัฒนาการ สอนโดยครูผู้สอนที่ผ่านการฝึกอบรม และ เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ใช้ทักษะการคิดขั้นสูงอย่างเต็มที่
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 2.5 – 6 ขวบ
**ระดับของบทเรียนจะตรงตามพัฒนาการที่เหมาะสมสำหรับเด็กๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม: Brainschool
ค้นหาสาขาใกล้บ้าน

4. Baby Sensory

ภาพจาก- Babysensorythailand

สถาบันเสริมพัฒนาการเด็กเล็กจากประเทศอังกฤษ  สำหรับแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ มีการนำเสนอกิจกรรมที่หลากหลายกว่า 100 กิจกรรมในแต่ละอาทิตย์ โดยเน้นกิจกรรมการกระตุ้นพัฒนาการทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ส่วน เพราะ “สมอง” คือสิ่งที่ทำงานร่วมกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 ตลอดเวลา ซึ่งที่นี่กำหนดธีมกิจกรรมในแต่ละอาทิตย์แตกต่างกัน ให้สนุกสนาน และเกิดการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นการพัฒนาสมองให้คิดสร้างสรรค์ ซึ่งทุกหลักสูตรสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

Classes

Baby Sensory Class
ฝึกพัฒนาการของการสัมผัส ตาดู หูฟัง ดมกลิ่น สัมผัสจากมือ เท้า และเน้นเรื่องการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็ก เพื่อให้ร่างกาย-สมองของเด็กน้อยได้พัฒนาอย่างเต็มที่ด้านการพูดและความเข้าใจภาษา โดยสอน Signing Language กับคุณพ่อคุณแม่ เพื่อนำกลับไปฝึกกับเด็กๆ ที่บ้าน ให้สื่อสารกันได้ถึงแม้ว่าลูกจะยังไม่พูด  เพื่อลดความเครียดจากการไม่สามารถสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่ได้ และมีประโยชน์ด้านการป้อนคำศัพท์ใหม่ๆ อีกด้วย
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 0 – 14 เดือน

Toddler Class 1&2
คลาสที่ให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่องราวรอบตัวผ่านธีมแต่ละอาทิตย์ โดยสอดแทรกฎ กติกา การแบ่งปัน การอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆ เข้าไปในกิจกรรม และเน้นให้เด็กลงมือทำ ปฎิบัติจริง พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 14 เดือน – 4 ขวบ

English Fun 1&2
สอนโดยคุณครูชาวอังกฤษ ที่เน้นการเรียนภาษาอังกฤษในแบบที่ลึกขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงคำ phonic การสนทนา และการเขียน
เหมาะสำหรับ : เด็ก 3.6 – 6 ขวบ

Math Fun
สอนเลขพื้นฐานด้วยภาษาอังกฤษ เช่น จำนวนกับตัวเลข มากกว่าน้อยกว่า เส้นจำนวน บวก ลบ เหมาะสมกับน้องๆ ที่กำลังจะเข้าเรียน หรือเรียนโรงเรียนนานาชาติ
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 4.5 – 6 ขวบ

ข้อมูลเพิ่มเติม:Babysensory
ค้นหาสาขาใกล้บ้าน
 

 5. Kido educare center

โรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับการ “เล่น” เพราะถือว่าการเล่นและการเรียนรู้จะเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กเล็กทั่วโลกเชื่อว่า  การพัฒนาสมอง  และรากฐานการเรียนรู้ ของคนเรานั้น  80% เกิดขึ้นในช่วงแรกเกิดจนถึงวัย 6 ขวบ โดยเปิดโอกาสให้เขาได้เล่นอย่างเต็มที่ แล้วแทรกการเรียนผ่านหลักสูตรพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้จากสหรัฐอเมริกาที่ประสบความสำเร็จ และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 27 ปี

