fbpx

โรคแอลดีคืออะไร ? มีวิธีรักษาอย่างไรบ้าง ?

Writer : giftoun
: 2 ธันวาคม 2562

เมื่อลูกถึงวัยที่น่าจะเริ่มอ่านออกเขียนได้ หรือคิดเลขได้ แต่ว่ายังเขียนคำผิด หรือคิดเลขผิดอยู่บ่อยๆ ก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคแอลดีได้ แล้วโรคแอลดีคืออะไร และมีวิธีรักษาอย่างไรบ้าง มาดูกันเลยค่ะ

โรคแอลดีคืออะไร

โรคแอลดี (LD หรือปัจจุบันการวินิจฉัยใหม่ล่าสุดเรียกว่า SLD ย่อมาจาก Learning หรือ Specific Learning Disorder) เป็นหนึ่งในภาวะที่เด็กจะมาตรวจกับจิตแพทย์เด็กหรือกุมารแพทย์พัฒนาการด้วยเรื่องปัญหาการเรียน เช่น อ่านเขียนไม่ได้ หรือ ไม่คล่อง หรือมีปัญหาในการคิดเลข โดยเด็กจะมีทักษะทางวิชาการในด้านนั้นต่ำกว่าเกณฑ์หรือความคาดหวังตามวัย และได้รับการยืนยันจากการตรวจประเมินทางคลินิกและแบบทดสอบตามมาตรฐาน

ชนิดของโรคแอลดี

โรคแอลดีนั้นแบ่งออกเป็น 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่

ความบกพร่องด้านการอ่าน

ความบกพร่องด้านการอ่านเป็นปัญหาที่พบได้มากที่สุดของเด็กแอลดีทั้งหมด ซึ่งจะมีความบกพร่องในการจดจำ พยัญชนะ สระ และขาดทักษะในการสะกดคำ จึงอ่านหนังสือไม่ออกหรืออ่านช้า อ่านออกเสียงไม่ชัด ผันเสียงวรรณยุกต์ไม่ได้ อ่านข้าม อ่านเพิ่มคำ จับใจความเรื่องที่อ่านไม่ได้ ทำให้เด็กกลุ่มนี้มีความสามารถในการอ่านหนังสือต่ำกว่าเด็กในวัยเดียวกันอย่างน้อย 2 ระดับชั้นปี

ความบกพร่องด้านการเขียนสะกดคำ

ความบกพร่องด้านนี้ส่วนใหญ่จะพบร่วมกับความบกพร่องด้านการอ่าน เด็กมีความบกพร่องในการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ไม่ถูกต้อง บางครั้งเรียงลำดับอักษรผิด จึงเขียนหนังสือและสะกดคำผิด ทำให้ไม่สามารถแสดงออก ผ่านการเขียนได้ตามระดับชั้นเรียน เด็กกลุ่มนี้จึงมีความสามารถในการเขียนสะกดคำต่ำกว่าเด็กในวัยเดียวกันอย่างน้อย 2 ระดับชั้นปี

ความบกพร่องด้านคณิตศาสตร์

เด็กขาดทักษะและความเข้าใจค่าของตัวเลข การนับจำนวน การจำสูตรคูณ การใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ จึงไม่สามารถคำนวณคำตอบจากการบวก ลบ คูณ หาร ตามกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ได้ เด็กกลุ่มนี้จึงมีความสามารถในการคิดคำนวณ ต่ำกว่าเด็กในวัยเดียวกันอย่างน้อย 2 ระดับชั้นปี

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคแอลดี

บางคนคิดว่าเด็กที่เป็นโรคแอลดีนั้นไม่ฉลาดหรือปัญญาอ่อน อันที่จริงเด็กที่เป็นแอลดีไม่ใช่เด็กโง่ แต่เพียงเขามีความบกพร่องในการเรียนในบางด้าน ซึ่งเด็กที่เป็นแอลดีบางคนมีไอคิวระดับดีมาก แต่เด็กคนนั้นจะมีความบกพร่องในการเรียนบางด้าน ด้วยความที่ดูปกติในเรื่องอื่นๆ ยกเว้นบางเรื่องที่เขาบกพร่อง พ่อแม่บางคนมีความสับสนเพราะเห็นลูกเก่งในทุกเรื่อง แต่ถ้าอ่านเขียนหนังสือนี่หน้าบูดเบี้ยวทีเดียว บางทีพ่อแม่จะคิดว่า เด็กขี้เกียจหรือสอนไม่จำ ไม่เอาไหน แต่ไม่ใช่เช่นนั้นเลย โรคแอลดีมีสาเหตุจากความผิดปกติการสมองบางส่วนที่เกี่ยวข้องการอ่าน สะกดคำ หรือคณิตศาสตร์ ไม่ได้เกี่ยวกับนิสัยของเด็ก

อาการของโรคแอลดี

อาการของโรคแอลดีที่คุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตได้ เช่น

 • หลีกเลี่ยงการอ่านการเขียน
 • ไม่มีสมาธิในการเรียน ทำงานช้า ทำงานไม่เสร็จทำงานสะเพร่า
 • ความจำไม่ดี เรียนได้หน้าลืมหลัง
 • รู้สึกเบื่อหน่าย ท้อแท้
 • ไม่มั่นใจในตนเอง มักตอบว่า “ทำไม่ได้” “ไม่รู้”
 • อารมณ์ ขึ้นๆลงๆ หงุดหงิดง่าย ไม่อดทน
 • ก้าวร้าวกับเพื่อน พี่น้อง ครู หรือพ่อแม่
 • ขาดความภาคภูมิใจในตนเอง
 • ฯลฯ

