fbpx

รวมคอร์ส 6 โรงเรียนเสริมทักษะสำหรับเด็ก ทั้งสนุกเเละสร้างพัฒนาการ

Writer : Mookky TCN
: 22 สิงหาคม 2560

นอกเหนือการเรียนในโรงเรียนเเล้ว การมีประสบการณ์นอกห้องเรียนก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็กๆ ได้พัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นอย่างรอบด้าน ซึ่งโรงเรียนเสริมพัฒนาการจะเน้นกิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการเด็ก เราลองมาดูกันค่ะว่ามีโรงเรียนเสริมทักษะที่ไหนบ้าง เผื่อคุณเเม่ๆ ที่สนใจจะส่งลูกไปค่ะ

1. Gymboree Play & Music Thailand

ภาพจาก-Blogspost

เป็นโรงเรียนที่เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 0-5 ปี มีสาขามากมายในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งโปรแกรมการสอนของ Gymboree Play & Music Thailand ก็ถูกออกแบบมาอย่างมีคุณภาพเหมาะแก่การเรียนรู้ของเด็กๆ

Classes

Gymboree Play & Learn Classes
คลาสที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงวัย โดยพัฒนาการของเด็กมี 7 ระดับด้วยกัน การเข้าคลาสนี้จะทำให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเจาะจง เหมาะสมกับช่วงวัย
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 0 – 5 ขวบ

Music Program
คลาสที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านเสียงดนตรี ที่มีถึง 20 รูปแบบทั่วโลก โดยมีคลาสกิจกรรมร้องเพลง เต้นรำ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเคลื่อนไหว และทำให้เด็กๆ เข้าใจถึงจังหวะ ทำนองพื้นฐาน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการพัฒนาทั้งด้านอารมณ์ พร้อมๆ กับการพัฒนาด้านสติปัญญา
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 6 เดือน – 5 ขวบ

Art Classes
เพราะศิลปะคือแรงบันดาลใจชั้นดี ซึ่งคลาสศิลปะของ Gymboree ก็มีกิจกรรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้น้องๆ หนูๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น วาดภาพ ระบายสี แกะสลัก และอีกหลากหลายกิจกรรมสำหรับจิตรกรตัวน้อย
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 18 เดือน – 5 ขวบ

School Skills
ในช่วงอายุ 3 ถึง 5 ปี เด็กๆ จะสนใจการทำกิจกรรมกันเป็นกลุ่ม เรียกได้ว่าเป็นช่วงพัฒนาทักษะทางสังคม นอกจากนี้ยังเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันด้วยตนเอง เช่น การแต่งตัว การทานอาหาร ซึ่งคลาสนี้จะมุ่งเน้นเตรียมความพร้อมของการใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียน เป็นอีกคลาสที่ฝึกฝนให้เด็กช่วยเหลือตนเอง และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และตัวเลขด้วย
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 3 – 5 ขวบ

ข้อมูลเพิ่มเติม: Gymboree
ค้นหาสาขาใกล้บ้าน

2. Babies Genius


ภาพจาก- Babiesgenius

โรงเรียนที่เชื่อว่า “ความฉลาดสอนได้” โดยบอกว่าความฉลาดเกิดจากการสร้างสมองที่ถูกวิธี และช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการสร้างสมองของเด็กๆ คือช่วงอายุ 0-6 ปี เพราะเป็นช่วงที่สมองพัฒนาไปเร็วที่สุด และเป็นโอกาสในการพัฒนาการสมองอย่างเต็มศักยภาพ  โดย Babies Genius มีคลาสมากมายที่มาจากประเทศอังกฤษ เรียกได้ว่าครอบคลุมทุกด้านเพื่อการพัฒนาเซลล์สมองของลูกโดยเฉพาะ

Classes

Smart Babies
คลาสที่เด็กทารกจะได้เรียนร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ ในคลาสมีการสอนเรื่องตัวอักษร คำศัพท์ อ่านออกเสียง  สี รูปทรง ตัวเลข การเรียงลำดับ ไปจนถึงเรื่องดนตรี การเล่านิทาน งานฝีมือ และอีกมากมาย เป็นการฝึกให้เด็กไม่กังวลเมื่อต้องเจอคนแปลกหน้า และได้พัฒนาร่างกายผ่านกิจกรรมภายในคลาส
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 6เดือน – เริ่มเดิน

Smart Toddies
คลาสร่วมกับผู้ปกครองสำหรับเด็กวัยหัดเดิน โดยคลาสนี้จะช่วยให้เด็กๆ ได้หัดเดินอย่างมั่นใจ พร้อมพัฒนาทักษะการฟัง คำศัพท์ ศิลปะ ดนตรี สี งานฝีมือ และสัตว์ต่างๆ
เหมาะสำหรับ : เด็กเริ่มเดิน – 2 ขวบ

Baby Bright
คลาสที่ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์จากผู้เชี่ยวชาญเรื่องพัฒนาการเด็ก ซึ่งมีผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการกระตุ้นสมองมารองรับ โดยเน้นพัฒนาสมองของเด็กผ่านการกระตุ้นที่ถูกต้องตามโครงสร้าง มีโปรแกรมการเรียนรู้ออกแบบเฉพาะที่เหมาะกับเด็กเล็กในเรื่อง ขนาด รูปร่าง ตัวเลข ตัวอักษร สี การเคลื่อนไหว และอีกมากมาย
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 2 – 3 ขวบ

Kiddies Bright
คลาสนี้จะให้เด็กเข้าเรียนเท่านั้น ไม่ได้มีผู้ปกครองเข้าร่วมด้วย โดยออกแบบมาเพื่อเด็กเล็กให้เรียนรู้ทักษะการอ่าน การฟัง การจำ ร่างกาย ทักษะการเข้าสังคม ผ่านการเล่นบทบาทต่างๆ นอกจากนั้นในคลาสเด็กจะได้เรียนรู้เรื่องตัวอักษร การอ่านออกเสียง การนับเลข ดนตรี สีและรูปร่าง รวมไปถึงการแยกความเหมือนและความแตกต่าง เป็นการพัฒนาทักษะการคาดการณ์ และด้านตรรกะสำหรับเด็กอีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม:  Babiesgenius
ค้นหาสาขาใกล้บ้าน

3. Brain School

ภาพจาก- lookgoodinterio

โรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนแบบพัฒนาสมองทั้ง 2 ซีกไปพร้อมๆ กัน ซึ่งมีครูผู้สอนที่มีคุณภาพผ่านการอบรมในหลักสูตร Creative Teaching Method จาก Hansol Education ที่เข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กเป็นอย่างดี  โดยเด็กๆ ที่ได้เรียนจะสามารถพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการคิดเชิงเหตุผล ด้วยการบูรณาการหลักสูตรทั้งวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา และสังคมวิทยา

Classes

Brain Program
คลาสที่มาจากการเข้าใจปัญหาว่าเด็กไทยควรพัฒนาทักษะการคิดมากขึ้น ซึ่งหลักสูตรนี้ออกแบบมาให้พัฒนาทักษะสมองทั้ง 2 ซีกพร้อมๆ กัน เป็นคลาสที่มีกิจกรรมหลากหลายกว่า 2,000 กิจกรรม ซึ่งมีความต่อเนื่องกันอย่างเป็นระบบ มีการเรียนการสอนผ่ารกลุ่มเล็กๆ และผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้รับการค้นคว้าและวิจัยว่าเหมาะสมกับพัฒนาการทางการคิดของเด็กแต่ละช่วงวัย โดยแบ่งวิธีเรียนอย่างละเอียดเพื่อให้เหมาะสมกับช่วงอายุเด็กๆ ที่มีความแตกต่างกัน

 • 1 ขวบ กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน EQ ให้กับเด็ก
 • 2 ขวบ พัฒนาความคิดในส่วนของความรู้ทั้ง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษา เพื่อกระตุ้นให้สายใยสมองแข็งแรง
 • 3 ขวบ ฝึกฝนทักษะการคิดเชิงประยุกต์ ที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญของความคิดสร้างสรรค์ โดยฝึกให้เด็กใช้ความเข้าใจในเรื่องเดิมไปใช้แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ใหม่ๆ
 • 4 ขวบ ฝึกทักษะการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล เด็กๆ จะคุ้นเคยกับการตอบคำถามว่าทำไม เพราะเหตุใด เเละพัฒนาการคิดที่ยืดหยุ่น
 • 5 ขวบ เน้นทักษะการคิดสังเคราะห์ ส่งเสริมให้เด็กๆมีทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้เค้าสร้างผลงานที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วย
 • 6  ขวบ ในวัยนี้เด็กจะได้ฝึกฝนการใช้ทักษะการคิดขั้นสูงสุด คือการคิดเชิงประเมิน ซึ่งทำให้เด็กๆของเราสามารถตัดสินใจได้เหมาะสม
  เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 1 – 8 ขวบ

 Surinori
เพราะมีผลวิจัยว่าการที่เด็กไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์เนื่องจากมุมมองว่าเป็นเรื่องเข้าใจยาก ไม่สนุก และน่าเบื่อ คลาสออกแบบมาแล้วเป็นอย่างดี โดยในคลาสมี ของเล่น  WORKBOOK และการเรียนแนวคิดพื้นฐานแนวคิดทางคณิตศาสตร์ 7 ด้าน คือ การจัดกลุ่ม การเปรียบเทียบ รูปร่างรูปทรง จำนวน มิติสัมพันธ์ เวลา และอนุกรม  ผ่านกิจกรรมที่เสริมสร้างให้เด็กๆ รักวิชาคณิตศาสตร์ มีทัศนคติ มุมมองที่ดี จนอยากเรียนและพัฒนาตัวเองให้เก่งมากยิ่งขึ้น

เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 2.5 – 6 ขวบ
**ระดับของบทเรียนจะตรงตามพัฒนาการที่เหมาะสมสำหรับเด็กๆ

 IKNOW Program
หลักสูตรที่มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์กระตุ้นสมอง ซึ่งนำทฤษฎี Purude three-stage ที่ใช้สอนสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted) มาปรับให้เหมาะสมกับเด็กๆ ทุกคน โดยให้เด็กๆได้ใช้ทักษะการคิดที่หลากหลายผ่านการลงมือทำจริง
มีการเรียนเป็นกลุ่มย่อยและตรงตามพัฒนาการ สอนโดยครูผู้สอนที่ผ่านการฝึกอบรม และ เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ใช้ทักษะการคิดขั้นสูงอย่างเต็มที่
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 2.5 – 6 ขวบ
**ระดับของบทเรียนจะตรงตามพัฒนาการที่เหมาะสมสำหรับเด็กๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม: Brainschool
ค้นหาสาขาใกล้บ้าน

4. Baby Sensory

ภาพจาก- Babysensorythailand

สถาบันเสริมพัฒนาการเด็กเล็กจากประเทศอังกฤษ  สำหรับแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ มีการนำเสนอกิจกรรมที่หลากหลายกว่า 100 กิจกรรมในแต่ละอาทิตย์ โดยเน้นกิจกรรมการกระตุ้นพัฒนาการทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ส่วน เพราะ “สมอง” คือสิ่งที่ทำงานร่วมกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 ตลอดเวลา ซึ่งที่นี่กำหนดธีมกิจกรรมในแต่ละอาทิตย์แตกต่างกัน ให้สนุกสนาน และเกิดการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นการพัฒนาสมองให้คิดสร้างสรรค์ ซึ่งทุกหลักสูตรสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

Classes

Baby Sensory Class
ฝึกพัฒนาการของการสัมผัส ตาดู หูฟัง ดมกลิ่น สัมผัสจากมือ เท้า และเน้นเรื่องการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็ก เพื่อให้ร่างกาย-สมองของเด็กน้อยได้พัฒนาอย่างเต็มที่ด้านการพูดและความเข้าใจภาษา โดยสอน Signing Language กับคุณพ่อคุณแม่ เพื่อนำกลับไปฝึกกับเด็กๆ ที่บ้าน ให้สื่อสารกันได้ถึงแม้ว่าลูกจะยังไม่พูด  เพื่อลดความเครียดจากการไม่สามารถสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่ได้ และมีประโยชน์ด้านการป้อนคำศัพท์ใหม่ๆ อีกด้วย
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 0 – 14 เดือน

Toddler Class 1&2
คลาสที่ให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่องราวรอบตัวผ่านธีมแต่ละอาทิตย์ โดยสอดแทรกฎ กติกา การแบ่งปัน การอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆ เข้าไปในกิจกรรม และเน้นให้เด็กลงมือทำ ปฎิบัติจริง พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 14 เดือน – 4 ขวบ

English Fun 1&2
สอนโดยคุณครูชาวอังกฤษ ที่เน้นการเรียนภาษาอังกฤษในแบบที่ลึกขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงคำ phonic การสนทนา และการเขียน
เหมาะสำหรับ : เด็ก 3.6 – 6 ขวบ

Math Fun
สอนเลขพื้นฐานด้วยภาษาอังกฤษ เช่น จำนวนกับตัวเลข มากกว่าน้อยกว่า เส้นจำนวน บวก ลบ เหมาะสมกับน้องๆ ที่กำลังจะเข้าเรียน หรือเรียนโรงเรียนนานาชาติ
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 4.5 – 6 ขวบ

ข้อมูลเพิ่มเติม:Babysensory
ค้นหาสาขาใกล้บ้าน
 

 5. Kido educare center

โรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับการ “เล่น” เพราะถือว่าการเล่นและการเรียนรู้จะเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กเล็กทั่วโลกเชื่อว่า  การพัฒนาสมอง  และรากฐานการเรียนรู้ ของคนเรานั้น  80% เกิดขึ้นในช่วงแรกเกิดจนถึงวัย 6 ขวบ โดยเปิดโอกาสให้เขาได้เล่นอย่างเต็มที่ แล้วแทรกการเรียนผ่านหลักสูตรพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้จากสหรัฐอเมริกาที่ประสบความสำเร็จ และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 27 ปี

Classes

Daycare
เนอสเซอรี่ได้รับการยกย่องเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กดีเด่นต่อเนื่องจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เต็มวัน ครึ่งวัน รายวัน รายชั่วโมง ตามความต้องการของของครอบครัว ที่นี่มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาด และเอื้อต่อการเรียนรู้ นอกจากนั้นยังมีอัตราส่วนเด็กต่อผู้ดูแลที่สูง เด็กจะได้รับการกระตุ้นพัฒนาการผ่านกิจกรรมเสริมทักษะ เช่น การออกกำลังกาย ดนตรี ศิลปะ ชั่วโมงนิทาน ภาษาอังกฤษ ฯลฯ และมีการประเมินพัฒนาการ และพูดคุยกับคุณแม่เรื่องพัฒนาการของลูกอย่าง
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่  1- 4 ขวบ

Preschool
เตรียมความพร้อมให้ลูกก่อนเข้าโรงเรียน ด้วยโปรแกรมจากอเมริกาที่ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ที่จะปรับตัว และฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่จำเป็นก่อนเข้าอนุบาล โดยไม่เร่งเรียน และไม่มีความกดดัน ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่ช่วยให้เชื่อมั่นในตัวเอง กล้าแสดงออก  เเละใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ นอกจากนั้นยังได้บริหารกล้ามเนื้อมือสำหรับการเริ่มต้นจับดินสอด้วย และมีการฝึกทักษะทางสังคม สอนให้รอคอย แบ่งปัน ทำให้เด็กๆ ปรับตัวได้ง่ายขึ้นเมื่อถึงวันเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาล
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 1.5 – 3 ขวบ

Camp
กิจกรรมปิดเทอมเต็มวันที่เป็นแคมป์ไป-กลับ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่จัดวันเรียนเองได้ โดยกำหนดจำนวนวันได้เองเลยตามการเปิดปิดเทอมของลูก มีโปรแกรมพัฒนาทักษะ คือ Gym, Music, Arts, Cooking, Science รวมถึง Creative Thinking,  Math Arts, Math Play และ Thai-Eng Reading & Writing Readiness
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 3 – 6 ขวบ

Weekend Programs
กิจกรรมกลุ่มเน้นการออกกำลังกล้ามเนื้อมัดใหญ่ และการพัฒนาทักษะทางด้านร่างกายของเด็กๆ ในสภาพแวดล้อมทางบวก  และเป็นสถานที่ซึ่งคุณแม่กับเด็กๆ จะได้เริ่มต้นเรียนรู้ทักษะทางสังคม มีกิจกรรมให้ฝึกประสาทสัมผัสตั้งแต่วัยก่อนคลานไปจนถึงอายุ 6 ปี
เหมาะสำหรับ : เด็กวัยก่อนคลาน – 6 ขวบ

After School
รับดูแลลูกให้หลังจากเลิกเรียน โดยสามารถให้รถโรงเรียนไปส่งที่ KiDO  หรือให้คุณครูของสถาบันเดินไปรับที่โรงเรียน (ในบางสาขาที่โรงเรียนอยู่ใกล้) ทำให้เด็กๆ ได้ผ่อนคลายก่อนกลับบ้าน มีอาหารว่าง อาหารเย็นให้ทาน พร้อมทั้งมีคุณครูดูแลให้ทำการบ้าน หรือเล่านิทานหรือทำกิจกรรมสนุกๆ ด้วยกัน ซึ่งผู้ปกครองก็สบายใจได้ ว่าลูกรักจะปลอดภัยจนกว่าจะมารับกลับบ้าน
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 2 – 6 ขวบ

ข้อมูลเพิ่มเติม: Kido educare center
ค้นหาสาขาใกล้บ้าน

6. Juno park


ภาพจาก- junoparkthailand

สถาบันที่เชื่อว่าการเรียนรู้คือความสนุก ที่นี่มีสภาพแวดล้อมที่สนุกสนานและเป็นกันเอง ให้เด็กๆ ได้เล่นทั้งสนามเด็กเล่น ชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรม ฝึกการทำอาหาร เรียนวิทยาศาสตร์ ภาษา และวัฒนธรรม

Classes

1 st Start
คลาสเสริมสร้างพัฒนาการสำหรับเด็กเล็ก ซึ่งทำผ่านสื่อของเล่น นิทาน มือตาสัมผัสและศิลปะ โดยเรียนเป็นกลุ่มๆ ละไม่เกิน 4 คน
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 1.6 – 2.6 ขวบ

Juno Genius
คลาสพัฒนาแก่นทักษะการคิดพื้นฐานด้านต่างๆ ให้กับเด็กผ่านกิจกรรมของเล่น นิทาน มือตาสัมพันธ์ ประสาทสัมผัสและศิลปะ ที่เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง อีกทั้งกระตุ้นและพัฒนาความสามารถของ เด็กอย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 1.8 – 3 ขวบ

Pre – Brain Adventure 1
คลาสเสริมสร้างพัฒนาแก่นทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ในกรณีที่น้องยังไม่คุ้นเคยกับการเรียนในโรงเรียน หรือการเรียนเป็นกลุ่ม
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 2.6 – 3 ขวบ

 Brain Adventure 1
คลาสเสริมสร้างแก่นทักษะการคิด ผ่านสื่อการสอนในกิจกรรมทั้งเดี่ยว กลุ่ม มีการถามตอบกับคุณครู และการทำแบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับทักษะของเด็กๆ  ซึ่งทำให้ผู้เรียนสนุกสนานกับการเรียนรู้ สร้างความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนาประสาทสัมผัสและกล้ามเนื้อมัดเล็ก
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 3 – 4 ขวบ

Brain Adventure 2
คลาสพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ผ่านสื่อการสอน กิจกรรม โดยการใช้กิจกรรมทั้งเดี่ยวและกลุ่ม มีการถามตอบกับคุณครู การทำแบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับทักษะ เพื่อให้เด็กใช้ทักษะการคิดที่ฝึกฝนแล้ว จนนำไปสู่กระบวนการคิดที่เป็นระบบได้
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 4 – 5 ขวบ

Brain Adventure 3
คลาสพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การใช้เหตุผล การซักถามปัญหาให้คิดเชิงเหตุผล ผ่านสื่อการสอน กิจกรรม สร้างทักษะการวางแผนทางความคิดอย่างเป็นขั้นตอน และฝึกพื้นฐานทางสังคมให้กับเด็กๆ

เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 6 – 12 ขวบ

Grade 1 Ready
คลาสพิเศษของน้องๆ อนุบาล เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนเครือสาธิตและคาทอลิค มีการฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ ด้านการสังเกต การเปรียบเทียบ การจำแนกความเหมือน-ความต่าง การจัดลำดับเหตุการณ์ การคิดเชิงวิเคราะห์ด้วยเหตุผล เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และทำความคุ้นเคยกับข้อสอบ เป็นการเสริมความเชื่อมั่นกับเด็กก่อนสอบจริง
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 4 – 6 ขวบ (กลุ่มละไม่เกิน 5 คน)

School Break Program
โปรแกรมสำหรับร่วมกิจกรรมในช่วงปิดเทอม ให้เด็กๆ ได้ฝึกทักษะการคิดด้วยสื่อของเล่นเพื่อการศึกษา เพลิดเพลินไปกับการทดลองวิทยาศาสตร์และเตรียมพร้อมกับการเรียนคณิตศาสตร์ของภาคเรียนต่อไป และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยเทคนิคที่หลากหลายและ Cooking Class ที่ให้เด็กๆ ได้สนุกกับการลงมือทำอาหารเมนูง่ายๆ ด้วยตนเอง
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 3 – 12 ขวบ

Cooking Class
คลาสทำอาหารตั้งแต่วัยเริ่มต้น  เด็กๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องครัวอย่างไรให้ปลอดภัย รวมทั้งได้ทำอาหารอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการอีกด้วย
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 2 ขวบ

Juno Artist Project
คลาสศิลปะที่จุดประกายความเป็นจิตรกรน้อยให้เด็กๆ ในคลาสมีกิจกรรมทางศิลปะอย่างหลากหลาย ไม่จำกัดกฎเกณฑ์ และตีกรอบความคิดสร้างสรรค์ในตัวเด็กๆ
เหมาะสำหรับ : เด็กทุกวัย

Juno Maths
กระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระบบ ” MATHs WORLD ” ที่มีการสอนคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบ โดยฝึกการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ ให้เด็กๆ ได้ใช้ทักษะอย่างเต็มที่ และสามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 4 – 12 ขวบ

Thinkphonics
หลักสูตรสอนภาษาที่ให้มากกว่าการเรียนภาษา โดยหลักสูตรของ ThinkPhonics นั้น โดยยึดหลักการฝึกแบบ Multi-Sensory ผ่านประสาททั้ง 4 คือ ตาดู หูฟัง ปากพูด มือเขียน ซึ่งเป็นการช่วยกระตุ้นให้สมองสร้างเส้นใยที่เชื่อมโยงประสาททั้ง 4 ส่วนให้บันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสมองของเด็กๆ
เหมาะสำหรับ : เด็กตั้งแต่ 3 – 12 ขวบ

ข้อมูลเพิ่มเติม: Juno park
ค้นหาสาขาใกล้บ้าน

 

 

Writer Profile : Mookky TCN

 • Blog :
 • Social Media :

 • Official Sponsors :
 • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้อง7 ข้อคิดจากการดูการ์ตูน Finding Nemo
ชีวิตครอบครัว
5 วิธีที่คุณพ่อเล่นกับลูกได้
ชีวิตครอบครัว
CAR SEAT กับเด็กแต่ละช่วงอายุ
ข้อมูลทางแพทย์
Update
ไลฟ์สไตล์ ไลฟ์สไตล์
เคยกลับบ้านมาแล้วกรี๊ดลั่นบ้านเพราะเจ้าตัวแสบไปวิ่งเล่นเลอะเทอะกันไหมคะ ? หรือแต่งตัวลูกอย่างดีไปทานข้าวนอกบ้าน แต่คุณลูกก็ทำซอสหกใส่ ไอติมหล่นไปเป็นก้อน เละทั้งตัว วันนี้ ParentsOne มีเสื้อเด็กที่เจ๋งมากๆ จาก GQ : the good day lab™ มาลองรีวิวให้ได้ชมกันค่ะ 🛒 ช้อปเลยที่ -> https://gqsize.link/bZT7Sx แกะกล่อง GQ : the good day lab™ เสื้อเด็ก ฟีเจอร์เพียบ คุณภาพ GQ ขึ้นชื่อว่า GQ ก็มั่นใจได้เรื่องคุณภาพค่ะ ผ้านุ่ม เบาบาง เหมาะกับอากาศเมืองไทย ใส่วิ่งสบายๆ ที่แปลกตาคือเป็นเสื้อที่ไม่มีป้ายแท็กค่ะ ทั้งด้านหลังคอเสื้อ หรือข้างใน ไม่ต้องห่วงว่าจะเคืองหรือคันเลย กระดุมแข็งแรงเอามากๆ ใช้แรงผู้ใหญ่ดึงแรงๆ ก็ไม่มีปัญหาเลย ไฮไลท์สำคัญที่คุณแม่แทบกรี๊ด คือเป็นไม่เปื้อนค่าาาา เทน้ำ เทนมใส่เสื้อ ไม่เปียกเลย สะบัดสองที หายปกติ ซึ่งถ้าใครเคยเห็นโฆษณา GQ ที่เสื้อเชิ้ตขาวไปทำงานคุณพ่อ โดนกาแฟหกใส่ แต่ผ้าไม่เปื้อนเลย เทคโนโลยีผ้าสะท้อนน้ำ ตอนนี้มาอยู่ในเสื้อเด็กแล้ววววว ทีมงานทดสอบเทน้ำสีผสมอาหาร นม หรือแม้แต่ซอสมะเขือเทศลงบนเสื้อ ก็ไม่เปื้อนค่ะ ไม่น่าเชื่อมากๆ ข้อดีที่สุดของผ้าแบบนี้ คือทำให้ชีวิตคุณแม่สบายขึ้นมาก พาลูกไปเที่ยว วิ่งเล่นสนามหญ้า พาไปทานก๋วยเตี๋ยว หรือให้ทานอะไร ก็ไม่ต้องกลัวเสื้อสวยๆ เลอะ แถมประหยัดเวลาซักผ้าด้วย ไม่ต้องมาคอยแช่ผ้าให้คราบมันออกแบบสมัยก่อน สำหรับเสื้อเด็ก the good day lab™…
8 ธันวาคม 2566

anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save