Classes

Daycare
เนอสเซอรี่ได้รับการยกย่องเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กดีเด่นต่อเนื่องจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เต็มวัน ครึ่งวัน รายวัน รายชั่วโมง ตามความต้องการของของครอบครัว ที่นี่มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาด และเอื้อต่อการเรียนรู้ นอกจากนั้นยังมีอัตราส่วนเด็กต่อผู้ดูแลที่สูง เด็กจะได้รับการกระตุ้นพัฒนาการผ่านกิจกรรมเสริมทักษะ เช่น การออกกำลังกาย ดนตรี ศิลปะ ชั่วโมงนิทาน ภาษาอังกฤษ ฯลฯ และมีการประเมินพัฒนาการ และพูดคุยกับคุณแม่เรื่องพัฒนาการของลูกอย่าง
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่  1- 4 ขวบ

Preschool
เตรียมความพร้อมให้ลูกก่อนเข้าโรงเรียน ด้วยโปรแกรมจากอเมริกาที่ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ที่จะปรับตัว และฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่จำเป็นก่อนเข้าอนุบาล โดยไม่เร่งเรียน และไม่มีความกดดัน ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่ช่วยให้เชื่อมั่นในตัวเอง กล้าแสดงออก  เเละใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ นอกจากนั้นยังได้บริหารกล้ามเนื้อมือสำหรับการเริ่มต้นจับดินสอด้วย และมีการฝึกทักษะทางสังคม สอนให้รอคอย แบ่งปัน ทำให้เด็กๆ ปรับตัวได้ง่ายขึ้นเมื่อถึงวันเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาล
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 1.5 – 3 ขวบ

Camp
กิจกรรมปิดเทอมเต็มวันที่เป็นแคมป์ไป-กลับ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่จัดวันเรียนเองได้ โดยกำหนดจำนวนวันได้เองเลยตามการเปิดปิดเทอมของลูก มีโปรแกรมพัฒนาทักษะ คือ Gym, Music, Arts, Cooking, Science รวมถึง Creative Thinking,  Math Arts, Math Play และ Thai-Eng Reading & Writing Readiness
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 3 – 6 ขวบ

Weekend Programs
กิจกรรมกลุ่มเน้นการออกกำลังกล้ามเนื้อมัดใหญ่ และการพัฒนาทักษะทางด้านร่างกายของเด็กๆ ในสภาพแวดล้อมทางบวก  และเป็นสถานที่ซึ่งคุณแม่กับเด็กๆ จะได้เริ่มต้นเรียนรู้ทักษะทางสังคม มีกิจกรรมให้ฝึกประสาทสัมผัสตั้งแต่วัยก่อนคลานไปจนถึงอายุ 6 ปี
เหมาะสำหรับ : เด็กวัยก่อนคลาน – 6 ขวบ

After School
รับดูแลลูกให้หลังจากเลิกเรียน โดยสามารถให้รถโรงเรียนไปส่งที่ KiDO  หรือให้คุณครูของสถาบันเดินไปรับที่โรงเรียน (ในบางสาขาที่โรงเรียนอยู่ใกล้) ทำให้เด็กๆ ได้ผ่อนคลายก่อนกลับบ้าน มีอาหารว่าง อาหารเย็นให้ทาน พร้อมทั้งมีคุณครูดูแลให้ทำการบ้าน หรือเล่านิทานหรือทำกิจกรรมสนุกๆ ด้วยกัน ซึ่งผู้ปกครองก็สบายใจได้ ว่าลูกรักจะปลอดภัยจนกว่าจะมารับกลับบ้าน
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 2 – 6 ขวบ

ข้อมูลเพิ่มเติม: Kido educare center
ค้นหาสาขาใกล้บ้าน

6. Juno park


ภาพจาก- junoparkthailand

สถาบันที่เชื่อว่าการเรียนรู้คือความสนุก ที่นี่มีสภาพแวดล้อมที่สนุกสนานและเป็นกันเอง ให้เด็กๆ ได้เล่นทั้งสนามเด็กเล่น ชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรม ฝึกการทำอาหาร เรียนวิทยาศาสตร์ ภาษา และวัฒนธรรม

Classes

1 st Start
คลาสเสริมสร้างพัฒนาการสำหรับเด็กเล็ก ซึ่งทำผ่านสื่อของเล่น นิทาน มือตาสัมผัสและศิลปะ โดยเรียนเป็นกลุ่มๆ ละไม่เกิน 4 คน
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 1.6 – 2.6 ขวบ

Juno Genius
คลาสพัฒนาแก่นทักษะการคิดพื้นฐานด้านต่างๆ ให้กับเด็กผ่านกิจกรรมของเล่น นิทาน มือตาสัมพันธ์ ประสาทสัมผัสและศิลปะ ที่เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง อีกทั้งกระตุ้นและพัฒนาความสามารถของ เด็กอย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 1.8 – 3 ขวบ

Pre – Brain Adventure 1
คลาสเสริมสร้างพัฒนาแก่นทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ในกรณีที่น้องยังไม่คุ้นเคยกับการเรียนในโรงเรียน หรือการเรียนเป็นกลุ่ม
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 2.6 – 3 ขวบ

 Brain Adventure 1
คลาสเสริมสร้างแก่นทักษะการคิด ผ่านสื่อการสอนในกิจกรรมทั้งเดี่ยว กลุ่ม มีการถามตอบกับคุณครู และการทำแบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับทักษะของเด็กๆ  ซึ่งทำให้ผู้เรียนสนุกสนานกับการเรียนรู้ สร้างความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนาประสาทสัมผัสและกล้ามเนื้อมัดเล็ก
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 3 – 4 ขวบ

Brain Adventure 2
คลาสพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ผ่านสื่อการสอน กิจกรรม โดยการใช้กิจกรรมทั้งเดี่ยวและกลุ่ม มีการถามตอบกับคุณครู การทำแบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับทักษะ เพื่อให้เด็กใช้ทักษะการคิดที่ฝึกฝนแล้ว จนนำไปสู่กระบวนการคิดที่เป็นระบบได้
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 4 – 5 ขวบ

Brain Adventure 3
คลาสพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การใช้เหตุผล การซักถามปัญหาให้คิดเชิงเหตุผล ผ่านสื่อการสอน กิจกรรม สร้างทักษะการวางแผนทางความคิดอย่างเป็นขั้นตอน และฝึกพื้นฐานทางสังคมให้กับเด็กๆ

เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 6 – 12 ขวบ

Grade 1 Ready
คลาสพิเศษของน้องๆ อนุบาล เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนเครือสาธิตและคาทอลิค มีการฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ ด้านการสังเกต การเปรียบเทียบ การจำแนกความเหมือน-ความต่าง การจัดลำดับเหตุการณ์ การคิดเชิงวิเคราะห์ด้วยเหตุผล เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และทำความคุ้นเคยกับข้อสอบ เป็นการเสริมความเชื่อมั่นกับเด็กก่อนสอบจริง
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 4 – 6 ขวบ (กลุ่มละไม่เกิน 5 คน)

School Break Program
โปรแกรมสำหรับร่วมกิจกรรมในช่วงปิดเทอม ให้เด็กๆ ได้ฝึกทักษะการคิดด้วยสื่อของเล่นเพื่อการศึกษา เพลิดเพลินไปกับการทดลองวิทยาศาสตร์และเตรียมพร้อมกับการเรียนคณิตศาสตร์ของภาคเรียนต่อไป และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยเทคนิคที่หลากหลายและ Cooking Class ที่ให้เด็กๆ ได้สนุกกับการลงมือทำอาหารเมนูง่ายๆ ด้วยตนเอง
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 3 – 12 ขวบ

Cooking Class
คลาสทำอาหารตั้งแต่วัยเริ่มต้น  เด็กๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องครัวอย่างไรให้ปลอดภัย รวมทั้งได้ทำอาหารอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการอีกด้วย
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 2 ขวบ

Juno Artist Project
คลาสศิลปะที่จุดประกายความเป็นจิตรกรน้อยให้เด็กๆ ในคลาสมีกิจกรรมทางศิลปะอย่างหลากหลาย ไม่จำกัดกฎเกณฑ์ และตีกรอบความคิดสร้างสรรค์ในตัวเด็กๆ
เหมาะสำหรับ : เด็กทุกวัย

Juno Maths
กระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระบบ ” MATHs WORLD ” ที่มีการสอนคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบ โดยฝึกการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ ให้เด็กๆ ได้ใช้ทักษะอย่างเต็มที่ และสามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 4 – 12 ขวบ

Thinkphonics
หลักสูตรสอนภาษาที่ให้มากกว่าการเรียนภาษา โดยหลักสูตรของ ThinkPhonics นั้น โดยยึดหลักการฝึกแบบ Multi-Sensory ผ่านประสาททั้ง 4 คือ ตาดู หูฟัง ปากพูด มือเขียน ซึ่งเป็นการช่วยกระตุ้นให้สมองสร้างเส้นใยที่เชื่อมโยงประสาททั้ง 4 ส่วนให้บันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสมองของเด็กๆ
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 3 – 12 ขวบ

ข้อมูลเพิ่มเติม: Juno park
ค้นหาสาขาใกล้บ้าน

 

 

Writer Profile : Mookky TCN

 • Blog :
 • Social Media :

 • Official Sponsors :
 • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้อง7 ข้อคิดจากการดูการ์ตูน Finding Nemo
ชีวิตครอบครัว
ชีวิตครอบครัว ชีวิตครอบครัว
29 สิงหาคม 2560
CAR SEAT กับเด็กแต่ละช่วงอายุ
ข้อมูลทางแพทย์
Update
ข่าว ข่าว
จากเหตุการน่าสลดที่ประเทศอินโดนีเซียที่ประสบแผ่นดินไหวที่เกาะชวาระดับ 5.6 แมกนิจูด ที่เมืองเชียนเจอร์ ชวาตะวันตกเมื่อวันจันทร์ที่ 21 พ.ย. 2565 ในขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยของอินโดนีเซียกำลังออกค้นหาผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติดังกล่าว แต่ด้วยเหตุดินถล่มและอาฟเตอร์ช็อคกว่าร้อยครั้ง ทำให้การค้นหาเป็นไปได้ยาก นับว่าเป็นปาฏิหาริย์เมื่อวันพุธที่ 23 พ.ย. ทีมกู้ภัยได้ช่วยเหลือเด็กชาย อัซกา เมาลานา มาลิค อายุ 5 ขวบ ออกจากซากปรักหักพังของอาคารหนึ่งในเมืองเซียนเจอร์ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดได้ โดยเด็กชายนั้นติดอยู่ในซากปรักหักพังนานกว่า 48 ชม. แต่สามารถเอาชีวิตรอดออกมาได้เพราะที่นอนของเขาช่วยรับแรงกระแทกไว้ นับจนถึงตอนนี้ แผ่นดินไหวตั้งแต่วันจันทร์ยังคงสร้างความเสียหายมากมาย รวมถึงอาฟเตอร์ช็อคที่ตามมาอยู่เป็นระยะ ทำให้การค้นหาผู้รอดชีวิตและผู้สูญหายเป็นไปได้ยาก เพราะต้องเดินทางด้วยเท้าหรือรถจักรยานยนต์เท่านั้น ขอแสดงความเสียใจให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยในอินโดนีเซียและส่งแรงใจให้กับทีมกู้ภัยด้วยค่ะ อ้างอิงจาก https://www.thairath.co.th/news/foreign/2562065
25 พฤศจิกายน 2565

anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save