การดูแลรักษาโรคแอลดี

การช่วยเหลือทางการแพทย์

เนื่องจากโรคแอลดีสามารถเกิดรวมกับโรคอื่นๆ ได้บ่อย เช่น โรคสมาธิสั้น ดังนั้นแพทย์จึงมีบทบาทในการประเมิน วินิจฉัยภาวะต่างๆ ที่เด็กมี ร่วมถึงให้การรักษาภาวะเหล่านั้น เช่น โรคสมาธิสั้น หากได้รับยาช่วยสมาธิ อาการของโรคก็จะดีขึ้นมาก

การช่วยเหลือทางการศึกษา

ส่วนคุณครู หากมีความเข้าใจและพยายามช่วยเหลือด้านการเรียน เช่น ถ้าเด็กเป็นแอลดีการอ่าน ก็อนุญาตให้สอบปากเปล่า หรืออ่านโจทย์ให้ฟัง เด็กที่เป็นแอลดีการเขียนสะกดคำ อาจให้เด็กทำข้อสอบเป็นกากบาทมากกว่าให้เขียนตอบ จะพบว่าจริงๆเด็กก็ทำได้ดี ถ้าให้ดีควรเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเล็กๆที่พื้นฐานเหมือนกัน เพราะหากเรียนกับเพื่อนคนอื่นที่เรียนอยู่ชั้นเดียวกันตามปกติ ในวิชาที่เด็กบกพร่อง ก็จะยิ่งตามไม่ทัน

การช่วยเหลือจากครอบครัว

คุณพ่อคุณแม่ลองอธิบายให้เด็กและครอบครัวทราบถึงปัญหาและความบกพร่องเฉพาะด้านของเด็ก รวมทั้งความรู้สึกของเด็กที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ เปลี่ยนพฤติกรรมจากการตำหนิ ลงโทษ เป็นความเข้าใจ และสนับสนุนในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็ก แล้วชื่นชมเมื่อเด็กทำสำเร็จแม้ในเรื่องเล็กน้อยเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

ถือได้ว่าโรคแอลดีนั้นสามารถเกิดได้กับเด็กทั่วไป คุณพ่อคุณแม่ควรหมั่นสังเกตอาการของบุตรหลานเบื้องต้น อีกทั้งถ้าลูกมีอาการดังกล่าวแล้ว จะต้องคอยให้กำลังใจ อยู่เคียงข้าง และค่อยๆ สอนจากพื้นฐานที่เด็กทำได้ และสุดท้ายอย่าลืมส่งเสริมเด็กในด้านที่เขาชอบและถนัด เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ บางทีเด็กก็ทำได้ดี จะได้ทำให้ลูกภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นด้วย

ที่มา

Writer Profile : giftoun


 • Official Sponsors :
 • Samitivej Hospital

 

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องชีวิตครอบครัว ชีวิตครอบครัว
26 กรกฏาคม 2560
กิจกรรมช่วงปิดเทอมสำหรับเด็ก
เด็กวัยเข้าโรงเรียน
เริ่มให้ลูกฝึกปั่นจักรยานตอนไหนดี?
กิจกรรมของครอบครัว
Update
ข่าว ข่าว
หลังจาก ครม. มีมติเห็นชอบให้เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในเดือนพฤษภาคม ออกไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม แล้ว ยังให้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมความพร้อมทั้งครู และนักเรียน โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนที่จะใช้รองรับการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ดังกล่าว ซึ่งในเดือนพฤษภาคมนี้จะเริ่มออนแอร์การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบทีวีดิจิทัล เพื่อให้เด็กปรับตัวกับการเรียน และทดลองสัญญาณในการออกอากาศ ทำให้กระทรวงศึกษาเตรียมดำเนินการที่จะจัดซื้อแท็บเลตแจกนักเรียน ซึ่งการแจกแท็บเลตจะทำให้คุ้มค่าไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนที่ผ่านมา โดยแท็บเล็ตที่แจกสามารถใช้สื่อสารได้สองทาง คือ ระหว่างนักเรียนและครูผู้สอน รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดการเรียการสอนในปีการศึกษา 2563 จะไม่มีปิดภาคเรียนที่ 1 ในเดือน ต.ค. และ เดือน เม.ย.2564 เพราะมีการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ล่าช้าไปกว่า 2 เดือนแล้ว ดังนั้น จะต้องมีการจัดการเรียนการสอนให้ครบตามหลักสูตร ส่วนการรับสมัครนักเรียนม.1 และ ม.4 จะเริ่มดำเนินการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ในเดือน พ.ค. แต่วิธีการจัดสอบออนไลน์ยอมรับว่าเป็นวิธีการที่ยาก ดังนั้นหากสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงก็จะมีการจัดสอบเป็นกลุ่มเล็กๆ แทน แหล่งอ้างอิง : www.thansettakij.com
8 เมษายน 2563

anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort